VVM-Nieuws

 

 


Nieuwsbrief van de Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici - 14-3, oktober 2001

 

 

 


Secretariaat: p/a UIA-CBL

Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk

 

Redactie: Optacom-b, Ten Doorn 6, B-1852 Beigem

Verantw. uitg.: M. Smolenaers, Kapelstraat 25, 2200 Herentals

 

 

 

 

 


In deze nieuwsbrief:

·     Een HSN-website

·     Vliebergh-Senciecentrum: programma’s op het net

·     Vakdidactiek: forum voor neerlandici

·     E-mailadressen dringend gevraagd!

·     Spiegel

·     Contributie 2002 nu betalen

·     Agenda

·     15e HSN-conferentie Utrecht: 23-24 november 2001 (Uithof, Utrecht)

·     Taalvraag

·     Uw VVM-nieuwsbrief!

 

 

 


Een HSN-website

Terug

Voor informatie over en inschrijving op de vijftiende HSN-conferentie kan men terecht op de nieuwe HSN-site:

http://members.tripodnet.nl/HSN

 

Verder wordt informatie over de HSN-conferentie (23-24 november a.s. op de Uithof in Utrecht) eerstdaags op een groot aantal adressen bezorgd. Naar verluidt loopt de organisatie weer gesmeerd.

 

 


Vliebergh-Senciecentrum

Terug

Het Vliebergh-Senciecentrum zal voortaan geen foldertjes i.v.m. zijn nascholingsprogramma’s meer versturen. Voor informatie over het aanbod moet men de Vliebergh-website raadplegen:

http://www.kuleuven.ac.be/vliebergh

 

Wie regelmatig geïnformeerd wil worden kan op de verzendlijst komen vanuit de website of rechtstreeks op de volgende site:

http://ls.kuleuven.ac.be/archives/vliebergh.html

 

 


Vakdidactiek-forum voor neerlandici

Terug

Van Michel Couzijn ontvingen we de mededelingen dat er  vanuit een ‘eerstegraadskring’ op het Internet een vakdidactiek-forum Nederlands opgericht zou worden. Dat is inmiddels gebeurd. Wie de site wil bezoeken, moet daartoe een aantal stappen zetten:

 

stap 1:    je meldt je als ‘algemeen gebruiker’ aan, door een en ander in te vullen op de volgende pagina:

                http://kringen.kennisnet.nl

                kies daarna ‘user aanmaken’ en vul het gevraagde in

 

stap 2:    surf naar het forum op de volgende pagina:

                http///kringen.kennisnet.nl/courses/VDNED-eerstegraads

                kies de optie ‘Enroll’

 

Afhankelijk van de browser kun je nu wellicht eerst Internet Explorer of Netscape moeten afsluiten en weer starten. Je bent nu ingeschreven en kunt meteen door naar de ‘staff information’ en naar de afdeling ‘communication’. In het ‘discussion board’ dat je daar aantreft, kun je van gedachten wisselen over actuele thema’s.

 

Inschrijving is gratis.

 

 

 


E-mailadressen dringend gevraagd!

Terug

We herhalen onze dringende oproep: van veel VVM-leden hebben we nog geen e-mailadres. Dat heeft tot gevolg dat we onze nieuwsbrief nog steeds niet helemaal per elektronische post kunnen verzenden. Dubbel werk dus: én per e‑mail én per gewone post. Niet vergeten: de VVM is helemaal van vrijwilligershanden afhankelijk.

 

Stuur een kort bericht naar: hugo.dejonghe.mb@kerknet.be

 

 


Spiegel

Terug

Inmiddels ligt het rijkelijk gevulde nummer 1/2 van Spiegel 1999/2000 al geruime tijd op onze werktafel, zoals bekend zelf al veel te laat. In zijn ‘Redactioneel’ van 21 maart 2001 belooft Jan Sturm namens de redactie beterschap: ‘De Spiegelredactie is voornemens de jaargangen 17 en 18 (1999 en 2000) op min of meer gebruikelijke wijze te voltooien door in de loop van dit kalenderjaar in ieder geval drie dubbelnummers uit te brengen. Of en hoe Spiegel dan nog voortgezet wordt is onderwerp van beraad.’

 

We houden onze VVM-leden op de hoogte. In afwachting blijft de VVM-contributie ook voor het komende jaar voor iedereen dezelfde: 7.50 euro.

 

 


Contributie 2002 nu betalen

Terug

Maak het de VVM-ledenadministratie gemakkelijk en schrijf nu uw contributie voor het volgende jaar over: 7.50 euro (300 fr.) op rekening nr. 001-1499716-75 van Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici te Wilrijk.

 

 


Agenda

Terug

05/10      CBL (UIA): Remediëring Nederlands (1): spelling en technisch lezen, met Ria Kleijnen (remediërings- en dyslexiespecialiste). Eerste van 5 dagen (10-16 u.)

