Nieuwsbrief oktober 2001

 

Dit is de tweede nieuwsbrief  van de tweede jaargang van de vakcommunity Nederlands. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar een mailinglist van 207 docenten en a.s. docenten Nederlands.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl/docent of via http://www.digischool.nl/ne/community

 

Inhoud

Database ledenlijst

Lesmateriaal

Taallijnen

Stepnet

Het Heelal

GULIT

Zondag 28 oktober

Database ledenlijst

Terug

In de ledenlijst staan nu 241 namen, de mailinglist telt 207 mailadressen: hoe kan dat? Wie zich via het aanmeldingsformulier aanmeldt als lid van de community, wordt automatisch in de database opgenomen. Hij/zij krijgt een ‘confirmmail’ van de mailinglist. Daarin wordt verzocht deze mail te bevestigen door middel van ‘Reply’, als je opgenomen wilt worden in de mailinglist. Niet iedereen doet dat: omdat hij/zij niet in de mailinglist opgenomen wil worden, of omdat hij/zij de mail niet begrijpt, niet ontvangt, negeert … Kortom: sta je wel in de database, maar ontvang je geen mail van de community, meld dat dan aan mij en ik maak je lid van de mailinglist.

 

Sommigen hebben problemen bij het invoeren van de gegevens op het aanmeldingsformulier. Buitenlandse telefoonnummers kunnen er niet in. Als je op één adres woont met iemand die al lid is, schijnt voor te komen in onderwijskringen, … dan krijg je de melding dat je je niet nog een keer kunt aanmelden. Er zit een beveiliging op de database voor dubbele aanmeldingen. De sleutel is: postcode + telefoonnummer. Het is moeilijk om een andere sleutel te vinden, dus voorlopig is het advies: ga creatief met het telefoonnummer en de postcode om. Velen hebben tegenwoordig meer dan 1 telefoonnummer, als je een ISDN hebt, heb je er wel 4! Woon je in het buitenland, pas je telefoonnummer dan ook enigszins aan, zodat het wel in de database kan: voeg bijvoorbeeld aan een nummer van 6 cijfers 4 nullen toe, en het nummer wordt geaccepteerd door de database. Collega’s in Suriname hebben geen postcode: vul dan 4 willekeurige cijfers in en 2 letters, bijvoorbeeld 0000BB. Nogmaals: telefoonnummer en postcode worden uitsluitend als sleutel gebruikt en verschijnen niet in de ledenlijst.

 

In de nieuwsbrief van september stond  een stukje over de mailinglist en de ledenlijst van de vakcommunity Nederlands. Ik vroeg toen te controleren of je gegevens in de ledenlijst wel kloppen. Daar kwamen reacties op, o.a. van Roelof Jan Veltkamp. Hij merkte op, dat hij het meest had aan wat meer persoonlijke informatie in de ledenlijst, zoals je dat bijvoorbeeld ziet bij Helge Bonset, Sjan van der Grijp, René van der Kraats en anderen. Roelof Jan stuurde uiteraard informatie over hemzelf op en die heb ik in de database toegevoegd. Dit lijkt me een goede manier om meer contacten te leggen binnen de community, dus: wie ook meer informatie over zichzelf kwijt wil in de ledenlijst: mail me en ik zet het erin.

 

Als je toch je gegevens aan het controleren bent, kijk dan ook even naar de gegevens van Gonda Long, docente Nederlands in Paramaribo. Wie wil met haar contact opnemen?

 

Lesmateriaal

Terug

In de vakcommunity staat weer nieuw lesmateriaal. Het is ingestuurd door Roelof Jan Veltkamp en beschrijft hoe op zijn school, de Vrije School in Den Haag, een gedichtendag werd georganiseerd. Roelof Jan zou het materiaal zelf nog graag verder bewerken, maar heeft daar even geen tijd voor. Reacties zijn echter van harte welkom, ook van collega’s die ervaring hebben met soortgelijke projecten.

 

Taallijnen

Terug

Er zijn nogal wat gebruikers van de methode Taallijnen in de community. Sinds begin oktober is ook Gerard Netten lid. Hij werkt aan het Pleincollege Eckhart in Eindhoven als docent Nederlands, informatiekunde en als ICT-coördinator. Daarnaast is hij bij Malmberg gedetacheerd als Webredacteur van de methodesite Taallijnen-on line. Kijk vooral eens op die website: www.taallijnen.nl. Ook interessant voor niet-gebruikers van Taallijnen! Voor vragen, op- en aanmerkingen kun je terecht bij Gerard Netten.

 

Stepnet:

Terug

Onderstaand stukje is van René Franquinet. René is docent Nederlands en Informatica bij het Arentheem College in Arnhem. Hij is ook lid van de redactie van het tijdschrift COS: Computers op School. Verder is hij auteur van diverse Stepnet-opdrachten Nederlands en clusterredacteur van CKV, KCV, Klassieke Talen, Informatica voor Stepnet. Hij weet dus heel goed welke ontwikkelingen op dit moment gaande zijn bij Stepnet.

 

Stepnet: ook opdrachten voor Nederlands en MVT

Het kan u heel wat knip- en plakwerk schelen!

 

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff publiceert al meer dan een jaar praktische opdrachten voor de Tweede Fase op de site www.stepnet.nl, die ook voor de talenleraren interessant zijn. Voor Nederlands en de moderne vreemde talen (plus de meeste andere vakken) worden om de drie weken naar aanleiding van actuele gebeurtenissen opdrachten op het net gezet. Deze zijn gerubriceerd naar niveau, tijdsduur, profiel, domein e.d., zodat u goed kunt bepalen of de opdracht voor uw leerlingen en een bepaald cursusonderdeel geschikt zijn. De uitwerkingen zijn ook beschikbaar en wel via het intoetsen van uw naam en wachtwoord, zoals dat voor kennisnet gebruikt wordt.

