Vakoverstijgend materiaal

Er komt steeds meer vraag naar vakoverstijgend lesmateriaal en vakoverstijgende projecten, vanuit het vmbo, maar ook vanuit de onderbouw havo/vwo. Een voorbeeld van zo'n lespakket is het kauwgomlespakket, ontwikkeld door de Citogroep in opdracht van Nederland Schoon. Meer informatie staat op: http://www.nederlandschoon.nl/00educatie/voortgezet/kauwgomlespakket.htm