Oplosbaarheidsproduct

In de onderstaande tabel zijn de zouten ingedeeld op de anionen. Bij de meeste zouten geldt: T = 298 K. Literatuurwaarden spreken elkaar nogal eens tegen. Onderstaande waarden zijn dan ook niet de "werkelijke" waarden.

Zoutformule Ks
Arsenaten
Bromaten
Bromiden
Carbonaten
Chloriden
Chromaten
Cyaniden
Fluoriden
Fosfaten
Hydroxiden
Jodaten
Jodiden
Oxalaten
Sulfaten
Sulfiden
Sulfieten
Thiocyanaten
Xtra