Vergelijking lesmethoden Nederlands in de basisvorming: een praktijkleeronderzoek

Sandra Oosterveen is docente Nederlands aan het VeenLanden College te Mijdrecht. Aan deze school voor vmbo-t, havo en vwo geeft ze les in de onderbouw, in jaar 1 tot en met 3. Daarnaast volgde ze aan de EFA, de Educatieve Faculteit te Amsterdam, in deeltijd een aantal vakken op het gebied van didactiek van de lerarenopleiding Nederlands tweede graad om haar lesbevoegdheid te krijgen. 

Een van de onderdelen van de lerarenopleiding is het Praktijkleeronderzoek (PLO). Voor dit onderzoek heeft ze aansluiting gezocht bij haar eigen werkomgeving. Het Veenlanden College wil  overgaan op een nieuwe methode Nederlands voor de basisvorming. De onderzoeksvraag voor het praktijkleeronderzoek is daarom geworden: "Welke methode Nederlands is geschikt  voor de onderbouwleerlingen en docenten Nederlands van het VeenLanden College?"

In de zomer van 2003 studeerde zij cum laude af op dit praktijkleeronderzoek. Ze vergeleek vier lesmethoden voor Nederlands in de  basisvorming:

Bent u ge´nteresseerd in de criteria en de resultaten? Download dan de Word-documenten.

Onderzoeksverslag Worddocument, 26 pagina's 3042 Kb
Bijlagen Worddocument, 26 pagina's 148 Kb

Voor op- of aanmerkingen: mail Sandra Oosterveen