Nieuwsbrief september 2002

 

Dit is de eerste nieuwsbrief  van de derde jaargang van de vakcommunity Nederlands en waarschijnlijk de laatste nieuwsbrief die in deze vorm: een Wordbestand wordt verstuurd. Ik hoop dat de volgende nieuwsbrief, die eind oktober zal verschijnen, in de vorm van een echt E-zine zal zijn. Want: attachments dreigen onze elektronische postbussen te verstoppen, bovendien zijn ze een bron voor virussen. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van meer dan 300 docenten en a.s. docenten Nederlands. In deze nieuwsbrief  onder meer een aankondiging van een campagne voor bruikbaar lesmateriaal. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/ of via http://www.digischool.nl/ne/community

Inhoud

Auteursrechten

Campagne voor lesmateriaal

GPD 2003

Neerlandistiek.nl

Kennisnet vernieuwd

Nieuw Nederlands

Klare Taal

Auteursrechten

Terug

Op 12 september stuurde ik een bericht aan de mailinglist over overtreding van auteursrechten, naar aanleiding van een bericht van een van de leden van de vakcommunity Nederlands, Fred Marsman van de scholengroep Cambium in Zaltbommel, die op zijn website een poëziebloemlezing bijhoudt. De vraag was of  andere communityleden  ervaring hadden met dit soort kwesties en hoe zij er mee omgingen. Dit onderwerp maakte veel reacties los. De algemene strekking was: auteursrechten zijn er en daar moet je rekening mee houden. Daar moeten we niet sentimenteel over doen (René Franquinet) Tips waren er ook, bijvoorbeeld van Fabian Stolk:

Bij de afdeling Moderne Letterkunde van de opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Utrecht is een prachtbloemlezing poëzie (maar ook met wat andersoortige teksten) in ontwikkeling, louter als instrument voor het onderwijs aan bachelorstudenten (die we netjes undergraduates moeten heten). Deze bloemlezing is afgeschermd; alleen aan de opleiding geregistreerde studenten hebben er, met een wachtwoord, toegang toe. Hoe een en ander technisch in elkaar steekt is te bevragen bij mijn collega: Ben Peperkamp (ben.peperkamp@let.uu.nl)

Marleen Houtman stelt voor de lijst met gedichten per mail aan de communityleden te versturen, die op hun beurt de lijst ook weer kunnen aanvullen.

Liesbeth Feenstra Kuiper stelt voor de auteurs zelf te benaderen:

Misschien is het een idee om de betreffende dichters te benaderen en te vragen of ze een gedicht ( of meer)  "af willen staan" voor de site ( kan onder goede doelen vallen- daar zijn ook regels voor)- het auteursrechtelijke gedoe wordt dan een zaak voor hen.

Theo Knippenberg van www.ongebonden.nl kwam met een heel mooi aanbod.

Dit najaar beginnen we op ongebonden.nl ook met gedichten. Zou Fred, (maar zouden ook andere geïnteresseerde docenten) mij suggesties willen mailen welke gedichten in elk geval op de site zouden moeten?

Theo heeft heel veel ervaring met het regelen van auteursrechten. Ik hoop overigens, dat VMBO-docenten Nederlands reageren op zijn oproep om actief mee te werken aan www.ongebonden.nl. Meer informatie? Mail t.knippenberg@tip.nl

Iedereen heel erg bedankt voor zijn/haar reactie!

Campagne voor lesmateriaal

Terug

Vorig schooljaar zijn communityleden die lesmateriaal hadden ingestuurd, daarvoor beloond. Dit jaar wil ik proberen nog veel meer lesmateriaal binnen de community te halen. Hebt u lesmateriaal digitaal beschikbaar: als Worddocument, of op een website: laat het me weten. Ik heb al een toezegging voor twee webquests: een over jeugdliteratuur en een over jongerentaal. In de volgende nieuwsbrief komt hier meer informatie over.

GPD 2003

Terug

Op vrijdag 14 maart organiseert het ICLON een voor de derde keer een Good Practice Day voor talendocenten die in de Tweede Fase werkzaam zijn. Meer informatie staat in het persbericht. Maar: er is nog plaats voor docenten die een ‘Good Practice’ kunnen demonstreren. Meld u aan, uiterlijk 11 oktober, bij Ad. van der Logt: logt@fsw.LeidenUniv.nl, of meld een collega aan die een ‘Good Practice’ heeft!

