Van anders schrijven naar anders lezen

 

zaterdag 11 december 2004

PROVINCIEHUIS ANTWERPEN

 

 

Verdient niet iedereen de kans om uit te vinden of hij schrijven fijn vindt? Liever vroeg dan laat?

Verdienen pittige schrijfoefeningen geen vaste plaats in het onderwijs en jeugdwerk? Prikkelende oefeningen die volop kansen bieden op schrijf- en leesplezier, die ook haalbaar zijn voor kinderen en jongeren voor wie schrijven én lezen minder evident is?

Acht jeugdauteurs, met ervaring als schrijfdocent, buigen zich over deze vragen. Je kiest één van de vier workshops en je kunt een dag lang in een schrijfklas zitten, vragen stellen, schrijven, stukjes voorlezen, feedback geven en krijgen. Je krijgt niet alleen een inkijk in de literaire keuken van de auteurs, maar via praktische schrijfoefeningen ervaar je zelf de moeilijkheden waarmee auteurs worstelen en krijg je tips om ze op jouw manier te lijf te gaan. Een uitnodiging om anders te schrijven en anders te lezen. Want wie het zelf heeft uitgeprobeerd krijgt oog voor literaire valkuilen en oplossingen en kan misschien een klas aan het schrijven en lezen zetten.

Al doende leren is het motto van de schrijfcursus Vingeroefeningen waaruit deze studiedag groeide. Vingeroefeningen vond plaats op diverse locaties in Vlaanderen, onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting en CANON Cultuurcel. Na de geslaagde studiedag .Smarties' in november 2003, organiseert NCJ/Villa Kakelbont nu de tweede editie. Met de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen en CANON Cultuurcel.

 

 

PROGRAMMA

 

9u15: onthaal met kof.e

9u45: raadzaal: welkom door Greet Spaepen

(directeur van NCJ/Villa Kakelbont)

10u-11u: Van creatief schrijven naar creatief lezen,

door Anneke van Erp (directeur Stichting Schrijven Nederland) en Marita de Sterck (docent

jeugdliteratuur aan de Bibliotheekschool Gent, jeugdauteur en schrijfdocent)

11u-12u30: eerste deel interactieve workshops

(keuze uit 4 workshops met per workshop 2 sprekers)

12u30-13u30: lunch

13u30-15u30u: vervolg interactieve workshops

16u-16u30: raadzaal: slotactiviteit met Joke van Leeuwen

 

 

1. VERHALEN SCHRIJVEN MET 10 +

 

Deze workshop wordt geleid door Bert Kouwenberg en Marita de Sterck. De oefeningen zijn ontworpen voor kinderen in de hoogste klassen van de basisschool en ook haalbaar voor kinderen voor wie lees- en schrijfplezier minder evident is.

Bert Kouwenberg: Denken met je vingers

Door middel van illustraties reiken we een verhaalthema aan. Na overleg duiken de contouren van een verhaal en een aantal scènes op. Al doende ontdekt elke deelnemer hoe eenzelfde verhaal op verschillende manieren kan worden verteld. Ook andere opdrachten uit het lees- en schrijfproject het verhalen-Atelier, komen aan bod. Belangrijke elementen uit deze werkwijze: de combinatie van lezen en schrijven, het gebruik van moderne media, het ervaren van schrijfrituelen, de afstemming op kinderen met lees- en schrijfachterstand.

Bert Kouwenberg geeft les in een basisschool met meer dan de helft allochtone leerlingen. Hij geeft schrijftraining in het verhalen-Atelier, een project waarmee de De la Reyschool in Den Haag de Taalunie-Onderwijsprijs heeft gewonnen, en publiceert kinder- en jeugdboeken. Een recente titel: De vlucht van de kraai.

Marita de Sterck: Wie is wie?

