Opbouw van de les


Deze les bestaat uit ruim honderd pagina's les plus enkele achtergrondpagina's. Na een korte inleiding maak je aan de hand van een tiental emblemen kennis met het genre emblematiek. We gaan in op de opbouw, de varianten en de verschillende verschijningsvormen van emblemen en op het doel en de werkwijze van de auteurs.

De emblemen worden eerst getoond in hun oorspronkelijke vorm, daarna volgt een versie met een moderne Nederlandse vertaling van de tekst. Buitenlandse teksten blijven buiten beschouwing tenzij ze essentieel zijn voor een goed begrip van het embleem. In dat geval wordt de vertaling gegeven.

Om het embleem in de juiste context te kunnen plaatsen, krijg je achtergrond-informatie over de zeventiende-eeuwse samenleving. Soms wordt die informatie direct gegeven, een andere keer kun je zoeken op de informatiepagina's '17de eeuw', 'emblematiek' en 'auteurs'.