14 maart 2003

 

Good Practice Day 3: Tweede Fase 1998 – 2003, het eerste lustrum.

                                                                  

De Tweede Fase viert haar eerste lustrum. Kunnen docenten na vijf jaar Tweede Fase omzien in verwondering? Hoe vernieuwend zijn docenten bezig? Is het tijd om de balans op te maken? Of blijft de blik wat de vakdidactiek betreft vooral op de toekomst gericht? De Good Practice Day blijkt , na twee uiterst succesvolle jaren, in een behoefte te voorzien. Docenten uit het voortgezet onderwijs geven workshops aan collega’s en bediscussiëren met elkaar de didactiek van de Tweede Fase. Hoe kunnen we leerlingen motiveren voor het onderwijs dat we geven? Welke rol spelen we als docent? Zijn we na vijf jaar de professionals die we willen zijn?

De Sectie Nascholing Talen van het ICLON (Universiteit Leiden) organiseert voor de derde keer een Good Practice Day. Het centrale thema van deze dag is

 

Hoe vernieuwend zijn docenten bezig?

 

De accenten die in de workshops en presentaties aan de orde komen zijn:

-         stimuleren en motiveren van leerlingen door activerende werkvormen

-         integratie van vakken en vaardigheden

-         projectmatig onderwijs

-         didactiek van ICT: werken met digitale leeromgevingen

-         gebruik van authentiek lesmateriaal

 

Docenten wordt de mogelijkheid geboden met elkaar vakdidactische kennis uit te wisselen. In drie workshoprondes worden geslaagde voorbeelden uit de lespraktijk gepresenteerd. De workshopleiders zijn voornamelijk docenten uit het middelbaar onderwijs. In de workshops komen één of meerdere van deze accenten aan bod. Verschillende workshops zijn vakoverstijgend en zijn bestemd voor verschillende doelgroepen. Deze dag is bestemd voor docenten moderne vreemde talen, Nederlands en klassieke talen.

 

Plaats en tijd               Pieter de la Court-gebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden (op 5 min. loopafstand van het station Leiden Centraal), 14 maart 2003 van 8.45 – 16.00 uur.

Kosten                        Euro 215,= incl. lunch. Er wordt een nascholingscertificaat uitgereikt. Bij inschrijving van meer dan 5 personen per school wordt een korting gegeven.

Inschrijving                 De inschrijving start in december 2002 en is mogelijk tot 3 februari 2003. Inschrijvingsformulieren zijn ook via de vaktijdschriften en direct mailing verspreid.

Nadere informatie       Bij de coördinatoren Wibo van der Es (tel. 071 – 5273470; e-mail: vanderes@ICLON.LeidenUniv.nl) of bij Ad van der Logt (tel. 071 – 5277164; e-mail: Logt@ICLON.LeidenUniv.nl.)

 

Verdere informatie kunt u teruglezen op onze Website: www.ICLON.LeidenUniv.nl