Een verhaal staat of valt met de mensen die we boetseren op papier. We doen een poging om boeiende mensen te scheppen, we geven ze dromen, verlangens, nachtmerries, geheimen, we laten ze bewegen, praten, schrijven, bellen, chatten, sms-en … Ze geven zich niet helemaal bloot want lezen wordt pas echt bijzonder als het ook een beetje zoeken is. We oefenen zelf aan de hand van haalbare opdrachten voor prille beginners.

Marita de Sterck doceert jeugdliteratuur en antropologie, geeft cursussen creatief schrijven en schrijft romans, verhalen en non-fictie voor kinderen en jongeren. Een recente titel: Met huid en haar.

 

2. JOURNALISTIEK/ NON-FICTIE

SCHRIJVEN MET 12 +

Deze workshop wordt geleid door Kolet Janssen en Bibi Dumon Tak. De oefeningen zijn ontworpen voor leerlingen van het secundair onderwijs. Ook interessant om uit te voeren met jongeren voor wie lees- en schrijfplezier minder evident is, niet in het minst omdat deze groep vaak een voorkeur heeft voor dit genre.

Kolet Janssen: Ik wil weten wie jij bent

In een .karakterinterview' probeert de interviewer de lezer een beeld te geven van de persoonlijkheid van de geïnterviewde. We verdiepen ons in de voorbereiding, oefenen gesprekstechnieken en werken aan het uitschrijven van het interview. Ook bruikbaar voor de schoolkrant, bij het voorbereiden en inkleden van een auteursbezoek in de klas en bij de research voor verhalende teksten.

Kolet Janssen is leraar, ze schrijft kinder- en jeugdverhalen (o.a. Wisselkind) en informatieve boeken (o.a. Seks, hoe voelt dat?) en geeft cursussen creatief schrijven.

Bibi Dumon Tak: Lopen als een trein

Goede non-fictie is de waarheid in verhalen. Het moet lopen als een trein. Je wilt als lezer niet gehinderd worden door te veel obstakels. Je stapt liever in een doorgaande intercity, dan in een langzame stoptrein. Hoe breng je informatie over aan anderen? Hoe hou je het boeiend? Aan de hand van korte oefeningen maak je van een doodgewone gebeurtenis iets bijzonders en van droge informatie uit een encyclopedie een boeiend stukje. Of hoe je van saaie kost iets verrukkelijks kunt maken. Ontsporen mag. Aan de noodrem trekken mag niet.

Bibi Dumon Tak werkt als journaliste, geeft schrijftraining en publiceerde informatieve boeken voor kinderen en jongeren over: koeien, het circus, het maken van een film. Een recente titel: Camera loopt … Actie!

 

3. POËZIE SCHRIJVEN MET 12 +

Deze workshop wordt geleid door André Sollie en Ted van Lieshout. De oefeningen zijn geschikt voor leerlingen van het secundair onderwijs. Ook haalbaar voor jongeren voor wie lees- en schrijfplezier minder evident is.

André Sollie: Tekenen met woorden

Eerst gaan we beelden .schrijven'. Een wolk, een tafel, een zelfportret… Snelle schetsen. Tekeningen waren altijd al de lievelingszusjes van de poëzie. En beelden vragen om taal. Korte, speelse oefeningen helpen je de juiste woorden te vinden. Het moet een eigenzinnig parcours worden. Verbeelding als mondvoorraad, een gedicht als reisbestemming.

André Sollie schrijft verhalen, gedichten en toneelteksten. Hij illustreerde eigen werk en jeugdboeken van anderen en geeft cursussen creatief schrijven. Een recente titel: Dubbel Doortje.

Ted van Lieshout: Omgekeerd

Velen schrijven een gedicht door woorden aaneen te rijgen, regel voor regel, net zo lang tot het gedicht klaar is. Het kan ook omgekeerd: door woorden te schrappen die niet echt nodig zijn, kan een veel interessanter beeld ontstaan. Hoe werkt dat?

Ted van Lieshout is schrijver, dichter en tekenaar. Zijn Papieren Museum werd genomineerd voor de Gouden Uil 2003. Onlangs verscheen Papieren Museum 2: een tentoonstelling van gedichten voor jong en oud; een hartelijke kennismaking met poëzie voor iedereen die daar een klein beetje bang voor is.

