Nieuwsbrief oktober 2002

 

Dit is de tweede nieuwsbrief  van de derde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van meer dan 300 docenten en a.s. docenten Nederlands, helaas nog niet als echt e-zine, maar als attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. In deze nieuwsbrief  onder meer een wat uitvoeriger bijdrage over het begrip webquest: een heel interessant concept.

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via de portal van Kennisnet: vakcommunities of via http://www.digischool.nl/ne/community

Inhoud

Webquests

Verhalen vertellen in het vmbo

Digitaal interview

Vaklokaal Nederlands

Forum

CEVO

Boekrecensies

Webquests

Terug

Webquests zijn onderzoeksgerichte opdrachte waarbij (een deel van) de informatie te vinden is in bronnen op internet. Een webquest is niet alleen een antwoord zoeken op een vraag. De webquest bestaat uit een aantal stappen die tot doel hebben het denken van de leerling op een hoger plan te brengen.  Aan het eind van de webquest wordt van leerlingen altijd een product gevraagd.

Een webquest bestaat uit de volgende onderdelen:

§         Een inleiding met de eerste informatie over het onderwerp

§         Een uitvoerbare en interessante taak

§         Een aantal informatiebronnen dat nodig is voor het uitvoeren van de taak.

§         Een beschrijving van alle handelingen die de leerlingen moeten verrichten om hun taak af te kunnen maken. De docent zorgt er voor dat de handelingen die de leerlingen moeten uitvoeren, in kleine stappen worden beschreven.

§         Aanwijzingen die de leerling precies informeren hoe de gevonden informatie verwerkt moet worden.

§         Een afsluiting waarin de leerlingen (meestal via een evaluatieschema) wordt geleerd te reflecteren op wat zij hebben gedaan en wat ze ervan hebben geleerd.

 

Het concept webquest blijkt een vruchtbaar concept. Ad van der Logt, Docent Nederlands aan het Ashram College in Alphen aan den Rijn en lerarenopleider bij het ICLON in Leiden schreef er een artikel over, dat in Levende Talen zal verschijnen: Webquests bij het vak Nederlands: een stapje verder. Een voorpublicatie van dit artikel is te vinden bij de vakcommunity: http://www.digischool.nl/ne/community/Webquests.htm

Voor het vak Nederlands zijn al een aantal webquests te vinden op internet, o.a. over jeugdliteratuur,  over straattaal, over schoolreisjes, over Zuid-Afrika. Webquests voor Nederlands vindt u bij:

http://www.webkwestie.nl/

http://webquest.aps.nl/

http://www.talenquest.nl/

 

Heeft u ervaring met webquests? Heeft u zelf voorbeelden van webquests? Of tips voor andere websites met webquests? Laat het me weten: ik wil in de community van webquests een aparte rubriek maken, waar we ervaringen en materiaal kunnen delen.

 

Verhalen vertellen in het vmbo

Terug

Frank van Dixhoorn, projektmanager Nederlands VO bij TELEACNOT is bezig met de produktie van een serie televisieprogramma's over het vertellen van verhalen. De serie is bedoeld voor de eerste twee leerjaren van het VMBO. Er is  een schaduwredaktie van VMBOdocenten ingesteld, die feedback geeft op de productie zoals die de komende maanden vorm gaat krijgen. De schaduwredaktie zal twee keer bij elkaar te komen in Hilversum. Wie zou bereid zijn om

voor dit programma zitting te nemen in deze schaduwredaktie? Beloning: een boekenbon en  uiteraard worden de reiskosten vergoed. Geef je op bij Frank van Dixhoorn.

Digitaal interview

Terug

Er is in de vakcommunity Nederlands een nieuwe rubriek toegevoegd: het digitale interview. Elke maand wil ik een docent Nederlands die actief is op internet interviewen. De eerste is Harry van Blijswijk, docent Nederlands aan Het Assinklyceum te Haaksbergen. Hij beheert al vijf jaar de website http://www.blijswijk.com, zonder daar faciliteiten voor te krijgen. Toch breidt de website zich sterk uit en heeft een belangrijke functie als leermiddel en als docentenarchief voor de leraren Nederlands van zijn school. Lees het gehele interview hier. Wie meldt zich aan voor het volgende interview? Of: wie kent een collega die dit wel zou willen/kunnen? Geen reiskostenvergoeding, want er hoeft niet gereisd te worden, wel een beloning in de vorm van een boekenbon.

Vaklokaal Nederlands

Terug

In het interview met Harry van Blijswijk wordt het vaklokaal Nederlands bij de digitale school genoemd. Dit vaklokaal heeft jaren leeg gestaan. Daar komt nu verandering in. Studenten van de lerarenopleiding van de EFA, de Educatieve Faculteit Amsterdam, zullen in het kader van de leerpraktijk Taalvaardigheid en Media in het vaklokaal educatief materiaal publiceren. Dus: kijk af en toe ook eens in het vaklokaal.

Forum

Terug

De vakcommunity Nederlands heeft een forum. Het wordt maar weinig gebruikt. Er staat vanaf eind september een oproep op van Ruud Veerman, een collega van het  Agnietencollege in Zwolle over een videoband. Dat bericht is al 46 keer gelezen, maar niemand antwoordt. Ondertussen is er begin oktober een grappenmaker actief geweest, die allerlei onzin op het forum zette, dus geen docent Nederlands. Ik verwijder dat steeds, zodat het forum niet ‘vervuilt’. Ik hoop nog steeds, dat de communityleden het forum actief gaan bekijken. Dus: kijk ook daar eens!

Forum

 

CEVO

Terug

De CEVO, de Centrale Examencommissie Voortgezet Onderwijs, heeft uiteraard een website: http://www.cevo.nl. Daar staat heel belangrijke informatie op over het Centraal Examen Nederlands schrijfvaardigheid, namelijk over het gebruik van een tekstverwerker bij deze examens.  Ik herhaal het bericht hieronder.

 

Met ingang van de examens 2003 mogen alle scholen die dit willen het examen schrijfvaardigheid laten maken met de tekstverwerker. (Zie Gele Katern nr 23, 2002). De kandidaten voeren de opdrachten uit op de computer. Als tekstverwerkingsprogramma gebruiken de kandidaten het programma dat de school daarvoor aanbiedt. Alle functies van het programma inclusief de spellingcontrole mogen gebruikt worden. Het examen wordt afgenomen volgens een handleiding, beschikbaar gesteld door de CEVO. Deze handleiding is hier te vinden.

 

Boekrecensies

Terug

Op zoek naar recensies? Dagblad Het Parool publiceert alle boekrecensies op het web, vrij voor iedereen toegankelijk. Kijk op http://boekrecensies.parool.nl/