Nieuwsbrief november 2000

Dit is de derde nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind december.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl of via

http://www.digischool.nl/ne/community

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan 97 docenten Nederlands. Wie wordt het honderdste lid?

 

Op onze eerste community-bijeenkomst: woensdag 13 december, van 16.30 – 20.00 in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht, zal dat bekend gemaakt worden. Tot woensdag 6 december kunt u zich nog aanmelden voor deze bijeenkomst.

 

Deze nieuwsbrief is voor een groot deel gevuld met bijdragen van communityleden: van Gert Rijlaarsdam over het IAIMTE, van Marion Keiren over de website ICT in het schrijfonderwijs, Albert Lubberrink met een nieuwe column, en van Guus de Bakker, -beter gezegd van een leerling van hem-, over de opening van de website www.ongebonden/nl op zijn school. Als communitymanager heb ik er toch ook nog een paar punten aan toegevoegd, want de informatie op de site van de vakcommunity groeit behoorlijk.

 

Nieuwe knop: Praktische opdrachten

ICT in het schrijfonderwijs

Column

Links

Nederlands in het buitenland

IAIMTE

Opening ongebonden

 

Bijeenkomst woensdag 13 december

Op woensdag 13 december, van 16.30 – 20.00, in het Jaarbeurscongrescentrum, Beatrixgebouw te Utrecht zal de vakcommunity Nederlands voor het eerst 'in real life' bij elkaar komen om te bespreken hoe het verder zal gaan met de vakcommunity en hoe we het classificeren van webpagina’s zullen gaan aanpakken.

 

Het classificeren van webpagina’s zal gebeuren met behulp van een programma: Vakwijzer. Dit programma zal gedemonstreerd worden door Sjoerd Spoelstra: projectleider bij Kennisnet en webmaster van De School voor Morgen.

 

Het voorlopige programma voor woensdag 13 december ziet er als volgt uit.

16.30 – 17.00            Inloop met koffie, thee en koekjes

17.00 – 17.10            Welkomstwoord door de community manager: Willy Weijdema

17.10 – 17.30            De vakcommunity Nederlands nu en in de toekomst: ervaringen, ideeën en wensen

17.30 – 18.00            Het project: Zoeken, vinden en filteren

18.00 – 18.30            Pauze: soep met broodjes

18.30 – 19.00            Demonstratie Vakwijzer

19.00 – 19.30            Trefwoorden Nederlands en vakoverstijgende trefwoorden, verzamelen van links

19.30 – 19.45            Facilitering: 10 gulden per URL? Of: 200 gulden per maand?

19.45 – 20.00            Afspraken en sluiting

Alle leden van de vakcommunity Nederlands kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst. Reiskosten worden vergoed op basis van een tweede klas treinkaartje. Voor meer informatie: zie de vakcommunity Nederlands. Informatie over Vakwijzer vindt u bij Kennisnet.

Top

Nieuwe knop: Praktische opdrachten.

Er is op de site van de vakcommunity een nieuwe knop bijgekomen en hij heet: Praktische opdrachten. U vindt daar voorbeelden van praktische opdrachten voor het vak Nederlands in de Tweede Fase. Deze opdrachten komen van het werkverband ICT-Noord: een groep van docenten van scholen in Noord-Nederland die in opdracht van Kennisnet praktische opdrachten voor alle vakken in de Tweede Fase formuleren. Er zijn al twee opdrachten. De eerste gaat over het begrip Perspectief voor havo 4, in relatie tot strips, met verwijzingen naar websites met strips. De tweede is een opdracht over reisverhalen. Elke twee weken komt er een opdracht bij.

 

Die praktische opdrachten hoeft u dus niet meer zelf te verzinnen. Als u zo’n opdracht gebruikt, mail dan over uw ervaringen. Ik plaats dat dan in de Nieuwsbrief en zo hebben anderen, en de makers, er ook wat aan.

Top

 

ICT in het schrijfonderwijs

Schrijfopdrachten hoeft u ook niet meer te verzinnen. Lees onderstaand bericht van Marion Keiren en kijk vooral op haar website.

 

Zowel op scholen VO als op de lerarenopleiding wordt er bij het schrijfonderwijs  nog (te) weinig gewerkt met ict-middelen. Dat moet veranderen!  Aan dit  onderwerp was daarom een Promitt-project gewijd, dat in 1999-2000 is  uitgevoerd onder auspiciën van de lerarenopleiding van de Hogeschool van  Utrecht.

Doel van het project was om voor de talen Nederlands en Frans voorstellen te  ontwikkelen voor schrijfonderwijs, waarin het gebruik van ict een plaats krijgt.  Het didactische uitgangspunt daarbij is dat schrijfonderwijs taak- en  procesgericht moet zijn. 

De resultaten van het project zijn te vinden op een website. De website is  vooral bedoeld voor docenten Nederlands en Frans in het voortgezet onderwijs.

