Een lespakket over emblematiek in de zeventiende-eeuwse Nederlanden.