Info: 03-820.29.60; http://cbl-www.uia.ac.be

                Verder op 24/10, 09/11, 20/11 en 16/01.

05/10      Vliebergh-Senciecentrum (KU Leuven): Aanvullende lerarenopleiding Nederlands voor Anderstaligen; alle vrijdagen tot 16/11, 14-16 u.

Info: 016-32.94.01; e-mail: vsc@avl.kuleuven.ac.be

website: http://www.kuleuven.ac.be/vliebergh

12/10      Vliebergh-Senciecentrum (KU Leuven): Taakgericht werken in Nederlands voor Anderstaligen;

24/10      CBL (UIA): Zelfstandig-sturend leren: twee praktijkervaringen Nederlands derde graad, met Gerd Cornelissen en Frank Verbeeck; Aulagebouw, 14-17 u.

                Info: 03-820.29.60; http://cbl-www.uia.ac.be

26/10      Vliebergh-Senciecentrum (KU Leuven): Grammatica voor Nederlands voor Anderstaligen

08/11      CBL (UIA): Internet en het vak Nederlands: basis, met Karel Verbeke. Aulagebouw, 19-22 u. Eerste van twee dagen. Verder op 15/11. Info: 03-820.29.60; http://cbl-www.uia.ac.be

09/11      Vliebergh-Senciecentrum (KU Leuven): Het (nieuwe) Certificaat Nederlands voor Anderstaligen; ; 14-16 u.

                Info: 016-32.94.01; e-mail: vsc@avl.kuleuven.ac.be

website: http://www.kuleuven.ac.be/vliebergh 14

23/11      + 24/11: 15e HSN-conferentie, Utrecht, Uithof (universiteit).

01/03      CBL (UIA): Nederlands als tweede taal, met Ann De Schrijver, Luc Ulenaers en Sandy Reinenbergh; gebouw D, 9.30-16.30 u. Er volgt een tweede dag op 11/03. Er kan eventueel uitgeweken worden naar 26/04 en 06/05. Info: 03-820.29.60; http://cbl-www.uia.ac.be

 

Voor nascholing bij UFSIA - IDEA kan men foldertjes bij IDEA aanvragen.

Op het programma staan o.m. 13/11 The consciousness of youth (Ned. en Eng. sectie samen met Aidan Chambers; 14/11 Theaterbeelden; 9/10-23/10-6/11 Luisteren en spreken voor het vijfde jaar.

 

 

 


Nog de 15e HSN-conferentie

Terug

Weer bestrijkt de HSN-conferentie een groot aantal domeinen: literatuur, communicatieve vaardigheden, didactiek; NT2 en neerlandistiek. Voordrachten, presentaties en workshops hebben betrekking op basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs, vmbo, lerarenopleiding, Nederlands aan universiteit en hogeschool. Voor elk wat wils dus. Vrijdag 23 en zaterdag 24 staat er voor iedereen die met het school- of onderwijsvak Nederlands te maken heeft, voldoende op het programma voor een interessante keuze. Niet te vergeten overigens: geen enkel ander initiatief biedt zoveel ontmoetings- en discussiekansen als de HSN-conferenties.

 

Ongetwijfeld zal ook de nieuwe locatie, in gebouwen van de universiteit, tot het succes van de conferentie bijdragen. Meer informatie en inschrijving via de HSN-website:

http://members.tripodnet.nl/HSN

Zie ook elders in deze nieuwsbrief.

 

 

 

 


Taalvraag

Terug

Op 24/01 van dit jaar was in het VRT-journaal de volgende zin te horen: Rwanda is een land waarmee Kinshasa leeft op voet van oorlog. Het zinsdeel op voet van oorlog neemt daarin een positie achter de (ondergeschikte) persoonsvorm leeft in. Dat is bij speciale beklemtoning een niet ongebruikelijke positie voor zinsdelen die met een voorzetsel beginnen. Het is bekend dat wij Vlamingen daar erg veel gebruik van maken, verlekkerd als we blijken te zijn op enige nadrukkelijkheid in ons spreken. Maar kan het hier? De ANS (21, 7, 2, 2) zegt dat een dergelijke achterop plaatsing niet mogelijk is bij een deel van een uitdrukking. Een vooropplaatsing zal wel niemand in zijn hoofd halen. Toch rijst er een vraag: is de VRT-afwijking wellicht een symptoom van een meer algemene tendens tot achteropplaatsoing in Vlaanderen? Wie weet daar wat over?

 

 

 


Uw VVM-nieuwsbrief!

Terug

Een elektronische nieuwsbrief biedt u de mogelijkheid om met gerichte vragen en mededelingen met uw vakgenoten in contact te komen. Maak er gebruik van! Mail bijdragen aan het volgende adres:

 

hugo.dejonghe.mb@kerknet.be