Wat heeft deze website hen te bieden?

-{PRIVATE} analyses van methodes op het vlak van schrijfonderwijs en ict;

 

- uitgewerkte lesideeën voor schrijven met ict;

 

- links naar interessante sites, met informatie over schrijven, hulpmiddelen  zoals elektronische woordenboeken, andere lesideeën;

 

- een mogelijkheid om eigen lesideeën en ervaringen in te sturen.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje. Graag roep ik alle docenten met  lesideeën en met ervaringen op dit terrein uit om een bericht te sturen.

Adres van de website: http://vak-ned.feo.hvu.nl/schrijfcurriculum

drs. Marion C.M. Keiren Hogeschool van Utrecht Faculteit Educatieve Opleidingen Postbus 14007 3508 SB Utrecht Tel 030-2547303 Fax 030-2543272

 

Top

 

Column

Er staat weer een nieuwe column op de site van de vakcommunity. Hij is weer geschreven door Albert Lubberrink en gaat deze keer over viscositeit. Breid uw woordenschat uit en lees deze column! De titel is ook heel aantrekkelijk: Leve de ergernis! Wie schrijft de column voor december? Stof genoeg. Kijk eens op www.Nederland4.nl Hier staat materiaal van de uitzending van Karel van de Graaf op donderdag 9 november over de toekomst van de Nederlandse taal. Ook reeds elders gepubliceerde columns zijn welkom, mits er geen auteursrechten aan verbonden zijn.

Top

Links

De rubriek Links is weer uitgebreid. Dat moet ook, want dit wordt ons materiaal voor Vakwijzer. Meldingen van nieuwe sites, nuttig voor het vakgebied Nederlands zijn altijd welkom. Er staan nu ook links naar scholensites met een apart gebied voor het vak Nederlands. Vooral uit België, van het Sint Jozef Instituut te Kontich, is er prachtig en overvloedig materiaal. Heeft uw school ook een interessante site? Meld hem aan.

Top

Nederlands in het buitenland

Heeft u al eens naar de ledenlijst van de vakcommunity gekeken? Is het u ook opgevallen hoe veel aanmeldingen er zijn uit het buitenland? Wel 10%! Met collega’s uit België en uit de Nederlandse Antillen werkten we al samen in het kader van de Taalunie en van Het Schoolvak Nederlands, maar we hebben ook 2 leden uit Duitsland en 1 uit Engeland. De laatste: Marieke Bet, is werkzaam op het Rijnlands Lyceum te Cobham. Zij vertelt over haar werk:

 

Wij zijn een Nederlandse school in Engeland en geven onderwijs aan kinderen die weer terugkeren in het Nederlandse onderwijs. We hebben veel belangstelling voor actuele ontwikkelingen en zoeken o.a. naar grammatica-oefeningen voor de computer, waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken.

 

Wie kan haar helpen? Marieke Bet: info@rlc.surrey.sch.uk Ik heb haar de site van Nedercom aanbevolen: www.nedercom.nl

Top

 

IAIMTE

IAIMTE staat voor International Association for the Improvement of Mother Tongue Education, een internationale vereniging van moedertaaldocenten dus. In Nederland is Gert Rijlaarsdam de trekker van deze organisatie. Elke twee jaar is er een congres in Amsterdam, het eerstvolgende vindt plaats in juli 2001 en heeft als thema: ICT. Meer informatie hierover vindt u op de website van de lerarenopleiding van de universiteit van Amsterdam: www.ilo.uva.nl/projecten/iaimte. Daar vindt u ook, dat IAIMTE een nieuw internationaal tijdschrift start voor moedertaalonderwijs.

Top

Opening ongebonden

Hebt u al gekeken op www.ongebonden.nl? Vast wel, want de initiatiefnemer Theo Knippenberg van Childright heeft al meer dan 800 (!) mails van docenten Nederlands gehad! De site is op maandag 20 november officieel geopend op het Pieter Nieuwlandcollege in Amsterdam, in aanwezigheid van een aantal schrijvers. Een van de docenten Nederlands, Guus de Bakker, stuurde me onderstaand verslag, gemaakt door een vwo-4 leerling die liever naar schrijvers luistert dan in de economieles zit: Sander Sauvé aan het woord.

 

Maandagmiddag 20 november: opening ongebonden

door Sander Sauvé

 

Dit was een zeer educatieve middag. Wel moesten we eerst met veel moeite ervoor zorgen dat we vrij konden krijgen van de economieles, maar gelukkig streek meneer Blankenburg over zijn (niet zo koude) hart, en mochten we bij deze heugelijke middag aanwezig zijn.

 

Eerst sprak men over de site zelf. Toen kwam vooral het aspect “Dag van het kind” (dat het toen was) aan bod. We zagen een school die aardig wat centjes bij elkaar had gespaard, maar alvorens we daar dieper op in gingen, mochten we allemaal wat horen van de schrijvers.

