Nieuwsbrief mei 2002

 

Dit is de achtste nieuwsbrief  van de tweede jaargang van de vakcommunity Nederlands. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van 280 docenten en a.s. docenten Nederlands. In deze nieuwsbrief een kort verslag van de zeer succesvolle trainingsmiddag op woensdag 22 mei en verder veel nieuwtjes van educatieve uitgevers die zo aan het eind van een schooljaar al weer druk bezig zijn voor het nieuwe schooljaar. Wilt u mee werken aan nieuwe producten? Lees dan vooral op de oproep van Nedercom voor bijdragen van docenten aan het nieuwe programma Tekstplanner. Voor volgend jaar heeft de Vereniging Levende Talen al weer een landelijke studiedag gepland op 2 november 2002. Ook aan deze studiedag kunnen docenten mee doen en: prijzen winnen …… Voor nu: vul vooral de enquête in van de Stichting Lezen, die u zojuist per mail hebt ontvangen. Het is heel belangrijk dat dergelijke organisaties weten wat docenten doen en wat ze willen gaan doen, zodat ze u daarbij kunnen ondersteunen!

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind juni 2002. Bijdragen kunnen tot 25 juni per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/ , docent of via http://www.digischool.nl/ne/community

Inhoud

Trainingsmiddag 22 mei

Nieuws van Nedercom

Stertrainer van Nieuw Nederlands

Collegenet

Werkstuknetwerk

Landelijke studiedag Levende Talen

Enquête Stichting Lezen

Trainingsmiddag 22 mei

Terug

Meer dan 40 communityleden, waarvan 10 leden van de community Nederlands, namen op woensdag 22 mei deel aan de workshops die door de Digitale School namens Kennisnet werden aangeboden in de Hogeschool Domstad te Utrecht. Nou ja: middag? De bijeenkomst duurde van 13.30 – 20.30: drie rondes van workshops van 90 minuten, onderbroken door een avondmaaltijd in de kantine van de Hogeschool Domstad. Het was een zeer geanimeerde middag. De workshops waren geheel ‘hands-on’: de organisatoren hadden gezorgd voor instructiemateriaal dat zelfstandig doorgewerkt kon worden. Dus: niet luisteren naar lezingen, maar alles zelf doen. En dan komt er heel wat creativiteit los! Bij 1 workshop werden webpagina’s met vragen en opdrachten ontworpen. Deze webpagina’s konden ook ‘echt’ op het internet gezet worden. De resultaten van enkele Neerlandici kunt u bewonderen op de volgende adressen:

http://www.digischool.nl/mijnlokaal/pepermans/cabaretteksten.htm

http://www.digischool.nl/mijnlokaal/veltkamp/symboliek_in_het_parcivalverhaal.htm

Nieuws van Nedercom

Terug

Nedercom Eduware is een bedrijf dat al jaren heel bruikbare software voor o.a. spelling en grammatica op de markt brengt. Via de website www.nedercom.nl waren al gratis demo’s te downloaden, maar nu kunt u ook een gratis cd bestellen met alle demo’s van Nedercom,  installaties en info erop. Hoe? Ga naar www.nedercom.nl, klik op Demo/Info Cd en vul uw gegevens in.

 

Verder biedt Nedercom scholen een gratis proefinstallatie aan van haar programma's. De installatie moet geschieden op een netwerk. Het is dus niet voor thuis! Men vult een

formulier in en verwijdert programma van netwerk aan het eind van de proefperiode of men schaft het aan.

Oproep

Nedercom werkt aan een nieuw programma: Tekstplanner. Dit is een programma voor gedocumenteerd schrijven/profielwerkstuk in de tweede fase havo/vwo. Er komt een aparte versie voor het hbo (scriptie, stageverslag). De planner begeleidt de leerling  in het voorbereiden van het schrijven, de leerling maakt een bouwplan voor een tekst.

 

Nedercom zoekt een aantal mensen uit de praktijk  die

- hen kunnen voorzien van concrete voorbeelden van schrijfopdrachten

- willen reflecteren op de proefversie: ze krijgen een proefversie om te kijken of het programma bruikbaar/verbeterbaar is.

 

Meer inlichtingen? Mail Henk Bakker: nedercom@home.nl

Stertrainer van Nieuw Nederlands

Terug

Wolters-Noordhoff geeft de methode Nieuw Nederlands uit. In januari 2002 is voor het eerste leerjaar (1 vmbo, 1 vmbo gemengd/theoretisch en 1 havo/vwo) de Nieuw Nederlands stereditie verschenen voorzien van een ICT-component (stertrainer). U kunt een demo van de stertrainer aanvragen. Kijk op de site http://www.nieuwnederlands.nl/ voor een aanvraagformulier en lees meer over de Nieuw Nederlands stereditie.

Meer inlichtingen bij Linda Bolt: l.bolt@wolters.nl

Collegenet

Terug

Collegenet, de website voor scholieren en hun docenten van Malmberg, heeft voor leerlingen in het voortgezet onderwijs nieuwsbrieven ontwikkeld waarmee leerlingen zich regelmatig op de hoogte kunnen stellen van studietips, handige weetjes, tips voor het maken van huiswerk, links en andere informatie. Op deze manier wil Collegenet leerlingen ondersteunen bij hun studie. Spe@kbrief: is speciaal voor onderbouwleerlingen. Voor eindexamenleerlingen is er een examen e-zine.

