Woord en beeld

Het belangrijkste communicatiemiddel in onze hedendaagse maatschappij is het beeld. Een plaatje kan op een eenvoudige manier een boodschap overbrengen.