Vakdossiers Nederlands

SLO stelt jaarlijks voor alle vakken vakdossiers Tweede Fase samen, waarin de stand van zaken in het bewuste vak beschreven wordt met het oog op herziening van de examenprogrammas in de toekomst. Het vakdossier Nederlands 2003 bevat een bronnenonderzoek, een overzicht van de publieke en politieke discussie over het vak in de nieuwe Tweede Fase (per 2007), en reacties van de vakverenigingen op voorlopige voorstellen van SLO voor herziening van het examenprogramma Nederlands. De voornaamste conclusies zijn de volgende.

  1. De positie van het vak Nederlands in de nieuwe Tweede Fase lijkt, ook na de discussies in 2003, solide en onbetwist.
  2. Scholen zullen in 2007 een keuze moeten gaan maken tussen herintegratie van het cijfer voor letterkunde in het vak Nederlands (en de moderne vreemde talen), dan wel het aanbieden van geintegreerd literatuuronderwijs dat een apart cijfer voor literatuur oplevert.
  3. De voorzitters van de vakverenigingen VON en Levende Talen (sectie Nederlands) staan positief tegenover de voorlopige voorstellen voor herziening van het examenprogramma Nederlands die SLO deed in het vakdossier 2002.

De voornaamste punten uit deze voorstellen zijn:

  1. In de eindtermen van het domein Argumentatieve vaardigheden wordt differentiatie aangebracht tussen havo en vwo : eindtermen 21 en 23 gelden niet meer voor havo. Daarnaast worden alle eindtermen van dit domein herschreven, om ze duidelijker en consistenter te maken.
  2. Aan het domein Mondelinge vaardigheden wordt een nieuw subdomein toegevoegd : Een debat.
  3. In het domein Literatuur wordt het leesdossier weer verplicht gesteld, maar onder vergroting van de keuzevrijheid in opdrachten.

Helge Bonset

Voor reacties op het vakdossier Nederlands: h.bonset@slo.nl

Download hier het vakdossier Nederlands 2003 als Worddocument: 245 KB

De vakdossiers Nederlands van 2000, 2001 en 2002 vindt u in het archief.