Jaarvergadering Levende Talen: 24 januari 2004

Een korte impressie, door Willy Weijdema

Het aardige van de jaarvergaderingen van de Vereniging van leraren in Levende Talen is, dat er 's middags altijd een inhoudelijk programma is. Ik bezocht twee workshops:  over het Taalportfolio en Taalprofielen door Ellie Liemberg van Taaladvies BVE en Leentjebuur, over het samenwerken van Nederlands en Engels door Eline van Batenbrug, docente Engels op De Meergronden in Almere en Gert Rijlaarsdam, hoogleraar onderwijsontwikkeling aan het Instituut voor de Lerarenopleiding in Amsterdam. Deze laatste workshop was vooral een 'eye opener', zowel voor docenten Engels als voor docenten Nederlands.

De meeste docenten Nederlands kijken waarschijnlijk nooit bij de vakcommunity Engels. Toch kan dat wel nuttig zijn. Engels is voor jongeren in Nederland nauwelijks nog een vreemde taal. De didactiek van het schoolvak Engels schuift dan ook steeds meer op naar de didactiek van een Tweede Taal. De inhoud van de workshop kwam kort gezegd hierop neer, dat Eline in havo 4 en havo 5 voor haar opdrachten voor Engels spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid dankbaar en met succes gebruik maakt van de structuurschema’s van haar collega Nederlands voor argumenteren en voor verschillende soorten teksten. Beide vakken hebben daar baat bij. Leerlingen werken steeds beter met de structuurschema’s, ze maken meer gebruik van structuuraanduidingen en verwijswoorden en dat is ook gunstig voor de taalvaardigheid in het Engels. het materiaal is te vinden bij  de vakcommunity Engels: http://www.digischool.nl/en/community/ U moet wel lid worden, want het staat achter een wachtwoord van. Het materiaal van Nederlands is te vinden op de website van De Meergronden: http://www.meergronden.nl/vaklokaal/nederlands/

Maar op deze ledenvergadering waren nog meer leuke dingen. De sectie Nederlands van Levende Talen heeft eindelijk weer een compleet bestuur van 5 leden: de nieuwe bestuursleden zullen zich in het volgende nummer van het Magazine voorstellen. En: een van de leden van de vakcommunity Nederlands kreeg een eervolle vermelding voor zijn artikelen over jeugdliteratuur in het Magazine van Levende Talen met name het artikel: “Werken met jeugdboeken, hoe pak je dat aan?” in LTM januari 2002. Wie zou dat geschreven hebben? Natuurlijk Ruud Kraaijeveld, gefeliciteerd Ruud!