Studiemiddag voor docenten Nederlands in het vmbo

Het SBN organiseert  - in samenwerking met de SLO - een studiemiddag voor docenten Nederlands in het vmbo waarbij vooral de integratie van het vak Nederlands bij andere vakken als centraal thema is genomen.
 
In hoeverre is integratie van Nederlands met andere vakken in het vmbo mogelijk en wenselijk?
Welke gevolgen heeft integratie voor het vak en voor de individuele docent?
 

Aanleiding is de enquete die onlangs is gehouden onder vmbo-docenten.

De middag is bedoeld voor docenten Nederlands en andere belangstellenden. 

Op deze middag kunt u een combinatie van lezingen en workshops volgen. De organisatoren van de studiemiddag hebben als een belangrijk aandachtspunt geformuleerd om telkens vanuit de praktijk van alledag te starten.

U kunt bijdragen verwachten van onder meer Helge Bonset en Dirkje Ebbers. Helge Bonset zal een inleiding geven over de mogelijkheid om het schoolvak Nederlands in andere vakken te integreren. Waarom? Hoe? En is het überhaupt wel wenselijk?
Dirkje Ebbers bespreekt de mogelijkheden binnen de 4 scenario’s voor het vak Nederlands. Ook zal zij voorbeelden bespreken van scholen die er al mee werken.

Verder worden er 3 docenten geïnterviewd die ingaan op hun ervaringen met integratie in  eigen lespraktijk.
Ten slotte presenteren enkele uitgevers methodes waarin integratie een belangrijke rol speelt. Op het einde van de middag kunnen de aanwezigen tijdens een drankje en een hapje onderling discussiëren en ervaringen uitwisselen.

Datum: donderdag 5 oktober 2006

Tijd:  Zaal open vanaf 13.30 uur. Programma: 14.00 uur -  ong. 17.30 uur

Plaats: Cursus- en vergadercentrum Domstad, locatie: Weg der Verenigde Naties 1. Dit is op ong. 10 minuten loopafstand van CS Utrecht. Voor routebeschrijving zie: http://www.domstad.nl

Wilt u erbij zijn? Voor leden van Levende Talen bedraagt de entree 30 euro; voor niet-leden 50 euro. Dit bedrag s.v.p. contant betalen op de middag zelf (voor nota’s wordt gezorgd). Uiteraard is het mogelijk om dan lid te worden, zodat de gereduceerde toegangsprijs geldt. 

Aanmelden kan via mail bij: Gerard Twickler (f2hgjtwickl@hetnet.nl) of Fonnie Haverkort (fhaverkort@hzm.gsf.nl). Vermeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, schooladres en uw Lidnummer LT . Het is aan te raden om u tijdig aan te melden omdat er slechts plaats is voor 50 inschrijvingen.

Nadere informatie bij:

Gerard Twickler (email: f2hgjtwickl@hetnet.nl
Fonnie Haverkort: (email: fhaverkort@hzm.gsf.nl)