Nieuwsbrief januari – februari 2003

 

Dit is de vierde nieuwsbrief  van de derde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 300 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Iedereen die op de mailinglist staat, kan dit mailadres gebruiken. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via de portal van Kennisnet: vakcommunities of via http://www.digischool.nl/ne/community

 

Inhoud

Communicatie binnen de vakcommunity Nederlands

Maak uw collega’s lid!

Interactief webbased lesmateriaal

Websites maken

Vakdossier Nederlands 2002

NT2 en Nederlands

Schoolkrant

Communicatie binnen de vakcommunity Nederlands

Terug

De vakcommunity blijft groeien: we zullen binnenkort meer dan 500 leden hebben. We hebben prachtige communicatiemiddelen zoals de mailinglist, het discussieforum en de website zelf van de vakcommunity Nederlands, - al gezien, dat er nieuw lesmateriaal beschikbaar is, dit keer voor leespromotie, en: het nieuwe digitale interview al gelezen?

 

Maar: het wordt allemaal wel wat veel …. Mailboxen lopen vol en als je op internet surft, word je wel eens moe van wat er allemaal is. Mij bereiken signalen, dat er behoefte is aan meer gerichte communicatie, bijvoorbeeld met gebruikers van dezelfde methode, en dan bij voorkeur in hetzelfde type onderwijs.

 

In de vakcommunity staat een ledenlijst. Daarin vind je behalve mailadressen ook bijzonderheden, zoals schooltype en gebruikte methode. Maar er zit geen zoekfunctie op. Als beheerder van de database achter de ledenlijst heb ik die mogelijkheid wel. Ik kan selecties maken, bijvoorbeeld op methode.

 

Methode

Aantal gebruikers

Nieuw Nederlands

77

Op Niveau

68

Taallijnen

51

Taaldomein

21

 

Is er behoefte aan zulke selecties? Of heb je genoeg aan bijvoorbeeld het forum: daar kun je bij je bericht duidelijk vermelden dat het over een bepaalde methode gaat, en/of een bepaald schooltype. Ik wacht even de reacties af.

Maak uw collega’s lid!

Terug

In de maand maart verwacht ik het 500e lid van de vakcommunity Nederlands te kunnen verwelkomen. Zorg ervoor, dat een van uw collega’s dat is, want: het 500e lid krijgt een boekenbon van 50 € toegestuurd, toch weer mooi meegenomen!

Interactief webbased lesmateriaal

Terug

Leerlingen en dus ook hun docenten hebben behoefte aan interactief lesmateriaal: oefeningen en toetsen die leerlingen zelfstandig kunnen maken en waarbij ze onmiddellijke feedback op hun antwoorden krijgen. Dit lesmateriaal verschijnt steeds meer op het internet. Een voorbeeld kun je zien via het vaklokaal Nederlands van de digitale school. Dit lesmateriaal is gemaakt door studenten van de lerarenopleiding Nederlands van de EFA: de Educatieve Faculteit Amsterdam. Er wordt ook interactief webbased materiaal ontwikkeld voor het Haags Onderwijsportaal: oefeningen en toetsen voor leesvaardigheid.

 

Hoe maak je interactief webbased lesmateriaal? Dat kan met programma’s die gratis via internet worden aangeboden. Het bekendste voorbeeld is Hot Potatoes, daarmee kun je oefeningen en toetsen met verschillende vraagtypen maken zoals goed/foutvragen, meerkeuzevragen  en matchingsvragen. Ook kun je meer puzzelachtige oefeningen maken zoals gatenteksten en kruiswoordpuzzels. Ongeveer dezelfde mogelijkheden biedt Quiz Faber.

 

Oproep

Wie laat zijn leerlingen wel eens dit soort oefeningen en toetsen maken? Wat zijn je ervaringen? Vinden leerlingen het leuk? Leren ze er iets van? Heb je behoefte aan meer/ander lesmateriaal? Zou je zelf dit soort materiaal willen ontwikkelen?

