Nieuwsbrief oktober 2000

Dit is de tweede nieuwsbrief van de vakcommunity Nederlands. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind november.

De vakcommunity Nederlands is op internet te vinden via http://www.kennisnet.nl of via

http://www.digischool.nl/ne/community

 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan 79 docenten Nederlands: in vier maanden tijd hebben zich dus via internet 79 Neerlandici aangemeld bij de vakcommunity Nederlands. Niemand zal mij nog horen zeggen dat Neerlandici niet actief zijn op internet! Wanneer zullen we 100 leden hebben?

 

In welke mate zijn we actief? Een nieuwe beheerder voor het vaklokaal Nederlands heeft zich tot dusver nog niet gemeld; lesmateriaal en reacties op het aangeboden lesmateriaal zijn nog niet binnen gekomen. Maar: dat komt nog, in deze donkere maanden, en niets op de tv. Ik hoop wel dat er reacties komen op de oproep van Will van Trier in deze Nieuwsbrief: zie aldaar. 

 

Andere zaken gaan wel lopen. Er hebben zich tot dusver 3 collega’s aangemeld die mee willen doen aan het categoriseren en beoordelen van websites voor het vak Nederlands met behulp van het programma Vakwijzer: zie aldaar. Ik ontvang ook suggesties voor interessante links en tips voor de Nieuwsbrief: voor deze Nieuwsbrief al drie: Schooladressen, ICT-PON en Column. Dat zijn heel plezierige ontwikkelingen. Ik hoop dat dit blijft doorgaan en dat andere communityleden ook van zich laten horen.

 

Ik ontvang steeds meer mail, ook dat is goed. Laten we elkaar echter geen onzinmail sturen zoals kettingbrieven. Mail met inhoud, - Neerlandici noemen dat geen ‘content’, daar hebben we wat aan. Mail me vooral ook, als gegevens in de ledenlijst niet (meer) kloppen. Elke week werk ik de ledenlijst bij.

Vakwijzer

Column

Community

ICT - PON

Ongebonden

Schooladressen

ICT op school

Het ideale gedicht

 

Vakwijzer

Top

Vakwijzer is de naam van het programma waarmee websites gecategoriseerd worden. Het programma is nu in zijn testfase: de communitymanagers zijn er al mee bezig. Heb je belangstelling voor dit project, meld dat dan. Eind november of begin december komt er een bijeenkomst in Utrecht waar meer informatie over dit project gegeven zal worden.

ICT - PON

Top

 

ICT-PON is een werkgroep van het Platform Onderwijs Nederlands van de Nederlandse Taalunie. Maarten van der Brug is lid van deze werkgroep. Er is een visietekst en actieplan geschreven over ICT en onderwijs Nederlands: “en …de tekst wandelde van de pagina af”. Het is een Vlaams Nederlands Co productie, waarmee de Taalunie een aantal ICT initiatieven gaat ontwikkelen. Het stuk gaat over het nieuwe leren:  meer kennis construeren dan consumeren, over de nieuwe geletterdheid die dat met zich brengt en hoe functioneel (ICT) onderwijs daarop in dient te spelen.

Meer informatie is te vinden op de website: http://www.taalunie.nl, zoeken op PON-actie of mail Maarten van der Burg: M.van.der.Burg@efa.nl.

 

Column

Top

Het kon niet uitblijven. In een vakcommunity Nederlands hoort een column. Albert Lubberink van het Winkler Prins College in Veendam meldde zich hiervoor aan. Hij stuurde een tweetal taalbeschouwingen in. De eerste heeft als titel: Slechte Spellers en u kunt deze tekst lezen in de vakcommunity onder de knop Column. De tweede column met als titel: Leve de ergernis wordt eind november gepubliceerd. De bedoeling is, dat er reacties komen op deze prikkelend gestelde teksten. Het zou leuk zijn als deze teksten een taaldiscussie op de website/in de nieuwsbrief kunnen veroorzaken. Wie voelt zich geroepen om voor december  iets

dergelijks te schrijven?

Ongebonden

Top

Zo gaat de website van Theo Knippenberg heten, waar romans, korte verhalen, essays en nog veel meer te downloaden zullen zijn. Evenals Vakwijzer is deze site nog in de testfase. Vanuit de community hebben René van de Kraats (Levende Talen), Michel Couzijn (lerarenopleiding UVA) en ik er al een aantal keren naar gekeken: het gaat echt heel spectaculair worden. We voeren ook gesprekken met Theo Knippenberg over implementatie in het onderwijs. Op uw school zult u er binnenkort meer van horen: let op de brief met het rode potlood.

Community

Top

Wat is een community? Een van de medewerkers van Kennisnet: René Pijlman, heeft het eens precies opgezocht:

 

Morling (1999) definieert communities als:

 

"A group of people sharing a common interest or practice, whose purpose is to share knowledge and experiences as an informal centre of excellence. Communities are self-generating and self-governing. Membership is by choice and grows through personal networking."

 

 

Communities binnen organisaties gaan dwars door de geformaliseerde samenwerkingsvormen. De drijvende kracht van communities bestaat uit gedeelde interesses, motivaties en waarden en normen. Ze zijn van nature onvoorspelbaar, vormen een identiteit die zich kenmerkt door zelfstandigheid en onafhankelijkheid en deelname is gebaseerd op volledige vrijwilligheid. Inspiratie en motivatie komen van binnen uit en zorgen voor een gemotiveerde bijdrage aan bepaalde thema's of innovaties.

Vaak zijn communities krachtige kennisverspreiders en geven ze aan kennis verrassende impulsen. Face-to-face communicatie is voor communities onontbeerlijk. Zie bijvoorbeeld de bijeenkomsten van fanatieke film en kunstliefhebbers rond programma's (De Tribunes van de AVRO) of hobby's (HCC-dagen).