 

De eerste die mocht spreken was Yasmine Allas. Zij sprak over haar leven (zoals de meeste andere schrijvers die aan het woord kwamen), en over haar werk. Lang was ze niet aan het woord, en toen kwam er iemand anders..

 

De zeer grappige Kader Abdolah kwam toen aan het woord.. Hij sprak over zijn twee lieve dochters, waarvan hij met zijn verstand en hart hield. Van de oudste, die overigens 15 zou zijn en al volgend jaar zou gaan studeren aan de universiteit, zeer vreemd, maar goed, we zullen het maar het vadersyndroom noemen, dat hij zijn dochter niet kan loslaten, houdt hij met zijn verstand, en van de jongste met zijn hart. Dat heeft hij aardig goed uitgekiend. Door zijn nogal grappige anekdotes brak hij het ijs voor de schrijvers die zouden volgen. Ook sprak hij over zijn werk, en toen iedereen uitgelachen was, mocht de volgende haar verhaal doen.

 

Die volgende was Marion Bloem. Zij vertelde over haar leven, en de motieven waarom ze deze romans schreef. Dat was zeer interessant, omdat ze eigenlijk in haar verhalen twee culturen (Indonesisch en Nederlands) probeert te verenigen. Zeer interessant, en iedereen zat er over na te denken toen de volgende alweer aan het woord kwam.

 

Hafid Baouzza (ik dacht tenminste dat hij zo heet) sprak, zoals de anderen, eerst over zijn leven, en las toen een stukje voor uit zijn verhaal. Voor zover de menigte nog niet stil was van Marion, dan werd deze dat wel door het nogal indrukwekkend stukje van Hafid. Toen hij klaar was, was het publiek dan ook echt doodstil.

 

En de allerlaatste die het woord op zich nam was Joost Zwagerman. Hij vertelde ook weer over zichzelf (zo ken je in één keer vijf mensen meer), en las toen een gedicht voor over zijn twee zonen, dankzij Kader Abdolah die het ook al over zijn nageslacht had. En toen Joost klaar was, kwam de organisator weer aan het woord.

 

Toen kwamen we erachter dat het Pieter Nieuwland College nog heel erg zijn best moet doen wat betreft het adopteren van een school uit een ontwikkelingsland. Een school in Utrecht heeft het namelijk klaargespeeld om zo ongeveer 30.000 gulden te weten verzamelen! Dat wordt dus werken voor ons…

 

Toen kwam het hoogtepunt van het project waar de vierde klas van havo al een paar weken mee bezig is geweest. De site werd namelijk officieel geopend, helaas hadden we geen lint en schaartje, dus moesten we ons behelpen met een muis en de links. Dat lukte ook nog heel aardig, en zo rond vier uur ’s middags werd de site van http://www.ongebonden.nl officieel geopend. Helaas had ik geen tijd om te blijven voor de feestelijkheden, en moest ik dus alles vaarwel zeggen en mij naar huis haasten. Maar het zal daarna vast nog wel gezellig zijn geweest.

 

Dit was de maandagmiddag van 20 november 2000. Het was zeer interessant, vanwege het vele interessante werk dat ons werd toegereikt, en de verhalen die alle schrijvers vertelden. Ook het thema “Dag van het Kind” was erg mooi om te horen. Zouden de scholen in de ontwikkelingslanden er echt bij gebaat zijn om hulp te krijgen van ons westerlingen? Ik hoop van wel, want deze wereld is van ons allemaal, en echt iedereen zal er echt blijer van worden als we allemaal een goede educatie krijgen.

 

Misschien dat deze dag ons daarover zal doen nadenken…

 

Theo Knippenberg heeft allerlei plannen met de site. Hij gaat bijvoorbeeld video’s toevoegen, kort en klein. Geen verfilmd werk, maar korte auteurs-introducties en "specials"

bijvoorbeeld de gedichten van Joost Zwagerman bij "de mooiste vrouwen" van Rob Scholte. Verder is hem uit de vele reacties duidelijk gebleken, dat docenten een handvat willen om met dit nieuwe literatuur-medium om te gaan. Dus wil hij naast zijn nieuwsbrief een soort "sub-site" bij ongebonden ontwikkelen voor docenten met les-suggesties, opdrachten, vragen en antwoorden rond het werk dat op ongebonden staat. Dus zoekt hij iemand (of enkelen) die op korte termijn enkele "proef-lessen" met vragen en opdrachten kan maken rond het werk dat er

nu op staat of er binnen enkele weken op komt.

Wie hier interesse voor heeft, kan contact opnemen met Theo Knippenberg: t.knippenberg@tip.nl  Hij is eraan gewend om veel mail te ontvangen …

Top

 

Reacties op de nieuwsbrief, suggesties voor de volgende nieuwsbrief sturen naar:

Willy Weijdema

vakcommunitymanager Nederlands

W.H.WEYDEMA@efa.nl