 

Spe@kbrief

De Spe@kbrief verschijnt 10 keer per jaar en bevat studietips, nieuws over Collegenet, leuke links en studielinks én een gezonde dosis ontspanning en vermaak.Deskundigen en leerlingen van de onderbouw werken mee aan de inhoud van. De leerlingen kunnen zich abonneren op de Spe@kbrief via www.collegenet.nl/

 

De examen e-zine

De examen e-zine is gericht op de leerlingen die eindexamen doen in het vmbo, havo of vwo. Deze nieuwsbrief staat boordevol met tips die examenkandidaten helpen bij de voorbereiding op hun eindexamen. Leerlingen kunnen precies aangeven voor welke vakken en voor welk niveau zij studietips willen ontvangen. Zo is de informatie die ze ontvangen altijd op maat en perfect bruikbaar. Aanmelding voor de examen e-zine kan via

www.collegenet.nl/en www.examen.nl/

 

Ook voor docenten is het handig om deze nieuwsbrieven aan te vragen.  U weet dan welke studietips de leerling ontvangt en u kunt leerlingen attenderen op de tips die u nuttig en interessant lijken.

Werkstuknetwerk

Terug

Begeleidt u profielwerkstukken in de Tweede Fase? Dan moet u de website www.werkstuknetwerk.nl/ beslist eens bekijken. School TV en Werkstuknetwerk hebben samen met de Vrije Universiteit  Amsterdam en de TU Delft 13 werkstukpakketten ontwikkeld waarin toekomstthema’s worden belicht. School TV biedt daarbij on-line televisiefilmpjes aan. Bij toekomstthema’s moet u denken aan thematische vragen als: zijn tunnels een oplossing voor het fileprobleem?

-         wat gebeurt er met de gezondheidszorg als we gemiddeld steeds langer leven?

-         gaan we in de toekomst nog steeds naar kantoor?

Interessante vragen voor een profielwerkstuk!  De pakketten zijn te vinden via  www.werkstuknetwerk.nlof via de site www.schooltv.nl/toekomstdossier

 

www.werkstuknetwerk.nl/is een kennisdomein op Internet, dat leerlingen uit de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs hulp biedt bij het maken van een profielwerkstuk. De site is gevuld met een prachtige collectie werkstukpakketten. Een werkstukpakket bestaat uit een beschrijving van een thema, meer gedetailleerde tips voor de uitwerking en een documentatielijst. De werkstukpakketten worden samengesteld door studenten en docenten van universitaire opleidingen en HBO’s.

 

Op deze manier komt een leerling eenvoudig aan interessante thema’s en informatie voor het profielwerkstuk. Werkstuknetwerk is voor universiteiten en HBO’s een middel om  inhoudelijke, gerichte en kwalitatief hoogstaande studie- en beroepsoriëntatie te verzorgen. Meer dan de helft van de Nederlandse universiteiten participeert in Werkstuknetwerk, en de eerste Hogeschool is ook van start gegaan. Inmiddels kun je op werkstuknetwerk.nl kiezen uit ruim honderd verschillende werkstukpakketten; voor ieder vak en ieder profiel.

 

Vragen? Stuur ze naar info@werkstuknetwerk.nl.      

Landelijke studiedag Levende Talen

Terug

Op 2 november organiseert de vereniging Levende Talen in Utrecht de Landelijke studiedag 2002 onder het motto ‘Levende Lessen’. De dag staat volledig in het teken van de alledaagse lespraktijk. Er zullen workshops, lezingen en posterpresentaties gegeven worden waar voorbeelden van `good practice’ gepresenteerd worden voor en door talendocenten. Ook voor docenten Nederlands zal op de landelijke studiedag veel te zien, te beleven, te leren en mee naar huis te nemen zijn. Er is ook een wedstrijd aan verbonden. Neem uw lesidee op poster mee naar de landelijke studiedag en win ......!

Voor meer informatie zie: Landelijke studiedag lt en de website van Levende Talen:  http://www.levendetalen.nl/

Enquête Stichting Lezen

Terug

Martijn Nicolaas, lid van de community Nederlands en werkzaam bij de Stichting Lezen als medewerker literatuureducatie, heeft ons allemaal per mail  een enquête over literatuureducatie in het voortgezet onderwijs gestuurd. Ik hoop dat alle communityleden de enquête invullen en terug sturen.  Het is de bedoeling dat de Stichting Lezen kenniscentrum literatuureducatie wordt. Om dat te bereiken is kennis over de onderwijspraktijk op dit gebied onontbeerlijk. Vooral ook omdat het kenniscentrum u als docent graag van dienst wil zijn. Door de enquête in te vullen kunt u mede het beleid bepalen. Meer informatie? Mail mnicolaas@lezen.nl

Stichting Lezen

Oxford House

Nieuwezijds Voorburgwal 328 G

1012 RW Amsterdam

tel. 020-6230566

 

Terug