motto pictura subscriptio motto
De Amsterdamse koopman Pieter Roemer Visscher was een van de schrijvers die probeerden dit ideaal te verwezenlijken. Hij opende zijn bundel Sinnepoppen (1614) met het volgende embleem: