Studiedagen en conferenties in 2003

Zaterdag 1 november 2003: Studiedag Levende Talen in Utrecht  Kort verslag
Vrijdag 14 en zaterdag 15 november 2003 was de
17e conferentie Het Schoolvak Nederlands in Utrecht.

Een compleet overzicht van alle bijdragen op het Taalunieversum

Korte impressie 
Verslag uit Vlaanderen
Presentatie vakcommunity
Zaterdag 13 december 2003 was het
LVVN-congres "Nieuwste computertoepassingen in de neerlandistiek", in Leiden
Kort verslag

Studiedagen en conferenties in 2004

Zaterdag 24 januari 2004: Jaarvergadering Levende Talen in Utrecht Korte impressie
Vrijdag 6 februari 2004: Good Practice Day Talen van het ICLON in Leiden Kort verslag
Woensdag 7 april 2004: Miniconferentie over het gebruik van Elektronische Leeromgevingen bij het Schoolvak Nederlands in Amsterdam Kort verslag
Maandag 10 mei 2004: Landelijke Studiedag Vakdidactiek Nederlands in Utrecht, voor docenten Nederlands in opleiding. Een medewerker van Kennisnet vertelde de a.s. docenten over ontwikkelingen in de vakcommunity Nederlands. Kort verslag