Nieuwsbrief september 2003

 

Dit is de tweede nieuwsbrief  van de vierde jaargang van de vakcommunity Nederlands. De nieuwsbrief wordt verstuurd via de mailinglist van meer dan 400 docenten en a.s. docenten Nederlands, als Word-attachment bij de mail. Wie geen attachments meer wil openen, kan de nieuwsbrief ook in HTML-formaat lezen bij de vakcommunity. Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen per mail opgestuurd worden aan Willy Weijdema. Hebt u een urgent bericht voor de communityleden, gebruik dan de mailinglist: list-nederlands@digischool.nl  Iedereen die op de mailinglist staat, kan dit mailadres gebruiken. Het directe adres van vakcommunity Nederlands is http://www.digischool.nl/ne/community. De community is ook te vinden via de portal van Kennisnet: Nederlands of via http://communitynederlands.kennisnet.nl 

Inhoud

Lesmethoden

Logins en wachtwoorden

Poëzie op internet

Lesmateriaal bij Nieuw Nederlands op internet

Taalunieversum

Taalforum

Digitaal verhalen vertellen

Good Practice Day voor Talen

Studiedag over taalcompetenties

Tot slot: Nederlands – Engels?

Lesmethoden

Terug

De stichting Openboek Educatief heeft een heldere doelstelling: het creëren van transparantie in de leermiddelenmarkt door het aanreiken van informatie. Openboek geeft inzicht in het aanbod, het gebruik en de kosten van leermiddelen, met name in het voortgezet onderwijs, o.a. door middel van het uitgeven van Keuzegidsen Leermiddelen. Vorig jaar heeft de community meegewerkt aan de Keuzegids Leermiddelen Nederlands voor 2002. Het moest toen allemaal heel snel, nog voor het einde van het kalenderjaar en het kostte best wat tijd om een beoordeling van een methode te geven. Dat is nu verbeterd: er is een echte online-enquête die in twee minuten is in te vullen. Als veel gebruikers dat doen, ontstaat een goed beeld van hoe een methode in de praktijk werkt. Snel moet het wel: de enquête is maar een beperkte tijd beschikbaar!

Dus: deel uw ervaring. De methode(n) die u gebruikt kent u meestal door en door. Collega’s van andere scholen die op het punt staan een nieuwe methode te kiezen, kunnen daarvan profiteren. En u kunt profiteren van hun ervaring.

Vul de online-enquête nu in!

Logins en wachtwoorden

Terug

Logins en wachtwoorden zijn een nieuw fenomeen bij de vakcommunity Nederlands. Bij andere communities waren ze al eerder in gebruik. Waarom nu ook bij Nederlands? Het lesmateriaal over virtuele poëzie van Elmar van den Ham  bevat een lijst met antwoorden bij de leerlingopdrachten. Die lijst krijgt u alleen maar te zien als u een login en een wachtwoord heeft. Hetzelfde gaat gebeuren bij  de emblematasite van Thea Tichelaar in het vaklokaal Nederlands. Hoe komt u aan zo’n login? Even een mailtje sturen aan de communitymanager respectievelijk aan Thea, waarin u duidelijk kenbaar maakt dat u docent bent. U krijgt de login en het wachtwoord meteen toegestuurd.

 

Een vraag: wat vindt u van deze ontwikkeling? Positief: zo krijg je tenminste lesmateriaal waar je echt iets aan hebt. Negatief: de leerlingen moeten juist zelf hun werk kunnen nakijken. Zal ik hierover een opniepeilinkje op het forum zetten? Laat wat horen: mail de communitymanager.

 

Poëzie op internet

Terug

Proza laat zich op een beeldscherm nog altijd moeizaam lezen, maar poëzie op het beeldscherm kan heel goed. Wie de website http://poezie.pagina.nl als uitgangspunt neemt, ziet hoe het gedicht op internet aan een stille opmars bezig is. De Bezige Bij heeft sinds half september een prachtige website operationeel: www.dichterbijdebezigebij.nl Niet alleen gedichten staan er op, maar ook gegevens over de auteurs en ook filmpjes en geluidsfragmenten. Tom Rooduijn schreef zeer lovende woorden over deze website op de Achterpagina van de NRC van 23 september: “een website die de zinnen streelt …” Ga vooral zelf kijken: www.dichterbijdebezigebij.nl

Lesmateriaal bij Nieuw Nederlands op internet

Terug

Jan Bult meldde de volgende twee websites aan met lesmateriaal voor respectievelijk havo 4  en 5 en vwo 4:

http://h4-5.nieuwnederlands.wolters.nl/

http://v4.nieuwnederlands.wolters.nl/

De sites horen bij de ster-editie van Nieuw Nederlands, maar zijn voor iedereen toegankelijk. Groot voordeel is dat bij de oefeningen online gemakkelijk gebruik gemaakt kan worden van Word en dat er feedback wordt gegeven. Daarnaast is er ook altijd extra informatie aanwezig: een taalregister, verschillende schema's van aanpak en een overzicht van de spelling van de werkwoorden.

