Nieuwsbrief april 2003

 

Dit is de zesde nieuwsbrief  van de derde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 400 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Iedereen die op de mailinglist staat, kan dit mailadres gebruiken. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via de portal van Kennisnet: vakcommunities of via http://www.digischool.nl/ne/community

Inhoud

500 leden!

Trainingen voor communityleden

Digitaal interview: Wie is Jan Bult?

Methodepagina

Nieuwsbrief VVM

Kijken en luisteren bij Nederlands in het vmbo

Kennisnet en de examens

Taalpost

Taalschrift

Nedercom in Paramaribo

APS-conferentie 'ICT in de vakken'

Lessen voor Nederlands in het praktijkonderwijs

500 leden!

Terug

Eerst een heugelijk feit: op 30 maart 2003 meldde zich het 500ste lid bij de vakcommunity Nederlands!  Het is Steven van der Steen, docent Nederlands in de vmbo-afdeling van de OSG Willem Blaeu in Alkmaar. Meer informatie over hem is te vinden in de vakcommunity. Ik ben er trots op dat in tweeëneenhalf jaar tijd de vakcommunity Nederlands uitgegroeid is van 0 tot 500 leden. Maar: het moeten er veel meer worden. In het voortgezet onderwijs zijn docenten Nederlands de grootste groep: Nederlands is in elk schooltype een verplicht vak. De community Nederlands zou dus de grootste vakcommunity moeten zijn , en dat is niet zo. Dat is de vakcommunity Engels, met meer dan 900 leden! Dat moeten wij ook kunnen bereiken. Dus: stimuleer uw collega’s om zich ook aan te melden! Het kost niets en er zijn geen verplichtingen!

Activiteit van de communityleden

Terug

Wat betreft de activiteit van de communityleden: er zijn 9 stemmen uitgebracht bij de opiniepeiling over verschillende mailinglists op het forum. 5 leden vinden het prima, dat er 1 mailinglist voor de gehele community is, 4 leden zouden wel mailinglists per doelgroep of per gebruikte methode willen hebben. Ik laat de peiling nog even staan. Kijk er eens naar, registreer je op het forum, met de uitleg erbij is dat echt niet moeilijk en breng je stem uit. In de volgende nieuwsbrief zal ik verslag uitbrengen.

Trainingen voor communityleden

Terug

Een community wordt pas een echte community, als er onderling gecommuniceerd wordt. In onze community gebeurt dat nog niet zo heel veel. Een goede stimulans voor communiceren is: elkaar in de echte wereld ontmoeten. Maar dat heeft ook weer zo zijn bezwaren. We zijn allemaal druk bezet, reizen kost ook tijd … Zo’n bijeenkomst in de echte wereld moet dus heel veel rendement hebben. Dus: we combineren dit met trainingen! Vorig jaar is dat ook gebeurd, en dat was een groot succes.

Nu zijn er trainingen georganiseerd op 4 en 11 juni, van 14.00 – 17.30, op een toplocatie: het Kennisnetcafé in NEMO, in Amsterdam, tegenover het Centraal Station, dus heel goed bereikbaar en het gebouw alleen al is de moeite van een bezoek waard! Maar: de trainingen zeker ook. Je kunt twee workshops kiezen uit een aanbod van zes workshops, over het gebruik van internet, Vakwijzer en Hot Potatoes. Aanmelden via de vakcommunity.

Digitaal interview: Wie is Jan Bult?

Terug

Jan Bult is een docent Nederlands, die zich soms webmeester noemt. Op 1 september 1996 verzond hij zijn allereerste e-mail en surfte voor het eerst rond op het internet. Toen was hij verkocht. Lees het digitale interview. Hij zegt daarin zeer behartenswaardige dingen over het gebruik van internet, door leerlingen en door docenten: wat is het verschil? Leerlingen kunnen niet zoeken en gebruiken de internetbronnen volstrekt onkritisch. Docenten daarentegen wantrouwen internet onnodig! Ook maakt hij interessante opmerkingen over digitale communicatie met leerlingen: dit moet iedere docent echt lezen!

Methodepagina

Terug

In de vakcommunity bestaat sinds en paar weken een methodepagina. In de maand mei komt daar een online-beoordelingsformulier bij, zodat de leden van de community hun oordeel over de gebruikte methode makkelijk kunnen invullen. Op het forum van de community kan over de oordelen gediscussieerd worden. De resultaten zullen aan de niet commercieel gebonden Methodekeuzegids ter beschikking worden gesteld. We horen in de maand mei hier meer over. Zou je nu alvast willen kijken of jouw methode er wel bij staat? Zo nee, meld dat dan aan de communitymanager.

