Nieuwsbrief augustus 2003

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de vierde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 400 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl Iedereen die op de mailinglist staat, kan dit mailadres gebruiken. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via de portal van Kennisnet: vakcommunities of via http://www.digischool.nl/ne/community

Inhoud

Digitaal lesmateriaal: virtuele pozie

Good Practice Day 2004

Trainingen voor community leden

Docentenkamer

Taalmuseum

Digitaal lesmateriaal: virtuele pozie

terug

Elmar van den Ham, docent Nederlands aan de RSG Broklede in Breukelen, heeft lesmateriaal gemaakt voor 3 havo/vwo bij twee zeer fraaie pozie sites:

http://www.broklede.nl/poezie/index.html

http://www.xaveriuscollege.be/poezieproject/index.htm

Er zijn leerlingenopdrachten en er is docentenmateriaal, te vinden via de website van de vakcommunity. De antwoorden behorend bij de leerlingopdrachten worden ook nog gepubliceerd, maar die komen achter een wachtwoord, dat bij de communitymanager aangevraagd kan worden. Voor het beschikbaar stellen van dit inspirerende materiaal ontving Elmar een boekenbon van 50 . Heb je ook lesmateriaal liggen dat je graag beschikbaar zou willen stellen? Stuur het in! Er zijn nog steeds boekenbonnen beschikbaar!

Good Practice Day 2004

terug

Op vrijdag 6 februari 2004 organiseert het ICLON, de lerarenopleiding van de universiteit Leiden, voor de vierde keer de Good Practice Day. Tijdens deze "GPD" wisselen collega's door middel van workshops en presentaties kennis en ervaring uit.

 

Voor die dag zoekt het ICLON enthousiaste docenten die hun praktijkkennis/ervaring willen delen met andere docenten. Mocht je het leuk vinden om op de GPD 2004 zelf een workshop te verzorgen, neem dan contact met Ad van der Logt (071-5277164) of met Wibo van der Es (071-5273470) Ook suggesties voor personen die uitermate geschikt zijn om als workshopleider op te treden, worden op prijs gesteld Voor het verzorgen van een workshop bieden het ICLON een vergoeding van 135 , excl. reiskosten.

Trainingen voor community leden.

terug

De Digitale School verzorgt ook het komend jaar weer in samenwerking met Kennisnet workshops waarin je digitaal lesmateriaal maakt dat direct in de les te gebruiken is. Niet alleen het lesgeven wordt hierdoor een stuk makkelijker, je leert op deze manier ook om te gaan met e-mail, internet en diverse computerprogramma's. Er zijn workshops voor beginners, en voor gevorderden. Docenten uit basis- en voortgezet onderwijs begeleiden de workshops. Uit ervaring weten zij welke vragen er leven als het gaat om computers op school. Na afloop van de cursus wordt via de communities ondersteuning aan de deelnemers geboden. De trainingen worden gegeven in de Kennisnetruimte van het museum Nemo in Amsterdam (naast het Centraal Station) op woensdagmiddag 13.30 - 17.00 uur. Meer informatie op www.digischool.nl/trainingen Aanmelden via www.digischool.nl/cursus2.php De eerste training is al op 24 september!

Docentenkamer

terug

De 'docentenkamer'.is een goed voorbeeld van inspirerend internetgebruik. Het is een ruilbeurs voor lesmateriaal Nederlands als vreemde taal, waar docenten van elkaars ervaringen en resultaten kunnen profiteren. Op dit moment bevat de 'docentenkamer' meer dan zestig lessen. Slechts enkele zijn vrij beschikbaar. Het complete materiaal is toegankelijk voor docenten die zelf een of meer lessen aan de 'docentenkamer' hebben bijgedragen. Het is de bedoeling dat de 'docentenkamer' een echte 'community' wordt, waarin auteurs van het lesmateriaal met elkaar in contact komen, van gedachten wisselen en samen lesmateriaal ontwikkelen. Moet de vakcommunity Nederlands zich ook in die richting ontwikkelen? Bij ons is alles nog steeds vrij beschikbaar!

Taalmuseum

terug

www.taalmuseum.nl is een gloednieuwe, vrolijke website over taal. Op dit moment vind je er onder andere een dialectquiz, informatie over taal op radio en tv, een opvallend citaat over taal en de mogelijkheid om een andere internetgebruiker een groet te sturen in een vreemde (Afrikaanse) taal. En binnenkort komt er meer, belooft de directie van het virtuele

museum.