Een punt dat Roemer Visscher in de subscriptiouitleggende tekst van 'Penetrat et solidiora' aanhaalde, was het feit dat veel van zijn tijdgenoten de kracht van de liefde en de pijlen van Cupido al beschreven hadden.
Hij zou daarmee gedoeld kunnen hebben op Otto Vaenius die in 1608 de bundel Amorum emblemata gepubliceerd had.

Daarin stond onder meer het embleem 'Niets houdt de liefde tegen'.