Amorum emblemata heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling van de emblematiek. De bundel was een inspiratiebron voor velen en de pictura'safbeeldingen werden zelfs in ongewijzigde vorm gebruikt door andere auteurs. Een imitationavolging waarin duidelijk sporen van Amorum emblemata terug te vinden zijn, is de liefdesembleembundel Emblemata amatoria, Afbeeldinghen van minne, Emblèmes d'amour (1611) van Pieter Cornelisz. Hooft. Hieruit zie je embleem nummer V (5).

mottosubscriptiomottosubscriptiomottosubscriptio motto motto pictura