Taalunieversum

Terug

Een heel informatieve website voor docenten Nederlands is de website van de Taalunie voor het onderwijs: www.taalunieversum.org. Op deze website worden steeds nieuwe initiatieven ondernomen, ik noem er hier twee.

  1. Een maandelijkse emaildienst met korte samenvattingen van nieuwe artikelen uit Nederlandse en Vlaamse vakbladen over het onderwijs Nederlands. Bladen die meewerken aan het project zijn onder anderen: Didaktief & School, JSW, Klasse, Leesgoed, Les, Levende Talen, Moer, Nieuwsbrief Taalopleiders en Begeleiders, Profiel, Toon, Tsjip/Letteren, Vonk. Zo’n elektronische tijdschriftenattendering is heel handig als u er niet aan toekomt om elke maand alle vakbladen door te nemen. De dienst is geheel gratis: u kunt zich aanmelden bij  http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/

Een vacaturebank. U kunt gratis een advertentie plaatsen voor een leraar/docent, redacteur, bestuurslid of student; als het maar te maken heeft met het vak Nederlands, waar ook ter wereld. Surf naar http://www.taalunieversum.org/vacaturebank/ en meld uw vacature aan. Terug

  1.  

Taalforum

Terug

Ook individuele docenten nemen initiatieven. René Mulder, docent Nederlands aan het TMO-college in Den Haag, heeft een Taalforum geopend. Taalforum is een website waar leerlingen uit het vo antwoord kunnen krijgen op al hun vragen over het Nederlands. René heeft dit forum gemaakt met

zijn eigen leerlingen voor ogen, maar hij gelooft dat zoiets ook voor anderen zinvol zou kunnen zijn, en dat het beter werkt naarmate er meer mensen deelnemen. Breng daarom dit forum onder de aandacht van uw leerlingen. De link is http://www.taalforum.nl. Suggesties ter verbetering zijn natuurlijk welkom.

 

Digitaal verhalen vertellen

Terug

Op verzoek van TELEAC/NOT bereidt de Waag Society een aantal workshops 'Digitaal verhalen vertellen' voor, gericht op de onderbouw van het vmbo en de basisvorming. Deze workshops vloeien voort uit het project 'Vertellen in het vmbo', dat voor het eerst op tv is uitgezonden in het voorjaar van 2003, en nu te bekijken is op de website. Op uitnodiging van TELEAC/NOT trainde Joe Lambert, directeur van het Center for Digital Storytelling in Berkely, de workshopleiders van Waag Society en docenten en studenten van de opleiding Nederlands van de Educatieve Faculteit Amsterdam.

In de lessen 'Digitaal verhalen vertellen' maken leerlingen met behulp van digitale techniek een persoonlijk verhaal. Op de website van het project zullen de beginselen van het digitaal verhalen vertellen worden toegelicht, en zal filmmateriaal van leerlingen te zien zijn, dat ook in de tv-uitzendingen wordt verwerkt. De eerste workshops zullen dit najaar al op twee scholen worden uitgevoerd, in 2004 zullen er nog acht workshops uitgevoerd worden. Wie meer wil weten over ‘Digital Storytelling’, want zo heet het in het Amerikaans kan informatie vinden op de volgende websites: http://www.storycenter.org/ en http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/ Op de conferentie Het Schoolvak Nederlands, 14 en 15 november in Utrecht geven Henk van Zeyst van de Waag Society en Frank van Dixhoorn van TeleacNOT een workshop over Vertellen in het vmbo

Good Practice Day voor Talen

Terug

Op 6 februari 2004 is weer de Good Practice Day voor Talen , georganiseerd door het ICLON in Leiden. In workshops laten docenten uit de Tweede Fase hun lespraktijk zien. Een voorlopig programma van de workshops is nu al bekend. U kunt het vinden in de vakcommunity.

Studiedag over taalcompetenties

Terug

Op vrijdag 17 oktober organiseert de VVM, de Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici, in Vlaanderen een studiedag over taalcompetenties van leraren. Uiteraard is de bijeenkomst in België, op de Universiteit Antwerpen te Wilrijk. Docenten uit Nederland zijn van harte welkom. De taalcompetenties kunt u vinden op de website van de Taalunie: www.taalunieversum.org . Meer informatie over de studiedag vindt u in de vakcommunity.

 

Tot slot: Nederlands – Engels?

Terug

Digital Storytelling, Good Practice Day: enkele Engelse termen die in deze Nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands staan. In Nederland wordt zelfs onderwijs in het Engels gegeven aan Nederlandstalige studenten, door Nederlandstalige docenten. Voor Ghislain Duchâteau, Vakdidacticus Nederlands in België, een bron van ergernis. Lees zijn correspondentie hieronder met de beheerder van de website Taalmuseum.