Neerlandistiek.nl

Terug

Kijkt u wel eens op www.neerlandistiek.nl? Zeker de moeite waard. U kunt zich daar ook aanmelden voor een mailinglist. U krijgt dan automatisch bericht als er nieuwe artikelen op de site zijn gepubliceerd, met een samenvatting zodat u meteen kunt zien of de artikelen voor u van belang zijn. Nieuwe artikelen in augustus waren:

Frank Jansen en Leo Lentz 'Braad dikwijls bedruipende' - Twee manieren om gelijktijdige handelingen aan te duiden: deelwoordconstructies en 'onder'-constructies http://www.neerlandistiek.nl/02/06/

Gaston Franssen: Het paarlemoer van de verbeelding: betekenis, metaforiek en het sublieme in de poëzie van Kees Ouwens http://www.neerlandistiek.nl/02/07/

Kennisnet vernieuwd

Terug

De Kennisnet portal is helemaal vernieuwd, met als motto: ‘van krijgen naar kiezen’. De openingspagina is niet alleen op doelgroepen gericht, maar in eerste instantie op onderwijssectoren: PO, VO en BVE: elke sector heeft zijn eigen kleur. Er zijn steeds veel meer keuzes in beeld, zoals Vakken en Methodensites. Kijk ook eens naar de Kennisnet tools: de leermiddelenbank, de vakwijzer, de werkstukkenbank, de websitemaker, wat is er toch veel …

Nieuw Nederlands

Terug

Via de Methodensites van Kennisnet komt u snel bij de website van Nieuw Nederlands: www.nieuwnederlands.nl.Voor iedereen die met de methode Nieuw Nederlands werkt,  biedt deze site extra materiaal aan. De oude site (editie 97)  is gericht op docenten die dit materiaal en ook lesideeën  vandaan kunnen halen. Misschien ook leuk voor leerlingen  zijn de links en de themalinks. De themalinks zijn gekoppeld  aan het thema dat behandeld wordt in een bepaald hoofdstuk.

De nieuwe editie (de stereditie) kent een nog wat lege site. Sinds kort is er  een leerlingengedeelte geopend. Dit bericht is ontleend aan de nieuwsbrief voor scholieren ON-WIJS van Jan Bult. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via redactie@on-wijs.net

Klare Taal

Terug

Van Van Dale ontving ik onderstaand persbericht.

 

 

 

 

VAN DALE INTRODUCEERT KLARE TAAL

 

Is het de of het spits afbijten? Hoe zit het nou met de klok en de klepel? En wat betekent naar de barbiesjes gaan eigenlijk? Voor iedereen die wel eens met dit soort taalzaken worstelt, heeft Van Dale goed nieuws. Want vanaf nu is in Van Dale Klare taal te vinden hoe de vork in de steel zit. Klare taal is een praktisch naslagwerk met uitleg over de meest voorkomende uitdrukkingen in korte en krachtige bewoordingen. Kortom: Klare taal voor iedereen die niet met de mond vol tanden wil staan en de puntjes op de i wil zetten.

 

Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden geven de taal kleur. Iets kan een onverwachte tegenvaller zijn, maar een koude douche is veel krachtiger. Geen wonder dat uitdrukkingen populair zijn. Maar vaak worden ze verbouwd, verhaspeld of verkeerd gebruikt. In Klare taal zijn zo'n 7000 actuele Nederlandse uitdrukkingen opgenomen. Daarvan wordt niet alleen de betekenis gegeven; er wordt ook uit de doeken gedaan hoe ze gebruikt kunnen worden. De definities zijn in eenvoudige taal geschreven. Er worden geen afkortingen en ingewikkelde formuleringen gebruikt. Gewoon Klare taal dus. Deze uitgave is daarom onmisbaar voor iedereen die kleurrijk én trefzeker wil formuleren.

 

Van Dale Klare taal is gebaseerd op het Van Dale Idioomwoordenboek. De hoofdredactie is in handen van drs. Hans de Groot. Van Dale Klare taal verschijnt in de reeks Van Dale Bladwijzers. In deze reeks verscheen eerder het Stijlboek NRC Handelsblad. Begin volgend jaar worden Zakenbrieven – brieven schrijven in zeven talen en Afkortingen verwacht.

 

Omvang           :           circa 300 pagina's

Inhoud             :           circa 7000 uitdrukkingen en gezegden

ISBN               :           90 6648 994 4

Prijs                 :           € 19,90

 

Meer informatie bij:

Van Dale Lexicografie, Marjolien de Vries, 030 – 232 47 11, marjolien.de.vries@vandale.nl

http://www.vandale.nl/

 

Terug