De website van de sectie Nederlands

Terug

De meeste scholen hebben een eigen website, in eerste instantie voor PR-doeleinden. Maar meestal zie je ook een afdeling Vakken en steeds vaker staat daar ook het vak Nederlands bij. Wat doe je met zo’n eigen gebied op de schoolsite? Je publiceert er opdrachten voor je leerlingen, je wijst je leerlingen de weg naar informatieve websites. De belangrijkste functie is: de archieffunctie: zowel Harry van Blijswijk als Kris van Rhoden benadrukten dat in hun digitaal interview. Nooit meer is een leerling een ‘stencil’ kwijt, en zelf ben je ze ook nooit meer kwijt …. Heel prettig is, dat je op deze wijze ook als collega’s materiaal kunt delen.

 

Maar in de praktijk zijn er toch nog wel wat barrières. Wie heeft het recht om gegevens te uploaden op de website? Als docent zou je dat zelf moeten hebben, zodat je je gegevens altijd kunt actualiseren, maar op veel scholen heeft alleen de netwerkbeheerder de uploadrechten. Sommige docenten wijken dan uit naar commerciële websites, waar je gratis uploadrechten krijgt, maar de reclamebanners schieten wel over je website heen en weer. Een voorbeeld is de website van Bert Mollema, docent Nederlands op het Cals College. De digitale school kan tijdelijk uitkomst bieden. Je kunt via het vaklokaal Nederlands je website gratis onderbrengen bij de digitale school, met eigen uploadrechten en helemaal zonder reclame. Wil je dat, stuur dan een mail naar de communitymanager, en ik zal het regelen.

Websites maken

Terug

Maar: hoe maak je zo’n website? Veel docenten gebruiken FrontPage, onderdeel van het Officepakket. Het voordeel van FrontPage is, dat het heel erg lijkt op de tekstverwerker Word, als je tenminste niet te ingewikkelde dingen gaat doen. Kennisnet biedt een nog veel makkelijker programma: de websitemaker. Eigenlijk bedoeld voor leerlingen, maar docenten

kunnen er ook heel goed mee werken. De digitale school biedt trainingen aan, waar u samen met anderen aan uw ICT-vaardigheden kunt werken. Meer weten? www.digischool.nl/trainingen. Aardige bijkomstigheid: communityleden krijgen korting!

Vakdossier Nederlands 2002          

Terug

Onderstaand bericht is ingestuurd door Helge Bonset, medewerker voor Nederlands bij de SLO. Het vakdossier Nederlands 2002 is te raadplegen via de vakcommunity Nederlands. In het archief vind je ook de vakdossiers Nederlands van 2001 en 2000.

 

De SLO stelt jaarlijks voor alle vakken vakdossiers Tweede Fase samen, waarin de stand van zaken in het bewuste vak beschreven wordt met het oog op herziening van de examenprogramma’s in de nabije toekomst.

Het vakdossier Nederlands 2002 bevat een bronnenonderzoek, verslagen van interviews en panelbijeenkomsten met auteurs en uitgevers van methodes Nederlands, en een voorlopig voorstel voor herziening van het examenprogramma. Dat voorstel is gebaseerd op alle informatie die in de vakdossiers is verzameld in 2000, 2001 en 2002.

De voornaamste punten uit het voorstel voor Nederlands zijn de volgende:

 

1. In de eindtermen van het domein Argumentatieve vaardigheden wordt differentiatie  aangebracht tussen havo en vwo: eindtermen 21 en 23 gelden niet meer voor havo. Daarnaast worden alle eindtermen van dit domein herschreven, om ze duidelijker en consistenter te maken.

 

2. Aan het domein Mondelinge vaardigheden wordt een nieuw subdomein toegevoegd: een debat.

 

3. In het domein Literatuur wordt het leesdossier weer verplicht gesteld, maar onder vergroting van de keuzevrijheid in opdrachten.

