http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl
maart 2006
oplage: 814
.
Nieuwsbrief Kennisnet Speciaal Onderwijs
Maandelijks ontvang je de nieuwsbrief voor het speciaal onderwijs.
Alleen leden van de Community Speciaal Onderwijs ontvangen deze nieuwsbrief.
Aanmelden kan door het invullen van het formulier
Afmelden door een e-mail sturen naar s.kloosterman@kennisnet.net
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Plak dan deze url in je browser:
www.digischool.nl/so/community/nieuwsbrief/sonb032006.html

_____________________________________

Inhoud
Community
Forum
Lesgeven
Nieuws
ICT en speciaal onderwijs
Agenda
_____________________________________

CommunityCommunity manager
Sipke Kloosteman

Werkzaamheden
Wellicht hebben jullie het al gezien, maar de inhoud van enkele pagina's van onze community zijn verplaatst naar http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl Op de desbetreffende pagina's staan rechstreekse links naar de verplaatste inhoud.
Op den duur zal Kennisnet Speciaal Onderwijs ook de plek zijn waar het lesmateriaal te vinden zal zijn. Ook de nieuwsbrief zal binnenkort worden vernieuwd.

Nieuw op Kennisnet Speciaal Onderwijs

Agenda Speciaal Onderwijs
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/actueel/agenda

Computer en software
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/ict/computer

Leerlingvolgsystemen s(b)o
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/ict/lvs

Voor ouders
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/ouders

Pictogrammen en symboolsystemen
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/lesmateriaal/pictogrammen

Enquête
Door de vakantie heeft niet iedereen de enquête binnen de termijn kunnen invullen.
De sluitingstermijn is daarom verplaatst naar vrijdag 17 maart.
Ga hier naar de enquête

Kopij
Steeds meer mensen, ook van buiten de community, ontdekken de nieuwsbrief om materiaal en nieuws rond het speciaal onderwijs onder de aandacht te brengen. Daar profiteren we allemaal van! De deadline voor volgende nieuwsbrief is 4 april 2006. Kopij kun je sturen naar
s.kloosterman@kennisnet.net
Sipke Kloosterman

Vorige nieuwsbrief gemist? Klik hier!
_____________________________________

Forum

Nieuwe reacties op het forum. Steun je collega's en reageer!
Soms stellen ook ouders vragen op dit forum.

Sova
Ik ben op zoek naar mensen die ervaring hebben met sovatraining bij jonge kinderen (tot 9 jaar), het liefst met autistische kinderen. Als je gebruik maakt van een methode, welke dan en hoe bevalt deze? Als je het zonder methode doet, hoe doe je het dan?
Reageer!

Schoolverlatersmusical
Wat doen mijn collega's in het speciaal basis onderwijs bij het afscheid van de schoolverlaters? Zo'n "gewone" musical is vaak te moeilijk: Te veel tekst te leren, maar ook vaak van die ingewikkelde wendingen in het verhaal. Ik heb nu zelf een bewerking geschreven van een "gewone" musical. Maar om dat elk jaar te doen...... wat een werk! Suggesties zijn dus welkom.
Reageer!

Misbruik van het forum? Mail de moderator!
Vrijwel dagelijks verschijnen er reclames op het forum en soms andere uitingen die niet op ons forum thuis horen. Meestal niet langer dan 1 dag, omdat ik elke dag het forum controleer. Mocht je desondanks iets tegenkomen, mail mij dan aub. Op het forum staat mijn e-mailadres. Dank voor je medewerking!

Deel je ervaringen, stel je vragen op het forum
Meer dan 800 collega's zitten klaar om je te helpen.
Ga naar het forum
_____________________________________

Lesgeven

Maandelijks een overzicht van nieuw verschenen lesmateriaal voor het speciaal onderwijs. Lesmateriaal van uitgeverijen en lesmateriaal aangeleverd door communityleden. Blijf sturen!
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

Iets nieuws gezien? Heb je zelf materiaal ontwikkeld voor het speciaal onderwijs? Wees niet bescheiden, maar stuur het op! Wij zorgen voor plaatsing op het internet. Ook uitgeverijen worden uitgenodigd nieuw materiaal voor het speciaal onderwijs te presenteren. Deze nieuwsbrief wordt ontvangen door ruim 800 leden!

