STARTPAGINA

Leerlingen

Doelgroep: VWO, HAVO, (onderbouw, VMBO, HBO)
Oefenen:  Oefenopgaven met uitwerkingen;
      Overzicht examenstof;
      Examenopgaven (alleen VWO en HAVO);
      Links naar sites met theorie en software
Hulp:   Stel vragen aan chemiedocenten via e-mail
Extra:   Informatie uit BINAS;
      Chemfun
Docenten

Oefenen:  Bied oefenopgaven aan voor (uw) leerlingen
Hulp:   Meld u aan als hulpvaardige docent
Practicum: Leuke practicumopdrachten (lezen en opsturen)
Links:   Vind geschikt lesmateriaal
Software: Programma's voor binnen en buiten de les
Community: Uitwisselingsplek voor docenten


Zoeken met Google in het chemielokaal:
TIP: Klik hier voor een site met leer- en leestechnieken (o.a. mind maps en snellezen) en geheugentraining
Toetsresultaten e.d. direct zichtbaar op internet? Klik hier.

Update: 13-11-08
M.J.W. Beck