Vakwijzer

een zoekmachine door en voor het onderwijs

Het zoeken op het internet naar goede en bruikbare websites is zowel voor leerlingen als docenten meestal een nogal tijdrovende zaak. Zoekmachines leveren vaak een ontmoedigende hoeveelheid links op, waarvan weinig bruikbaar is. De bedoeling van Kennisnet is om een database van websites aan te leggen en te onderhouden, waarin met behulp van verschillende keuzen/velden veel gerichter kan worden gezocht op het internet. De websites zijn al geselecteerd op bruikbaarheid voor het onderwijs en je kunt ook selecteren op doelgroepen, bijvoorbeeld geschikt voor de basisvorming, of voor het vmbo, of voor de Tweede Fase.

Vakwijzer is bereikbaar op het adres: http://vakwijzer.kennisnet.nl Een heel fraaie voorziening is de zogenaamde URL-builder. In de zoekmachine kun je een aantal beperkingen invoeren. Voorbeeld: zoek alleen in Nederlandstalige pagina's die geschikt zijn voor vmbo op het trefwoord vacatures. Dit levert een URL op, die een docent als link op een internetpagina kan zetten, waarop hij een leerlingopdracht gezet heeft. In dit voorbeeld: zoek op internet een advertentie voor personeel en reageer op deze advertentie.

In principe kan iedereen bronnen invoeren: adressen van websites, maar ook lesmateriaal, dat bijvoorbeeld als Worddocument beschikbaar kan worden gesteld. Communityleden beoordelen de bronnen aan de hand van een lijst met trefwoorden: de metadata. Voor beoordelen moet je een aparte login hebben. Op deze wijze onderhoudt de community een instrument, waarvan alle leden veel plezier kunnen hebben: lijsten met links op je webpagina plaatsen en onderhouden hoeft dan niet meer! Vakwijzer controleert 's nachts de links: als een link te vaak 'dood' blijkt te zijn, wordt dat gemeld en kan hij verwijderd of aangepast worden.

Wie van de communityleden wil mee helpen aan het beoordelen van bronnen in Vakwijzer?
Meld je zo snel mogelijk aan bij de communitymanager: Willy Weijdema