De opdrachten worden samengesteld door een team van ervaren docenten, die weten wat het kan betekenen als u voor de Tweede Fase kant-en-klare en verantwoorde opdrachten kunt gebruiken, die van uitwerkingen zijn voorzien.

 

Tijdens de I&I-conferentie van 28 en 29 november zal een workshop gehouden worden om de voordelen en praktische werking van de Stepnet-site uiteen te zetten.

 

Reacties naar René Franquinet: rfq@planet.nl

 

 

Het Heelal

Terug

Op het APS werkt men aan een geheel nieuwe digitale leeromgeving: Het Heelal. Onderstaand persbericht meldt nieuwe ontwikkelingen. Het is zeker de moeite waard eens op deze website te kijken!

 

Leren in een digitale leeromgeving Het Heelal: een nieuwe uitdaging.

http://heelaldemo.aps.nl

 

Nieuw leren in de digitale ruimte

Onze inzichten over leren zijn de laatste tijd sterk veranderd. Leerlingen maken actief gebruik van eigen kennis, ze kiezen en ze construeren. Hierdoor zijn we ook anders gaan denken over de kenmerken van de leeromgeving die daarbij nodig is.

Een andere ontwikkeling die onderwijs in een stroomversnelling heeft gebracht is de snelle ontwikkeling van de informatietechnologie. Een van de ontwikkelingen is het werken in of ontwerpen van een digitale krachtige leeromgeving. Hoe kunnen dit inzicht gebruiken in het onderwijs?

Het Heelal

Het APS heeft een digitale krachtige leeromgeving ontworpen rond het onderwerp Het Heelal. Deze leeromgeving is ontworpen vanuit concepten van actief en samenwerkend leren, waarbij de mogelijkheden van ICT optimaal worden ingezet. Er zijn inmiddels pilots uitgevoerd met Nederlandse scholen. Op grond van feedback van leerlingen en docenten is de leeromgeving inmiddels aangepast. Er is nu versie 2.0 beschikbaar.

Een paar aspecten:

Leerlingen leren actief: ze kiezen, ze produceren en ontwerpen, ze presenteren en ze leren van en met elkaar. De onderzoeksvragen vereisen een actieve houding van de leerling en de docent. En leerlingen kunnen ook zelf onderzoeksvragen ontwerpen.

De leerlingen en de begeleiders/ docenten hebben invloed op de leeromgeving doordat zij nieuwe vragen, helemaal of gedeeltelijk uitgewerkt, toevoegen aan de leeromgeving.

We sluiten aan bij de verschillen tussen leerlingen. We werken bijvoorbeeld vanuit verschillende onderzoeksperspectieven: de onderzoeker, de kunstenaar, de econoom, de medicus en de filosoof. Dit sluit aan bij competenties en voorkeuren. Er is ook een variatie in de mate van sturing van de opdrachten die al in de database zitten.

Er wordt in de nieuwe versie expliciet aandacht besteed aan de interculturele invalshoek.

Verder inlichtingen bij Jeroen Clemens

 

GULIT

Terug

Wat is GULIT? GULI is een project van de SLO waarin onderzocht wordt hoe docenten lesmateriaal (kunnen) uitwisselen via internet. Er zijn drie clusters: zaakvakken, exacte vakken en de talen: GULIT staat dus voor Gezamenlijk Uitwisselen van Lesmateriaal via Internet voor Talen. Je hebt er via de mail al eerder bericht over ontvangen. Voor talen hebben al 20 docenten zich aangemeld, maar er kunnen meer mensen mee doen, en: het kan betaald, maar dan moet je wel wat formulieren invullen. GULIT wordt geleid door Tanja van Mil: Mil@psg.nl, gastvrouw is Marion Keiren: mkeiren@stgbco.nl, allebei leden van de vakcommunity Nederlands. Projectleider van het hele GULI- project is Ton van der Valk: T.vanderValk@slo.nl

 

Waarom zou je mee doen aan dit project? Ton van der Valk geeft daarvoor onder meer de volgende motivatie:


 

 

Binnen dit netwerk willen we niet gewoon kijken wat voor lesmateriaal er zoal te vinden is op internet, maar we willen kritisch kijken. D.w.z. we willen ook discussiëren over wat er nog niet goed is en wat er nog ontbreekt of hoe het beter zou kunnen. Dit kritische perspectief draagt naar mijn verwachting sterk bij aan het bewustzijn van de waardevolle mogelijkheden van ICT in het onderwijs, maar ook aan een beter begrip van de voorwaarden waaronder die mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.

 

 

Wil je meer informatie, kijk dan op het volgende adres: http://kijke:kijke@kringen.kennisnet.nl/courses/GULIT/index.html

 

Zondag 28 oktober

Terug

Als je deze Nieuwsbrief leest op zondag 28 oktober, voor 18.00 uur, zet dan snel de radio aan! Om 18.00 uur begint op Radio 3 het NCRV-radioprogramma BuZz over het lezen van boeken door eindexamenleerlingen voor de boekenlijst Nederlands: de vakcommunity Nederlands heeft meegewerkt aan de enquête die onder docenten gehouden is. Lees je dit later, kijk dan op www.collegenet.nl, vanaf 30 oktober staan daar de uitslagen van de enquête vermeld.

 

Willy Weijdema, communitymanager van de vakcommunity Nederlands.

W.H.WEYDEMA@efa.nl

 

Terug