Daan en Dibbes nu als pictogrammenboek
De gehandicapte zoon van Mathilde den Hartog is 12 jaar en kan geen woord lezen, maar leert wel gebaren en picto's. Mathilde besloot haar eigen leesmateriaal te maken. Daan en Dibbes is nu verkrijgbaar als pictogrammen boek.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2006/daan_en_dibbes

Lente
Het thema lente is weer actueel, ook al is de winter maar moeilijk te verdringen dit jaar. Op de voorpagina van onze community staan een aantal geselecteerde verwijzingen rond dit thema. Heb je zelf materiaal dat je wilt delen, stuur het dan naar
s.kloosterman@kennisnet.net
http://www.digischool.nl/so/community | Archief lesmateriaal

Dartel
Dartel staat voor Digitaal Aangepast Rekenen voor Toekomstige Echte Lwoo-ers. Dartel sluit aan bij de rekenmethodes Pluspunt, Rekenrijk, Talrijk, De wereld in getallen en Wis- en reken. Eerst wordt van elke les van elke rekenmethode het minimale minimum voor de zeer zwakke rekenaar aangegeven. Vervolgens gaat de leerling op de computer aan de slag met de ortho-leergang van Dartel.

Heb je ervaringen met Dartel? Deel ze op het forum.
http://www.correctaleerhulp.nl/cl/dartel.jsp

Werkbladen Nederlands
Deze pagina met lesmateriaal wordt gevuld door de leden van de community Praktijk Onderwijs.
http://vakcommunities.kennisnet.nl/vo/praktijkonderwijs/Lesmateriaal/Nederlands

Vogelgriep
Veel gestelde vragen en antwoorden.
http://vogelgriep.kennisnet.nl

Li La Land
Li La Land is een project dat is gestart door de “ grootvaders” Eric Slabbers en Robert Hahn. Eric Slabbers maakte vele poppen voor tv-series. Zij waren ontevreden met het huidige aanbod van kindertelevisie en speelgoed voor hun kleinkinderen.
Met hun jarenlange ervaring in het bouwen en bespelen van muppet-achtige figuren, zijn zij samen met collega’s en een team van grafische (3D)- en nieuwe media-specialisten begonnen hun ideeen vorm te geven.
http://www.lilaland.nl

Meer lesmateriaal
De onderwerpen in deze rubriek vind je in het archief van onze community. Klik op archief en daarna op lesmateriaal.
http://www.digischool.nl/so/community/
____________________________________

Nieuw(s)

Elke maand een nieuwsoverzicht voor iedereen betrokken bij het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Brede school speciaal onderwijs
Zaanstad krijgt een onderwijs- en zorgcentrum voor moeilijk lerende en opvoedbare kinderen. Het centrum wordt een mix van een school, jeugdhulpverlening, wijkcentrum en boerderij. Het concept is gelijk aan dat van de brede school, met het verschil dat dit het eerste centrum voor het speciaal onderwijs is. (bron: Bond KBO)
http://www.bondkbo.nl/kbo/nieuws/show.asp?id=2773&cat_nr=home

Passend onderwijs
Op Kennisnet Speciaal Onderwijs verzamelden we artikelen rond de nieuwe zorgstructuur in 2010. Sinds maart 2006 is er de website passendonderwijs.nl. Voor nieuwe artikelen, initiatieven en actuele informatie verwijzen vanaf heden door naar passenonderwijs.nl.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/zorgstructuur_2010

Kinderen trommelen nu nog de muziek van Ravel
hilversum-Dit is nou muziek met een gouden randje. Marjanne Kampen, leerkracht van de Klimopschool en daarnaast belast met expressievakken, kan laaiend enthousiast vertellen over de serieuze manier waarop de musici van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) zich inzetten voor een muziekproject op deze ZML-school.
Lees het hele bericht

Prinses Maxima start campagne Downsyndroom
Prinses Máxima geeft dinsdag 21 maart 2006 het startsein voor Showdown, een beeldvormingscampagne rond Down syndroom. De prinses zet in een keer 21 monitoren aan met videobeelden van jongvolwassenen met Down syndroom uit alle delen van de wereld. Bron: Zetweb
http://www.zetweb.nl/artikel/pivot/entry.php?id=493

Van der Hoeven opent congres Werknemer in opleiding
Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en intermediaire organisaties is nodig om leerlingen van scholen voor Praktijkonderwijs en VSO aan een baan te helpen. Zeker nu de economische omstandigheden niet optimaal zijn en de wachtlijsten bij de sociale werkplaatsen groeien, neemt het belang van deze gezamenlijke inspanning toe.
( Bron: KPC Groep)
http://www.kpcgroep.nl/actueel/nieuws/artikel/index.asp?newsitemID=896

