Hier kunt u een digitaal antwoordenboekje downloaden, behorend bij 

G.J. van der Keuken: ZINSONTLEDING, geheel vernieuwde editie, bewerking door Biny van der Velde. Negende druk / vijfde oplage, 1993, uitgave Thieme Zutphen. 

Antwoordenboekje: Word-document, 159 kB