Docenten Nederlands gevraagd

Het project Kijk-/Luistertoetsen Nederlands van de Citogroep in Arnhem zoekt per 1 januari 2005: 

            twee docenten Nederlands vmbo-BB en -KB 

voor het construeren van de jaarlijkse Kijk-/Luistertoetsen Nederlands vmbo voor BB, KB en GL/TL.

Taken

- zoeken van geschikte programma’s op de Nederlandse televisie

- schrijven en beoordelen van concept-opgaven

- bijwonen van acht werkvergaderingen in Arnhem op woensdagmiddagen.

Taakomvang

- 100 uur per jaar.

 Vereisten

- een aanstelling als docent Nederlands in derde en vierde klassen vmbo-BB en/of  -KB

- belangstelling voor mondelinge taalvaardigheid

- creativiteit in het maken van les- en toetsmateriaal voor kijken en luisteren.

Vergoedingen

- € 2750,- per jaar voor werk en materiaalkosten (video, computer)

 - reiskosten naar Arnhem eerste klas openbaar vervoer.

Reacties graag voor 3 december per e-mail aan: jacqueline.drijber@citogroep.nl