 

From: Ghislain Duchateau

To: info@taalmuseum.nl

Sent: Thursday, September 04, 2003 12:12 PM

Subject: Citaat uit de Volkskrant van 30 augustus 2003

 

Geachte,

Hieronder kopieer ik het citaat van Anne Willem Kist dat u publiceert op uw homepage http://www.taalmuseum.nl/ :

 

«Je moet het zo zien: toen de universiteit ontstond, was er ook maar één taal, het Latijn. Daarna kwam het nationalisme en ging iedereen in zijn eigen taal lesgeven. Je kunt het een verlies noemen, maar we geven nu al alle masteropleidingen in het Engels in Leiden.» Anne Willem Kist in de Volkskrant (30 augustus 2003)

 

Laat mij toe dat ik hierbij mijn diepe verontwaardiging tot uiting breng voor het plaatsen van dat citaat in het middengedeelte van uw mooie thuispagina.

Uw site heb ik leren kennen via de Nieuwsbrief augustus 2003 van de vakcommunity Nederlands. Ik apprecieer bijzonder uw inspanningen en ik vind uw site dan ook heel goed.

Maar beseft u wel wat u doet met het publiceren van het bovenstaande citaat ? U maakt propaganda voor het verdwijnen van het Nederlands als taal voor het hoger onderwijs. U vindt dat opportuun? Tegen de internationalisering heb ik niets. Ik kan ook het opportunisme begrijpen van universiteiten dat ze voor hun internationale contacten gebruik maken van het Engels voor onderwijs aan buitenlandse studenten en voor sommige opleidingen in de derde cyclus - navorming. Met grote kracht heb ik mij ingezet in Vlaanderen als vakdidacticus Nederlands en als overtuigd Neerlandicus en bewust Vlaming voor het behoud en het respect voor het gebruik van het Nederlands in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat heeft geresulteerd in stringente beperkingen in de regelgeving voor het gebruik van een vreemde taal buiten het Nederlands in het hoger onderwijs ten onzent.

 

Wordt het nu niet eens de hoogste tijd, dat de Nederlanders in Nederland en zeker de mensen die op het vlak van taal en talen een verantwoordelijke positie innemen zich eens duidelijk bewust worden van de waarde en de betekenis van het Nederlands als gebruikstaal voor het universitair en wetenschappelijk hoger onderwijs? Moeten Nederlandstalige studenten door Nederlandstalige docenten op het niveau van de masteropleidingen in een tweedehands Engels worden onderwezen? Waarheen is dan de kwaliteit van dat onderwijs ? Wat is de sociale dimensie voor de Nederlandstalige studenten die vanuit het VWO kandideren voor hogere studies, als ze dat niet in hun moedertaal kunnen doen?

 

U voelt mijn verontwaardiging doorklinken in de bovenstaande argumentatie. U kan maar best het door mij gewraakte citaat zo vlug mogelijk verwijderen van uw homepage en het vervangen door een meer overwogen gekozen veel zinvoller citaat.

 

Met mijn vriendelijke groeten

 

Ghislain Duchâteau

Vakdidacticus Nederlands

E-post : ghislain.duchateau@pandora.be

 

 


From: Taalmuseum

To: Ghislain Duchateau

Sent: Saturday, September 13, 2003 3:56 PM

 Subject: Re: Citaat uit de Volkskrant van 30 augustus 2003

 

Geacht Ghislain Duchateau,

 

Mijn excuses voor mijn late reactie op uw e-mail. Het spijt mij dat u denkt dat ik propaganda maak voor het verdwijnen van de Nederlandse taal maar de citaten die ik op mijn website plaats geven niet per se mijn mening weer. Het criterium is dat de citaten opvallend zijn en mensen aan het denken zetten. Het citaat van Anne Willem Kist laat zien hoe iemand van het bestuur van een universiteit over dit soort zaken denkt.

Ik denk dat het goed is als mensen zich gaan afvragen of we daar nu welzo blij mee moeten zijn. Ik hoop dat u ook in de toekomst nog eens een bezoek aan mijn website zult brengen.

 

Hartelijk groeten,

Susanne van der Kleij

http://www.taalmuseum.nl

 

 


From:               "Ghislain Duchateau" <ghislain.duchateau@pandora.be>

To:                   "Taalmuseum" <svanderkleij@taalmuseum.nl>

Subject:            Re: Citaat uit de Volkskrant van 30 augustus 2003

Date sent:         Sat, 20 Sep 2003 21:15:36 +0200

 

Geachte Susanne van der Kleij,

 

Hier bedank ik u voor uw antwoord. Het kan mij hoegenaamd niet overtuigen. Op zijn minst kan worden gesteld dat uw werkwijze bijzonder dubbelzinnig is en zeker verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Ik blijf erbij dat u hier een onverstandig "spelletje" speelt, dat in geen geval de opiniëring over een correcte taalattitude in de hand werkt. Wilt u er toch nog eens ernstig over nadenken en misschien concluderen dat u mijn welgemeend advies wilt volgen, dat citaat uit de thuispagina van uw website te verwijderen ?

 

Met mijn vriendelijke groeten

 

Ghislain Duchâteau

Vakdidacticus Nederlands.

 

Inmiddels staat er een ander citaat op de homepage van het taalmuseum.

 

Terug