Recensieles bovenbouw

Margot de Wit van het Ds. Pierson College in Den Bosch gebruikt boekrecensies om met  haar leerlingen in de bovenbouw havo/vwo argumenteren te oefenen.

De lesopzet is als volgt.

Voorafgaand aan de les is een bespreking geweest over de soorten argumenten en daarover zijn fragmentopdrachtjes gemaakt waarbij de soorten argumenten benoemd moesten worden. Deze vaardigheid wordt nu verder geoefend aan de hand van 2 complete recensies.

De klas wordt in groepjes van 4 leerlingen verdeeld, evt. 5 lln. Per groepje worden de 2 recensies over één en hetzelfde boek gegeven. Het zijn recensies waarvan één een positief oordeel bevat over het boek en de ander is juist negatief.

Het besproken boek wordt eerst door de docent kort toegelicht, evt. kan de korte inhoud ook ter lezing gegeven worden.

Er wordt vastgesteld welk duo zich bezig gaat houden met de positieve recensie en welk duo met de negatieve. De vragen bij de bijbehorende recensies worden gegeven (= vragen l t/m 7) en gemaakt door het desbetreffende duo. Zijn de vragen klaar, dan kunnen de antwoorden gegeven worden en per duo doorgesproken worden.

Daarna moet de 2e recensie gelezen worden. De daarbij behorende vragen hoeven door dit team niet gemaakt te worden (= afhankelijk van de tijd). Elk duo vertelt kort aan het andere duo zijn bevindingen. Ten slotte maken beide duo's de vragen over beide recensies (= vragen 8, en evt. 9) en bespreken met elkaar de uitkomsten. 

Er zijn twee pakketten beschikbaar:

Mensje van Keulen: Overspel, 1982 Gerecenseerd door Willem Kuiper en Thomas Verbogt

Jan Wolkers: De junival, 1982 Gerecenseerd door K.L. Poll en Hans Warren

Het materiaal bevat een korte inhoud van de boeken, de complete recensies, vragen bij de recensies en de antwoorden op de vragen

Overspel Junival