CHEMFUN

Op deze pagina komen allerlei grappige zaken met chemie te staan. Hieronder bijvoorbeeld zie je hoe je met formules van fantasieverbindingen bestaande woorden kunt maken. De lijst kan nog veel langer...
Als je aanvullende gegevens hebt, stuur ze dan op middels een formulier.
Het gaat hierbij alleen om Nederlandse zelfstandige naamwoorden of werkwoorden, dus geen afkortingen, namen, vervoegingen e.d.

Overzicht van verbindingen (op alfabet):
AcCu AcTiVITeITeN AlLaH BaKKEr BeEr BiEr BiNaS BiNAs BInAs BiOs BiOsCoOP BiOSCOOP BONUS BOTeN BOUW CaCaO CoLa COLa CrOSS CrU ErWTeN FeEsTeN FrITeS FrONS GeBaK GeITeNNeUKEr GeK HAmEr HoEr HOEr HoMo HOMo HoNd HONd HOOI KAs KAt KAtEr KErKEr KIWI KLaAr KLiKO KNOOP KOK KOOK KOPEr KrAs KrAm KrUIPEr KrOPSLa KWIK LaAg LaAt LaCHeN LiCHTeN LiEr LiEs LiGa LuCHTeN MoBILiTeITeN MoP MoS MoT NeON NICoTiNe NiCoTiNe NiCOTiNe NoN NON OPa PaPa PAtAt PLaSTiC PLaTiNa RaNd RaSP RuNd SPOOK TaNTaAl VOS VOs VWO WAtEr WC WInNeN XeNON XeNoN PoTeN POTeN ReUK RuBBEr RuFTeN SaS SiFON SiNaS SLa SOEs SPAr SPONS SPoNS TaNTaAl TeEr TIn TiN XeNoN XeNON