Website WEC-Raad vernieuwd
De website van de WEC-Raad is vernieuwd. Met de verbeteringen wordt de inhoud van de site beter ontsloten. Ook is de site voorzien van RSS, waardoor u op de hoogte blijft van het actuele nieuws van de WEC-Raad.
http://www.wecraad.nl

Onderzoek naar kwaliteit dovenonderwijs biedt verbeterpunten
Dovenschap en FODOK (de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) hebben nader onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen in Nederland. (Bron: Simea)
http://simea.nl/content/Nieuws/onderzoek-naar-kwaliteit-dovenonderwijs-biedt-verbeterpunten

Forum voor intern begeleiders
De Landelijke Beroepsvereniging interne begeleiding werkt vanaf februari 2006 samen met Kennisnet. Annemiek Glasbergen en Marcel de Roij van de LBib beheren het IB-forum.
http://leerlingzorgpo.kennisnet.nl/archief/bijdragen2006/lbibkennisnet

Meer nieuws
Meer nieuws gerelateerd aan het speciaal onderwijs vind je op
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/actueel
____________________________________

ICT
en speciaal onderwijs

Informatie rond het gebruik van ICT in het speciaal onderwijs


Raamwerk Portaalsite voor mensen met een verstandelijke beperking
'Wij zijn vijf laatstejaarsstudenten van de Katholieke Hogeschool Limburg te Hasselt. Binnen de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie wordt ons in het derde jaar een project toegewezen. Wij kozen voor het project aangeboden door het Roer te Hasselt.'

Mochten er scholen of dagcentra in Nederland geïnteresseerd zijn om als pilotgroep deel te nemen, stuur dan even een mailtje naar Jack Vlassak: j.vlassak@irv.nl.
http://www.dibies.be

Digitaal lvs Zorglijn
De Zorglijn is een digitaal leerlingvolgsysteem op het gebied van competenties. Daarnaast geeft de Zorglijn praktische en uitvoerbare richtlijnen over hoe competentieontwikkeling bij leerlingen kan worden gestimuleerd.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/ict/lvs/zorglijn | Meer lvs
_____________________________________

Agenda

Een overzicht met conferenties, studiedagen, congressen
Voor een ieder betrokken bij het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

Professionalisering voor ambulant begeleiders
Het werkterrein van de ambulant begeleider is complex en vereist een grote mate van flexibiliteit en adequate begeleidingsvaardigheden. Om tegemoet te komen aan de vragen die startende en ervaren ambulant begeleiders van REC3 en REC4 in de praktijk tegenkomen, heeft KPC Groep een trainingsaanbod ontwikkeld. Aanmelden voor de training "Begeleiding in Ambulante Begeleiding REC4" kan tot 28 maart aanstaande.
(bron: Vereniging Cluster 4)
http://www.verenigingcluster4.nl/agenda/agenda.htm

17 maart 2006: 6e nationaal Autisme Congres
Op 17 maart 2006 vindt in Rotterdam het 6e Nationaal Autisme Congres plaats. Er worden twee programma's aangeboden: een wetenschappelijk programma en een parallel programma, dat meer pragmatisch is .
http://www.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp?agendapunt=1207

29 maart 2006: Congres Werknemer in opleiding
Congres over arbeidsparticipatie van kwetsbare jongeren. Het congres is bedoeld voor de onderwijssector, het bedrijfsleven en andere betrokken organisaties zoals de centra voor werk en inkomen.
http://www.wecraad.nl/index.php?prj=4

20 en 21 april: Siméa congres 2006
Ook in 2006 verzorgt Siméa voor u het vertrouwde tweedaagse congres met een gevarieerd programma. Zoals u van Siméa gewend bent, worden naast plenaire lezingen ruim 40 minilezingen gehouden over actuele onderwerpen op het gebied van zorg, onderwijs, diagnostiek en begeleiding van mensen met een communicatieve beperking, slechthorenden en doven.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/simea_congres_2006

19 mei : Studiedag Autisme
De afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis zal op 19 mei 2006 de studiedag autisme houden. Tijdens de studiedag zullen de meest recente inzichten rond neurobiologische en psychofysiologische achtergronden van autisme worden besproken.
http://www.aseba.nl
______________________________________

Suggesties?
Mail ze naar s.kloosterman@kennisnet.net
7 april verschijnt de volgende nieuwsbrief.
Deadline kopij: 4 april.

Sipke Kloosterman

©Kennisnet