Interactief lesmateriaal

Jelle Feenstra is co÷rdinator ICT/docent Nederlands aan het Thorbecke VO in Rotterdam. 

Hij heeft voor het vak Nederlands veel lesmateriaal gedigitaliseerd in het programma ACE II, o.a. Struikelblokoefeningen. ACE is een programma waarmee web based interactief oefenmateriaal gemaakt kan worden: meer informatie

Jelle is ook bezig met het digitaliseren voor ACE II van de CE's Havo en VWO  en van het extra methode-materiaal bij Nieuw Niveau. 

Hij zou graag in contact komen met andere scholen die ACE gebruiken, zodat er oefeningen geruild kunnen worden. Hij stelt zijn materiaal  ter beschikking. 

U kunt zijn materiaal bekijken als u klikt op de link hieronder. 

Link naar het digitale lesmateriaal in ACE II