Is de vakcommunity Nederlands zo’n community?

Schooladressen

Top

 

Will van Trier van het Bonifatiuscollege in Utrecht doet de suggestie in de vakcommunity een lijst van  webadressen van scholen op te nemen, zodat hij kan onderzoeken of collega’s interessant materiaal en links op hun site hebben. Wie heeft interessant materiaal voor docenten Nederlands op de website van zijn school staan? Mail mij het adres en ik maak een lijstje met links naar scholenwebsites in de vakcommunity. Het webadres van het Bonifatiuscollege is: www.boni.nl.

 

ICT op school

Top

 

Onderstaande oproep is ook van Will van Trier. Het voert wat verder dan Nederlands, maar ik heb het toch opgenomen. Het is voor veel scholen een herkenbare situatie, denk ik. Er zijn redelijk wat hardware- en software-voorzieningen, maar het gebruik van ICT op de school blijft beperkt. Herken je het verhaal van Will? Hoe gaat dat op jouw school? Will wil graag commentaar, aanvullingen en ideeën. Dat is echt een taak van een community! Het mailadres van Will is: wvtrier@dds.nl

 

ICT op school

 

 

Het probleem: het ict-gebruik is bij ons opschool nog steeds erg beperkt. Ook bij de sectie Nederlands.

Dat ligt niet aan de hardwarevoorzieningen. Sinds de injectie van het ministerie kan er wat dat betreft wel wat.

Maar het blijft voornamelijk hangen op docenten: de 'liefhebbers' doen wat ze kunnen/willen.

Maar dat blijven incidenten. Er komt geen beweging op gang die bijv. in de basisvorming  de ict-kerndoelen wil gaan halen.

Er is geen echt beleidsplan meer. Dat heeft vooral te maken met het feit dat zo'n plan toen het er was, enkele jaren geleden, niet verder kwam dan een plan op papier. Inmiddels is de werkelijkheid zo veranderd dat er een nieuw plan  nodig is, maar ook voor zo'n plan vrees ik het ergste. Op zich niet zo vreemd, want alle aandacht, tijd en energie is de afgelopen jaren in meer dan gewenste mate nodig geweest voor de invoering van de tweede fase.

Onze ict-werkgroep wil eigenlijk een stap verder zetten.

 

Ik vertel iets over ons huidige plan ter verbetering van deelname van docenten en vakken.

Ik wil graag commentaar, aanvullingen, ideeën. wvtrier@dds.nl

 

We hebben een beperkt plan gemaakt met als doel de secties, de docenten in de richting van zinvol computergebruik te sturen. Ook zinvol voor de leerlingen! Er is support van de schoolleiding.

 

Alle tweede klassen (8 van 2 havo t/m 2 gymnasium) moeten gedurende twee weken in november bij alle vakken (klassieken t/m lo) een ict-georiënteerd programma(atje) krijgen. Vakken mogen samenwerken. Niet allemaal hetzelfde: informatie zoeken op internet, maar zo verschillend mogelijk. Niet perse met computergebruik, andere vormen van elektronische informatie- en communicatietechnologie mag ook.

 

Aangekondigd in juni met de bedoeling sectieoverleg tijdens de eerste sectievergadering van het schooljaar 2000-2001. Voor het eerst bijeengekomen met vertegenwoordigers van secties september; huiswerk: overleg in de sectie en maak een eerste opzet van een mogelijk plan evt. in overleg met andere secties (bijv. biologie - lo). Men vond het moeilijk, maar kennelijk moest het.

Volgende bijeenkomst 4 oktober: drie tamelijk concrete plannen:

Nederlands: idee bestond al, staat ook in ONP deel 2, (auteur maakt deel uit van de sectie), Heeft iemand die lessen al eens gebruikt?

Engels: opzet van afstudeeropdracht van stagiaire;

natuurkunde: gaat het bij de methode geleverde diskette gebruiken).

Bi en lo besluiten nogmaals tot samenwerken: pogingen tot opzet van een biologisch profiel van de leerling o.a. met meetgegevens (bijv. Coopertest) van lo.

Andere vakdocenten, voor zover aanwezig, zijn nog zoekende. Sommigen herinneren zich dat zij net als natuurkunde een diskette bij de methode hebben. Daar gaan ze naar kijken.

Maar ook meer bezwaren:

ik moet het alleen doen, de rest van de sectie heeft er geen verstand van en/of wil niet (ik kom niet in die klassen).

past niet in het curriculum;

ICT heeft voor ons (nog) geen meerwaarde;

wij hebben zo'n overladen programma, het kan er echt niet bij.

 

We gaan toch door: volgende vergadering 1 november. huiswerk: ieder vak of combinatie van vakken moet een uitgewerkt programma hebben met o.a. opzet en inhoud en bedoeling; daarnaast aantal te besteden lessen, hoeveel en welke uren in het computerlokaal. Leden van ICT-werkgroep zijn, als altijd, beschikbaar voor ondersteuning.

 

(wordt vervolgd)

 

W. van Trier

Utrecht.

 

Het ideale gedicht

Top

De enquête over het ideale gedicht al ingevuld? Hij stond in de NRC van 20 oktober 2000. Krant al weggegooid? Dat is geen probleem in het digitale tijdperk. De enquête is ook te vinden op de volgende sites: www.nrc.nl, www.poetry.nl/gedichtendag, www.vpro.nl, of www.nps.nl.

 

Reacties op de nieuwsbrief, suggesties voor de volgende nieuwsbrief sturen naar:

Willy Weijdema

vakcommunitymanager Nederlands

W.H.WEYDEMA@efa.nl