Nieuwsbrief juni/juli 2003

 

Dit is de achtste nieuwsbrief  van de derde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 400 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Heb je een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Iedereen die op de mailinglist staat, kan dit mailadres gebruiken. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via de portal van Kennisnet: vakcommunities of via http://www.digischool.nl/ne/community

Inhoud

Vakcommunity Nederlands in 2003 - 2004

Taalcompetenties

Platform websites Nederlandse Taal

Trainingen in Nemo

Balkenendepraat

Vakcommunity Nederlands in 2003 – 2004: van vakcommunity naar vakomgeving

Kennisnet heeft vergaande plannen met de vakcommunities. De vakcommunities, nu een platform voor uitwisseling van materiaal en ervaringen tussen vakdocenten, moeten gaan uitgroeien tot vakomgevingen waarin daadwerkelijk gewerkt wordt aan veranderen van onderwijs in de richting van keuzevrijheid en alternatieve leerwegen, ondersteund door ICT. De vakomgevingen zullen worden geleid door een vakredactie, bestaande uit: de communitymanager, de vakwijzermedewerker, de beheerder van het vaklokaal en adviseurs van expertisecentra en vakverenigingen. Voor het komende jaar zijn vijf vakcommunities uitgekozen, die de opdracht krijgen zich te ontwikkelen tot vakomgeving.

En de vakcommunity Nederlands is een van deze vijf!!!

 

Wie belangstelling heeft voor deze ontwikkelingen en denkt een rol erin te kunnen spelen, mail me: W.H.WEYDEMA@efa.nl  Ik ben in eerste instantie vooral op zoek naar scholen die bij Nederlands gebruik maken van een elektronische leeromgeving om lesmateriaal aan te bieden en met de leerlingen te communiceren. Na de zomervakantie komt er natuurlijk meer informatie over deze ontwikkelingen.

Terug

Taalcompetenties

Harry Paus, Rita Rymenans en Koen Van Gorp hebben in opdracht van de Taalunie een document gepubliceerd over taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. De titel luidt: Dertien doelen in een dozijn, een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. “Niemand die echt bekommerd is om de kwaliteit van zijn eigen lerarenopleiding taal zowel voor het vak Nederlands zelf als voor het vroegere steunvak Nederlands, dat in de huidige lerarenopleidingen omgedoopt is tot communicatieve vaardigheden, kan eromheen. Zelfs de andere vakdocenten mogen het kennen.” Aldus Ghislain Duchâteau in de Nieuwsbrief van de VVM 35 – 4, juni- augustus 2003.

Deze publicatie is zowel in gedrukte als in elektronische vorm beschikbaar:

http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/taalcompetenties/ .

 

Terug

Platform websites Nederlandse Taal

Sinds april van dit jaar fungeert bij de SLO een platform voor websites voor het onderwijs in de Nederlandse Taal. Aan het platform nemen deel: vertegenwoordigers van de Taalunie, van het Expertisecentrum Nederlands, van de Stichting Lezen, en taalspecialisten van onderwijsbegeleidingsdiensten en van de SLO, zowel van het Primair Onderwijs als van het Voortgezet Onderwijs. De vakcommunity Nederlands zal ook participeren. De ontwikkelingen zijn te volgen op www.taalsite.nl

Terug

Trainingen in Nemo

De trainingen van de digitale school voor communityleden in Nemo op 4 en 11 juni jl. waren groot succes. De deelnemers waren zeer tevreden over het materiaal en over de omgeving: gratis toegang tot Nemo is namelijk bij de prijs inbegrepen! Helaas konden niet alle belangstellenden worden geplaatst en moest er een wachtlijst worden gemaakt. Komend jaar worden de trainingen herhaald, vanaf 24 september. Een oproep voor aanmelding volgt na de vakantie.

Balkenendepraat

"Wanneer mensen zeggen: er moet iets gebeuren op het gebied van de agenda voor de toekomst moet het volstrekt helder zijn dat we de zaken met daadkracht en duidelijkheid moeten aanpakken."

De Nederlandse premier J.P. Balkenende is gespecialiseerd in dit soort taal. Wie er geen genoeg van kan krijgen, kan nu terecht op het internet: op de website van David Rietveld staat  de Balkenendepraatgenerator, een computerprogramma dat steeds nieuwe Balkenende-achtige citaten kan genereren: http://home.wanadoo.nl/ddr/

"Als je het hebt over normen en waarden is het nadrukkelijk zo dat je als land een zelfstandige afweging maakt.

Bron: Taalpost, de elektronische nieuws brief van het Genootschap Onze Taal en

Van Dale Lexicografie bv. http://www.taalpost.nl

 

Ik wens iedereen een heel prettige vakantie: we hebben dat allemaal verdiend!!

 

Willy Weijdema

 

Terug