Het zojuist getoonde liefdesembleem werd geschreven door Pieter Cornelisz. Hooft, een van de beroemdste Nederlandse dichters uit de zeventiende eeuw. Het verscheen in 1611 in zijn bundel Afbeeldinghen van minne.

Op de volgende pagina staat hetzelfde embleem nog eens, maar de zeventiende-eeuwse tekst is vervangen door modern Nederlands en de buitenlandse teksten zijn vertaald.

1. Bekijk het hele embleem goed en geef er een nauwkeurige beschrijving van. Vermeld zo veel mogelijk bijzonderheden over zowel de tekst als de afbeelding.