Nieuwsbrief december 2000

Dit is de vierde nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari 2001

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/school/vakcomPO of via

http://www.digischool.nl/ne/community

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan 110 docenten Nederlands.

 

Slechts drie onderwerpen in deze nieuwsbrief, maar wel zeer belangrijke! Het belangrijkste nieuws voor de vakcommunity Nederlands is op dit moment: het classificeren van webpagina’s is begonnen! Vijf leden testen de tweede versie van het programma Vakwijzer uit, in afwachting van versie 3 in januari. Wie doet er nog meer mee? Er kunnen maximaal 15 leden aan het project mee doen. Lees en meld je aan! W.H.WEYDEMA@efa.nl

 

Ik wens iedereen een fijne vakantie, heel prettige feestdagen

en een goed begin in 2001

 

 

 

 

Verslag van de eerste bijeenkomst van de vakcommunity Nederlands

Vakwijzer

Internetdetective

 

Verslag van de eerste bijeenkomst van de vakcommunity Nederlands

Datum: woensdag 13 december 2000

Plaats:              Jaarbeursvergadercentrum in Utrecht

Tijd:                 16.30 – 20.00

 

Aanwezig:

Carl Brusewitz

Lerarenopleiding Hogeschool Windesheim

René v.d. Kraats

IVLOS, lerarenopleiding universiteit van Utrecht

Rita Schildwacht

Fontys, lerarenopleiding Tilburg

Will van Trier

Boni, Utrecht

Ruud Veerman

Agnietencollege, Zwolle

Willy Weijdema

Communitymanager, lerarenopleiding EFA, Amsterdam,

Sjoerd Spoelstra

Projectleider Kennisnet

 

De vakcommunity Nederlands

De vakcommunity Nederlands is in heel korte tijd snel gegroeid. In juni waren er drie leden, nu zijn dat er meer dan 100. Het merendeel van de leden is echter passief: ze lezen, maar hebben geen eigen inbreng. Een community is pas echt een community, als de leden veel met elkaar communiceren. De aanwezigen hadden wel suggesties om de community te verbeteren

In een besloten zouden deelnemers meer informatie over zichzelf kunnen geven: schoolsoort, gebruikte methoden. Ook toetsmateriaal, al dan niet op de computer, zou daar uitgewisseld kunnen worden.

 

Verheugend was daarom de mededeling van de communitymanager, dat er binnenkort zo’n gebied komt: een discussieforum binnen de community, dat door de communitymanager beheerd wordt.

 

Dan de links. Er is nu alleen een ongeordende lijst. Het moet een lijst worden van de meest essentiële vakwebsites: “het portaal der portalen voor Neerlandici”. Dan moet er ook een korte omschrijving bij.

 

Een ander punt is: hoe breed is deze community? Is er plaats voor Geïntegreerd Literatuuronderwijs? Dat is vakoverstijgend. En NT2? Nederlands is een “vakoverstijgend vak”, dus voorlopig moeten we dit allemaal binnen de community houden. Als er behoefte ontstaat aan eigen communities, kan aan Kennisnet gevraagd worden of deze gefaciliteerd kunnen worden.

Top

Vakwijzer

Het merendeel van de bijeenkomst werd besteed aan Vakwijzer: het programma dat gebruikt gaat worden voor het classificeren en beoordelen van websites. Het doel is, dat er een database ontstaat van websites, bruikbaar voor het onderwijs, die gebruikt gaat worden door een zoekmachine. Docenten en leerlingen kunnen dan zoeken binnen een onderwijscontext, met een veel grotere kans op bruikbare resultaten dan in een algemene zoekmachine.

 

Sjoerd Spoelstra gaf een duidelijke demonstratie van Vakwijzer, waarin tot uiting kwam, hoe dit programma een internet-database gaat bij houden. Vakwijzer is alleen te benaderen via internet, het neemt gegevens van webpagina’s over en zal straks elke nacht een controle uitvoeren op alle internetadressen. Je hoeft dus niet zelf je links bij te houden!

 

De facilitering voor degenen die gaan mee werken aan dit project is als volgt. Er wordt vanuit gegaan dat je ongeveer 25 URL’s per maand beoordeelt. Daarvoor ontvang je een onkostenvergoeding (belastingvrij!) van 200 gulden per maand. In tijd: dit kost je dus ongeveer 2 uur per week.

 

In de tweede helft van januari wordt er voor a.s. beoordelaars een scholing gegeven, waarschijnlijk op de Hogeschool Holland in Diemen. Deelname is gratis: reiskosten worden vergoed. De deelnemers gaan dan als proef 10 URL’s beoordelen en ontvangen hiervoor 100 gulden.

 

De vijf aanwezige communityleden waren enthousiast over het project en meldden zich ter plekke aan. Zij hebben vanaf 19 december toegang tot de voorlopige versie van Vakwijzer en zijn daar nu al mee aan het experimenteren.

 

Wie doet er nog meer mee? Meld je aan bij de communitymanager: W.H.WEYDEMA@efa.nl. Wacht er niet te lang mee. In de week van 8 januari hoop ik de data van de scholing te weten, die geef ik dan meteen door.

Top

Internetdetective

Speciaal voor Neerlandici is er een extra klus. Hoe leer je op internet je weg vinden? Kun je dat in een online cursus leren? De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een poging gedaan met een internetdetectivespel: www.kb.nl/detective. Kennisnet wil graag weten of zoiets geschikt is voor een onlinecursus, bijvoorbeeld ook voor studenten. Speel het spel en geef je commentaar door aan de communitymanager.


Top