 

4. TONEEL SCHRIJVEN MET 12 +

Deze workshop wordt geleid door Els Beerten en Daniel Billiet. De oefeningen zijn geschikt voor leerlingen van het secundair onderwijs. Ook haalbaar voor jongeren voor wie lees- en schrijfplezier minder evident is.

Daniel Billiet: Vanuit de buik, met of zonder piercing

Een tekst uit de mond van een personage op toneel is een uitbraakpoging, barst rechtstreeks uit de buik en uit het hart los. Maar ook stiltes, een gebaar… kunnen uitdrukking geven aan onmacht, overmacht, onbegrip, een verpletterende onmogelijkheid tot spreken in woorden of in klanken. Vanuit enkele improvisatie-oefeningen rondom herkenbare en algemeen menselijke emoties zoeken we naar adequate en indrukwekkende .vertalingen' en beelden: enkele zinnen, woorden, stiltes, gebaren…

Daniel Billiet is leraar Nederlands, hij schrijft gedichten, verhalen en toneel en is ook docent creatief schrijven. Hij stelde poëziebloemlezingen samen en schreef toneel met gevangenen. Een recente poëziebundel: Een wereldkaart op ware grootte.

Els Beerten: Verboden te babbelen?

Terwijl een roman een verzameling van woorden is, is een toneeltekst dat niet. Het woord op de scène beschrijft niet, het moet noodzaak zijn. Een dialoog op scène is geen gesprek zoals we het in de werkelijkheid voeren. Is geladen. Is een drager van onderhuidse levens. Want toneel is het leven niet. Is een intensifiëring ervan. Of niet? We oefenen in het creëren van een intense scène waarbij we de conflicten die we uitzetten, niet in de steek laten.

Els Beerten laat haar leerlingen schrijven in de klas, zowel poëzie en verhalen als toneel, ze geeft cursussen creatief schrijven en schrijft kinder- en jeugdboeken. Een recente titel: Lopen voor je leven.

 

STUDIEDAG CREATIEF SCHRIJVEN

 

LOCATIE

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

ORGANISATIE

NCJ/Villa Kakelbont en Marita de Sterck

PARTNERS

Met de steun van de Vlaamse overheid, Provincie Antwerpen en CANON Cultuurcel/departement Onderwijs

DOELGROEP

Leraars uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs,

geïnteresseerden uit het vormingswerk en jeugdwerk, auteurs

KOSTPRIJS

€ 39,00 (lunch, koffie, infomap inbegrepen)

MEER INFO

NCJ/Villa Kakelbont, Meistraat 2, 2000 Antwerpen, 03/202.83.68, info@villakakelbont.be

 

Stuur deze strook vóór 10 november 2004 ingevuld terug naar :

NCJ/Villa Kakelbont, Meistraat 2, 2000 Antwerpen,

Fax 03/202.83.77

 

Naam:

Privé-adres:

Tel.:

E-mail:

 

Als je leraar/bibliothecaris bent

School/bibliotheek:

Adres school/bibliotheek:

 

Facturatieadres:

O privé-adres

O adres school/bibliotheek

O ..........................................................

Omcirkel de workshop van uw keuze:

1ste keuze: 1 2 3 4

2de keuze: 1 2 3 4

3de keuze: 1 2 3 4

 

 

Stort vóór 10 november 2004 € 39,00 met vermelding van .studiedag 11-12 + naam' op rekeningnummer 001-3036065-41 van het NCJ.

Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving, je workshop en een betaalbewijs.

Na afloop kun je een attest van navorming krijgen.

Stel je inschrijving niet uit. We sluiten af bij 120 deelnemers en voorzien 30 deelnemers per workshop. Je kunt maar één workshop volgen, wie snel inschrijft maakt dus meer kans om zijn/haar eerste keuze te kunnen volgen.

 

 

 

VU: Greet Spaepen, Meistraat 2, 2000 Antwerpen