Nieuwsbrief april 2002

 

Dit is de zevende nieuwsbrief  van de tweede jaargang van de vakcommunity Nederlands. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van 280 docenten en a.s. docenten Nederlands. In deze nieuwsbrief staan veel voorbeelden van gebruik van internet bij Nederlands. Heel opvallend is, dat het allemaal voorbeelden zijn die passen in het kader van zelfstandig leren en activerende didactiek. Dat is ook waar we naartoe willen, zie ook de discussie over de Beroepskwaliteit van Leraren. Kennisnet heeft daar een belangrijke bijdrage in.

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind mei 2002. Bijdragen kunnen tot 24 mei per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/docent of via http://www.digischool.nl/ne/community

Inhoud

Studiemiddag 22 mei

Vernieuwing website Kennisnet

Webkwestie

Trends, communicatie en reclame

Stepnet

Op nieuw niveau

Beroepskwaliteit Leraren

Studiemiddag 22 mei

Terug

Op woensdag 22 mei organiseert Kennisnet een studiemiddag voor communityleden in de Hogeschool Domstad in Utrecht, van 14.00 – 20.30. Er zijn drie workshoprondes, waarin men zich naar keuze kan bekwamen in basisvaardigheden internet en e-mail,  gebruik van internet als lesvoorbereiding, een persoonlijke homepage ontwerpen, een online lesopdracht ontwerpen, beoordelen in Vakwijzer en online toetsen maken. Alles is geheel gratis, ook de catering. Er is veel belangstelling voor deze studiemiddag, maar gelukkig konden 10 leden van de vakcommunity Nederlands geplaatst worden. Tijdens het diner kunnen we dan ook met elkaar van gedachten wisselen over het functioneren van de community Nederlands.

Vernieuwing website Kennisnet

Terug

Wie niet aan de studiemiddag kan deelnemen, kan zich ook thuis achter de computer verder bekwamen. Kennisnet breidt zich steeds verder uit. Heel interessant zijn de onderdelen, die ‘databasegestuurd’ zijn. Dat houdt in, dat je met categorieën als vak, schooltype, niveau en trefwoorden kunt zoeken naar:

-         educatieve computerprogramma’s: http://programmamatrix.kennisnet.nl

-         toepassingen van ICT in het onderwijs: http://didactobank.kennisnet.nl

-         toetsen: http://toetswijzer.kennisnet.nl

-         examens: http://examen.kennisnet.nl

-         werkstukken: http://sharewerk.kennisnet.nl

Als je zo aan het surfen bent op kennisnet, kom je nog veel meer nuttige informatie en interessante toepassingen tegen. zoals: http://websitemaker.scholier.kennisnet.nl

Dit is een zogenaamd webhotel. Scholieren kunnen hier met behulp van een heel gebruiksvriendelijk programma een eigen website maken en publiceren. Dit webhotel was vrijwel meteen een groot succes. Kijk bijvoorbeeld eens naar de site van klas V2B van het Pleincollege Eckhart in Eindhoven, waar leerlingen bezig zijn met het onderdeel Communicatie. Dat vinden uw leerlingen ook vast leuk! En kijkt u ook wel eens  verder op het scholierendeel van Kennisnet? Bijvoorbeeld bij het vak Nederlands?

Er is ook zo veel … Zijn er onderdelen van Kennisnet die u vaak gebruikt en die hier nog niet genoemd zijn? Laat het me weten, dan kan dat in de volgende nieuwsbrief vermeld worden! Willy Weijdema.

Webkwestie

Terug

Een heel aardige website is www.webkwestie.nl. Een webkwesties is een educatieve speurtocht voor zelfstandig werkende leerlingen waarbij bronnen op internet gebruikt worden: webkwestie is de vertaling van het Engelse webquest. Het ontwikkelen van webkwesties is een uitdaging voor de moderne docent. Maar dan moet je wel voorbeelden hebben. Op deze website vindt u goed uitgewerkte voorbeelden: voor het basisonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Voor het vak Nederlands staat er een fraai uitgewerkt voorbeeld bij voor klas 3 vwo over Zuid-Afrika.

Trends, communicatie en reclame

Terug

Uw leerlingen doen toch ook mee aan de Nationale Schrijfwedstrijd georganiseerd door Open.Comm: ‘Hey, laat eens wat van je horen!? Alle schoolkrantredacties van de Nederlandse middelbare scholen zijn hierover aangeschreven en de vakgroepen Nederlands hebben een lesbrief ontvangen over Trends, communicatie en reclame. Diverse scholen hebben de lesbrief meegenomen in hun lespakket en er integraal in de klassen aandacht aan besteed.

De  lesbrief is ook te downloaden op de website van Vakcommunity Nederlands, mocht u de brief niet ontvangen hebben Voor de wedstrijd kunt u zich nog tot uiterlijk 2 mei inschrijven bij Open.Comm: open@communicatie.nu, telefoon 010-4256332.

Stepnet

Terug

Onderstaand bericht werd ingestuurd door René Franquinet: rfq@planet.nl.

De site Stepnet van ThiemeMeulenhoff  kende u waarschijnlijk al. Er staan praktische opdrachten op en ook deze site is databasegestuurd. U vindt de opdrachten  voor Nederlands door na de openingspagina te kiezen voor Stepnet Database, dan opdrachtendatabase en in het invulscherm dat daarna verschijnt, bij vak Nederlands "pulldownen". Klik tenslotte op ZOEK . De laatste opdracht gaat over een recent artikel van Arjen Fortuin, "Ons leest ons", verschenen in NRC Handelsblad, waarin hij reageert op de uitspraken van Lisa Kuitert, die nogal krachtige dingen gezegd heeft over het subsidiëren van literaire schrijfactiviteiten. De opdracht is te bereiken onder Ons leest ons.

Op nieuw niveau

Terug

De basisvormingsmethode voor Nederlands Op niveau plus van ThiemeMeulenhoff wordt geheel vernieuwd en gaat heten Op nieuw niveau. Op de website http://www.opnieuwniveau.nl kunt u daar alles over lezen. Er is nu ook een rubriek met veelgestelde vragen. Zo wordt nogal eens geïnformeerd naar de verschillen tussen Op nieuw niveau en haar voorloper Op niveau plus. Verder kunt er alles lezen over reeds beschikbare uitgaven en proefexemplaren.

 

Beroepskwaliteit Leraren

Terug

Onderstaand is een bericht van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren

Op 22 april 2002 heeft Minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Amsterdam de discussieversie van nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in ontvangst genomen. De discussieversie is door de stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren opgesteld in nauwe samenwerking met docenten.

Op basis van het  stuk vindt de komende maanden een publiek debat plaats onder docenten en andere belanghebbenden. Doel van het debat is te komen tot bekwaamheidseisen die breed worden gedragen door de onderwijswereld en zijn toegesneden op de praktijk. SBL leidt het debat en zet hiervoor haar website:www.lerarenweb.nl in en voert in het land discussies met de beroepsgroep. Ook staat de Dag van de Leraar op 5 oktober 2002 in het teken van de bekwaamheidseisen.

 

Terug