Nieuwsbrief november-december 2002

 

Dit is de derde nieuwsbrief  van de derde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van meer dan 300 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via de portal van Kennisnet: vakcommunities of via http://www.digischool.nl/ne/community

 

Inhoud

Activiteiten binnen de community

Vakdidactici Nederlands

Methodekeuzegids

Onwijs en Weblog

Webquests

Koepel en Leren Online

COS december 2002

Nederlands en CKV

Activiteiten binnen de community

Terug

Dit najaar is de vakcommunity Nederlands digitaal heel actief geweest. De mailinglist is gebruikt voor heel zinvolle zaken, zoals:

Het aantal reacties op dit soort verzoeken is verheugend groot. De beginnend docenten kreeg nuttige praktische tips als: neem een mondeling af met twee leerlingen tegelijk. Enkele VMBO-docenten zitten nu in de schaduwredactie van het TELEACNOT-programma. Over het ontwikkelen van webbased content bestaat een duidelijke mening binnen de vakcommunity: er is behoefte aan materiaal voor spelling, grammatica en lezen. De ontwikkeling zal waarschijnlijk al in januari van start gaan. De meeste reacties kwamen op de methodekeuzegids: zie elders in de nieuwsbrief.

Als je een oproep doet via de mailinglist, en je krijgt respons waar je wat aan hebt, schrijf dan in een mail aan de communitymanager een kort stukje daarover: dan kan ik dat weer in de nieuwsbrief opnemen. Op deze wijze gaan we steeds meer en beter communiceren!

Vakdidactici Nederlands

Terug

Op 29 november was in Utrecht het jaarlijkse landelijke overleg van de vakdidactici Nederlands van de eerstegraads lerarenopleidingen in Nederland. Ik was uitgenodigd om een presentatie te houden over de vakcommunity en over Vakwijzer. De aanwezigen, - alle universiteiten in Nederland waren vertegenwoordigd -, vinden zowel de vakcommunity als Vakwijzer heel nuttige initiatieven en zegden hun actieve medewerking toe. Zo zullen docenten Nederlands in opleiding ook bij de vakcommunity betrokken zijn en meewerken aan Vakwijzer.

De vakcommunity Nederlands is op deze wijze goed ingebed in de bestaande verenigingen en netwerken: met de sectie Nederlands van Levende Talen, Het Schoolvak Nederlands, de Nederlandse Taalunie en de Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici bestonden al goede contacten.

Methodekeuzegids

Terug

Het meewerken aan een objectieve, niet commercieel gebonden Methodekeuzegids vinden veel communityleden een heel zinnig initiatief. We gaan daar dus zeker mee door. Het moest nu allemaal nogal gehaast. Uiteindelijk zijn er maar drie methodes geanalyseerd, terwijl er aanbod was voor zes. De analyses staan nog steeds op het forum van de community. Je kunt nog wel reacties plaatsen, maar die worden in de beoordeling van dit jaar niet meer verwerkt. Volgend jaar hopen we meer methodes te kunnen aanbieden, We willen dan onderscheid maken tussen methodes voor de basisvorming, voor de Tweede Fase en ook tussen verschillende versies van een methode.

 

Onwijs en Weblog

Terug

Er zijn vakcommunityleden die digitaal heel actief zijn. Ik noem er twee.

Jan Bult is onder meer e-dacteur van het e-zine ON-WIJS (), dat gericht is op middelbare scholieren. In de nieuwsbrief staan altijd veel nuttige tips in over bruikbare websites, zoals

Ik adviseer iedere docent Nederlands zich op deze nieuwsbrief te abonneren via: www.on-wijs.nl.

 

En we hebben een communitylid met een echte weblog! Op http://www.jufjolanda.tk/ schrijft een jonge docente Nederlands elke week over haar ervaringen op een school voor voortgezet onderwijs. Ze wil graag reacties hebben, dus: ga er eens kijken!

 

Webquests

Terug

In de nieuwsbrief van oktober 2002 stond een heel stuk over webquests en een oproep om ervaringen met, voorbeelden van en andere tips met betrekking tot webquests in te sturen. Er kwam tot dusver nog niet zoveel reactie op, maar wel een toezegging van Herman Verschuren van Biblion Uitgeverij over een artikel door Margreet van den Berg over webquests dat zal verschijnen in Dossier kennis en media 2003/1 (februari). Het zal ook doorgestuurd worden naar onze vakcommunity. Het onderwerp blijft onze aandacht houden. En: er zijn nog steeds boekenbonnen beschikbaar voor wie bruikbaar materiaal aanlevert. In januari komt daar meer informatie over.

 

Koepel en Leren Online

Terug

Leren Online, o.a. producent en aanbieder van interactieve taaltrainingen via het internet, gaat in samenwerking met Koepel komend jaar uitgroeien tot een echte elektronische leeromgeving. Voor nadere informatie kun je nu al terecht op de websites www.koepel.nl en http://www.lerenonline.nl/.

 

COS december 2002

Terug

Er zijn digitale en papieren media. Allebei hebben ze hun sterke en zwakke punten. In de trein lees ik toch het liefst een tijdschrift, zoals COS: Computers op School. In het decembernummer staat een hele analyse van ‘de digitale koffiekamers van Kennisnet’, de vakcommunities dus. Onze vakcommunity staat er ook bij: 381 leden. Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf: woensdag 18 december 2002, heeft onze community echter al 426 leden! Tja: papieren media lopen altijd iets achter. Maar: het digitale taalgebruik is niet altijd correct. De auteur van het artikel klaagt over slordig taalgebruik en spelfouten op het scherm.  Dat is waar. Is het ook echt storend? Zal ik daarover eens een polletje in de vakcommunity plaatsen? Wat is een polletje? Een opinieonderzoekje online! Kun je even snel aangeven of je het met iets eens bent of niet.

Nederlands en CKV

Terug

Veel docenten Nederlands in de Tweede Fase zijn ook bij het vak CKV betrokken. Voor hen deze tip. Kijk regelmatig op http://www.CKplus.nl.  Daar vind je heel veel tips voor uitstapjes en andere activiteiten die bij CKV kunnen plaats vinden. Nu bijvoorbeeld voor kerstmarkten, kerstexposities en kerststallen, dus ook leuk voor Neerlandici die geen CKV geven, maar wel van kerst houden. Dat zijn er vast heel veel:

 

Ik wens iedereen een fijne vakantie, heel prettige feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Terug