Nieuwsbrief VVM

Terug

In de vakcommunity wordt de nieuwsbrief van de VVM: de Vereniging van Vlaamse Moedertaaldocenten digitaal gepubliceerd. De nieuwsbrief verschijnt wat onregelmatig, mede door ziekte van bestuursleden, maar als hij verschijnt staat er heel veel informatie in! De nieuwsbrief van maart-april-mei 2003 telt wel 20 bladzijden en bevat onder meer de complete tekst van een lezing van Hugo de Jonghe: Het onderwijs Nederlands in retrovisor en periscoop. Een prachtige tekst: de tips voor goed eigentijds onderwijs in het vak Nederlands geef ik hier weer:

1  Leg je altijd toe op de bestudering van je vak.

2  Spreek daarover met je vakgenoten.

3  Geef je onderwijs in de vorm van boeiende opdrachten.

4  Zorg ervoor dat je leerlingen daar met elkaar over praten.

Lees de rest in de vakcommunity.

Kijken en luisteren bij Nederlands in het vmbo

Terug

Geef je les in  Nederlands in het vmbo, en besteed je veel tijd en aandacht aan kijken en luisteren in je lessen ? Het Project Nederlands van de Stichting voor Leerplanontwikkeling wil graag met je in contact komen als het bovenstaande het geval is. Voor leerplanontwikkeling op het gebied van kijken en luisteren in het vmbo zoekt de SLO namelijk goede voorbeelden ("good practice") om van te leren en om te beschrijven. Je kunt contact opnemen met Martien de Boer: m.deboer@slo.nl

Kennisnet en de examens

Terug

De nieuwe examensite van Kennisnet is weer in de lucht: examen.kennisnet.nl .Heel handig voor leerlingen en docenten ter voorbereiding op het examen. Je vindt er niet alleen een

overzicht van alle oefen- en voorbeeldexamens, examentips en andere examendiensten, maar ook dagelijks om 13.00 en 17.00 de correctievoorschriften online. In een forum worden de opinies van docenten over de examens geplaatst. Daarom namens Kennisnet onderstaande oproep.

 

Wilt u straks uw visie kwijt over het examen van uw vak? Meld u dan nu aan bij Kennisnet. Ieder examen van het vmbo, havo en vwo zal aan bod komen en daar hebben we natuurlijk veel bijdrages voor nodig. Uw visie van max 400 woorden wordt geplaatst in het forum, zodat andere docenten daarop kunnen reageren. De inzendingen krijgen 30 Euro. U kunt zich nu aanmelden per mail via  examen@kennisnet.org Meer informatie op http://examen.kennisnet.nl

Taalpost

Terug

Het Genootschap Onze Taal en de uitgeverij Van Dale Lexicografie geven een gratis elektronische nieuwsbrief uit: Taalpost. Deze nieuwsbrief wordt op maandag, woensdag en vrijdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd. De brief is bedoeld voor taalliefhebbers die goed geïnformeerd willen worden over de taalactualiteit. Je kunt je aanmelden via http://www.taalpost.nl Van harte aanbevolen!

Taalschrift

Terug

Sinds 15 april 2003 verschijnt Taalschrift. een periodiek over taal en taalbeleid van de NederlandseTaalunie, op het internet: http://taalschrift.org/. Taalschrift  bevat de hoofdrubrieken 'discussie' en 'reportage'. De inhoud ervan wordt maandelijks vernieuwd. Er is nu een interessante discussie over taal beleid binnen de Europese Unie: straks 30 werktalen??? Je kunt je ook op taalschrift abonneren: zie http://taalschrift.org

Nedercom in Paramaribo

Terug

Dat is nog eens goede ontwikkelingshulp! Het bedrijf Nedercom uit Roden heeft al haar educatieve software voor Nederlands en Engels zonder kosten beschikbaar gesteld voor het voortgezet en hoger onderwijs in Suriname. De lerarenopleiding in Paramaribo: het IOL verzorgt de implementatie. Lees er meer over in de vakcommunity. We hopen in de volgende nieuwsbrief reacties uit Suriname te kunnen publiceren.

APS-conferentie 'ICT in de vakken'

Terug

De APS-projectgroep ICT & Leren organiseerde op 19 maart 2003 een conferentie ´ICT in de vakken. Op de website vind je een verslag. Bij de werkmaterialen staat o.a. een heel fraaie PowerPointpresentatie van Ad Stoop over het gebruik van ICT binnen het vak Nederlands, met prachtige schermbeelden, gratis te downloaden!

Lessen voor Nederlands in het praktijkonderwijs

Terug

Tot slot maar weer eens een interessante link: http://www.praktijkonderwijs.slo.nl/ Daar zijn lessen voor Nederlands in het praktijkonderwijs, te downloaden Tiddo Ekens schreef erover in Levende Talen Tijdschrift, van maart 2003.

 

Ik wens iedereen nog een prettige meivakantie!