Studiebijeenkomsten ‘De geactualiseerde spelling’

 

De perikelen in de media rond de spellingswijzigingen 2006: waren ze nu een storm in een glas water of moeten we ons in het onderwijs écht zorgen maken over de nieuwe spelling? Voor de docent Nederlands lijkt de schade mee te vallen. Een enkele onderwijsuitgever greep weliswaar het tumult aan om een nieuwe ´geheel geactualiseerde´ methode op de markt te brengen, maar de meeste uitgevers gaven al snel aan dat er in hun methodes door de nieuwe spelling nauwelijks iets veranderde.

Het probleem lijkt dus mee te vallen. Maar door alle publiciteit is het zicht op de échte veranderingen en het waarom erachter een beetje zoek geraakt. Wat verandert er nu werkelijk in de geactualiseerde spelling (die vanaf 1 augustus van kracht zal zijn!), wat zijn de redenen achter die aanvullingen en wijzigingen en hoe kun je als docent die nieuwe regels het beste in het klaslokaal aan de orde stellen?

 

Om op die vragen een antwoord te geven, organiseert het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen in samenwerking met de Nederlandse Taalunie een aantal studiebijeenkomsten. De Taalunie is onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse spelling. Zij zal zich voorstellen en toelichten wat er met de spelling is beoogd, gedaan en bereikt.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

Een medewerker van de Taalunie, zal uiteenzetten wat de Taalunie doet en wat  u daar als docent aan kunt hebben. Daarna zal de Taalunie een toelichting geven op de (periodieke) actualisering van de Woordenlijst.

Ludo Permentier, auteur van de leidraad bij de Woordenlijst, zal een inhoudelijke voorlichting over de veranderingen geven.

Op de bijeenkomst van 8 juni zal Jeannine Beeken, secretaris van de Werkgroep Spelling, dit onderdeel voor haar rekening nemen.

Daarna zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen aan de Taalunie.

 

Na afloop wordt u een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden.

 

Wanneer en waar zijn de bijeenkomsten?

 

Donderdag 8 juni in Zwolle, locatie Hotel Wientjes te Zwolle (Op loopafstand van station Zwolle). Voor routebeschrijving zie: http://www.grandhotelwientjes.nl/wientjes/zakelijk/routebeschrijving

Tijd: 15.00-18.00 uur  (zaal open vanaf 14.30 uur)

 

Dinsdag 13 juni in Utrecht, locatie Hogeschool Domstad, Weg der Verenigde Naties 1 (op loopafstand van CS Utrecht). Voor routebeschrijving zie:

http://www.domstad.nl 

Tijd: 15.00 -18.00 uur  (zaal open vanaf 14.30 uur)

 

 

Aanmelden

Wilt u een studiebijeenkomst bijwonen, dan kunt u zichzelf en ook uw collega’s aanmelden tot uiterlijk een week voor de datum van de bijeenkomst naar keuze. .

U kunt zich via e-mail opgeven bij de voorzitter a.i. van het sectiebestuur VLLT, Margot de Wit: margotdewit@12move.nl  of bij het secretariaat: bureau@levendetalen.nl

Vermeld in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en schoolnaam. Om te weten te komen hoeveel deelnemers elke bijeenkomst zullen bijwonen, verzoeken we u vriendelijk maar dringend om ook te vermelden voor welke bijeenkomst u zich wilt opgeven.

 

 

Kosten

Elke studiebijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de sectie Nederlands van Levende Talen. Niet-leden betalen bij binnenkomst 10 euro.

 

Wij hopen u en uw collega’s op een van deze bijeenkomsten te mogen begroeten.

 

Namens het sectiebestuur VLLT en de Taalunie,

 

Margot de Wit