 

Over deze voorstellen worden in 2003 op grote schaal docenten geraadpleegd, onder leiding van het Tweede Fase Adviespunt. De voorstellen zijn bedoeld voor de herziening van de examenprogramma’s in 2005 of 2006, tegelijk met de invoering van de nieuwe Tweede Fasestructuur.

 

Helge Bonset h.bonset@slo.nl

 

Walewein op video

Terug

Onderstaand bericht werd ingestuurd door John Verbeek, docent Nederlands aan het Christelijk Gymnasium te Utrecht en is ook te lezen op het forum van de vakcommunity Nederlands.

De Middelnederlandse ‘Roman van Walewein’ wordt beschouwd als één van de mooiste middeleeuws-Nederlandse Arturromans. Deze ridderroman over de avonturen van Walewein (de beste ridder van koning Artur) werd rond 1260 in Vlaanderen geschreven door Penninc en Pieter Vostaert. Het is een oorspronkelijk Nederlandstalig werk.

Op dit moment is de Middelnederlandse tekst niet meer verkrijgbaar. De laatste teksteditie* van G.A. van Es (1957) en de moderne vertaling van Rien Wols (1983) zijn al geruime tijd  volledig uitverkocht. De volledige Middelnederlandse tekst is onlangs op de dbnl-site gepubliceerd: Roman van Walewein

De Roman van Walewein wordt beschouwd als een sprekend en duidelijk voorbeeld van een Arturroman. Door de verhaalinhoud is deze tekst uitermate geschikt voor middelbare scholieren: spanning, actie, romantiek, enz. Vanwege de grote lengte (11.202 versregels) en het moeilijke Middelnederlands  wordt de tekst echter nauwelijks gelezen.

Dankzij de financiële ondersteuning van o.a. het Prins Bernhard Fonds, het Ministerie van Onderwijs en de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde is dit ridderverhaal in 1998 op eenvoudige wijze verfilmd. In de videofilm (duur: 39 minuten) vertellen de twee auteurs de verhaalinhoud van de Roman van Walewein. Veel scènes zijn geacteerd of met behulp van illustraties verbeeld.

U kunt deze videofilm bestellen bij Stug Videoproducties. De film kost € 22,65 (voor particulieren) of € 40,21 voor instellingen:

 

Bestellen: maak het hierboven vermelde bedrag over naar:

- Triodos Bank: rekening nummer 21.21.95.107 ten name van Guts vof,

of

- Postbank: rekeningnummer 36554 ten name van Guts

of neem contact op met Stug Videoproducties, postbus 3011, 6802 DA Arnhem (onder vermelding van ‘Walewein’)

 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Walewein Stichting, Hellendoornseberg 20, 3524 LG Utrecht, of bij John Verbeek: jverbeek@xs4all.nl.

 

Verzoek om geselecteerde ledenlijsten

NT2 en Nederlands

Terug

Veel leden van de vakcommunity Nederlands hebben in hun onderwijspraktijk te maken met Nederlands geven aan anderstaligen. Er is wel eens overwogen om een aparte community te maken voor NT2-docenten. NT2-docenten die in de BVE werkzaam zijn, kunnen nu terecht bij de pas opgerichte Beroepsvereniging van Nt2-docenten, een initiatief van o.a. het CINOP. Alle informatie vind je op: http://www.NT2puntNL.kennisnet.nl

Schoolkrant

Terug

Docenten Nederlands bemoeien zich vaak intensief met de schoolkrant. Uiteraard wordt de schoolkrant tegenwoordig met de tekstverwerker gemaakt, maar: een schoolkrant online weer een volgende stap. Kijk eens op Rebeltoday: daar wordt de gelegenheid geboden om een eigen webkrant te maken: your kids will love it! Ho! Dit is toch de nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands!!!!!!!!