http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl
september 2005
oplage: 704
.
Nieuwsbrief Community Speciaal Onderwijs
Maandelijks ontvang je de nieuwsbrief voor het speciaal onderwijs.
Alleen leden van de Community Speciaal Onderwijs ontvangen deze nieuwsbrief.
Aanmelden kan door het invullen van het formulier
Afmelden door een e-mail sturen naar s.kloosterman@kennisnet.net
Informatie uit de nieuwsbrieven wordt bewaard in het archief.

_____________________________________

Inhoud
Community
Forum
Lesgeven
Software aanbieding
Nieuws
ICT en speciaal onderwijs
Agenda
_____________________________________

CommunityCommunity manager
Sipke Kloosteman

Bijdrage
Je bent lid van een community, dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld reageert op forum-berichten of op berichten die via de mailinglist worden verstuurd. Het is ook mogelijk een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief!
Een leuk computerprogramma gevonden of  een interessante website?
Wil je een mening geven? Aarzel niet en stuur een bijdrage naar de community manager!
Vorige nieuwsbrief gemist? Klik hier!

Forum

Nieuwe reacties op het forum. Steun je collega's en reageer!
Soms stellen ouders vragen op dit forum.

Adviezen over groepsveranderingen
Veel groepen in het speciaal onderwijs worden noodgedwongen jaarlijks opnieuw samengesteld. Dat levert traditie getrouw aan het eind van het schooljaar de nodige spanningen op. Klachten genoeg, maar wie heeft ook hier een oplossing?
Reageer!

Rekenen in het zml
Het Pedologish Instituut, de SLO en het Freudenthal hebben inderdaad de koppen bij elkaar gestoken en zijn gestart een blauwdruk voor rekenen in het zml te schrijven. We hopen vervolgens op subsidie om die blauwdruk ook om te buigen tot materiaal!
Reageer!

Smart
Ons kind (12)zit op speciaal basisonderwijs en gaat binnenkort werken met een smart vanwege het handschrift. Wie heeft ervaring met een smart en hoe zijn de ervaringen met ondersteuning vanuit school?
Reageer!

Gezocht losse grondvormen bij leesmethode Lezen moet je doen
Bij de leesmethode Lezen moet je doen hoort bij het vormenboek losse grondvormen zoals: rondje, lange stok, poortje, kuil enz.
Is er school die de set losse grondvormen heeft liggen en ze niet gebruikt?
Kunnen wij ze overnemen? Ze zijn nl. niet meer te bestellen.
Reageer!

Software in het ZMOK-onderwijs
Ik ben erg geïnteresseerd naar ervaringen van collega-leerkrachten m.b.t. het gebruik van software als ondersteuning in het ZMOK-onderwijs.
Ook zou ik graag meer willen weten over bedrijven die zich op dit terrein specialiseren.
Reageer!

Minimaal niveau praktijkonderwijs
Wie kan mij vertellen wat het minimale niveau van een kind moet zijn voor het praktijkonderijs. Op welk niveau moet het lezen en rekenen zijn.
Reageer!

Kwantiwijzer (wie-o-wie)
Ik ben op zoek naar de Kwantiwijzer. Deze wordt helaas niet meer uitgegeven. Wie heeft er nog een verloren exemplaar staan of wil hem voor mij kopieren (tegen vergoeding natuurlijk)
Reageer!

Programma sociale vaardigheid voor dove kinderen
Ik werk met dove kinderen binnen een dagbehandeling. Ik ben op zoek naar een sociaal vaardigheidsprogramma wat goed te gebruiken is voor dove kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar.
Reageer

Gymles zml-mg
Ik op zoek naar collega's die aciviteiten voor de gymles willen uitwisselen voor kinderen met een iq rond de 30 en een meervoudige handicap hebben.
Reageer

Deel je ervaringen, stel je vragen op het forum
Meer dan 700 collega's zitten klaar om je te helpen.
Ga naar het forum
_____________________________________

Lesgeven

Maandelijks een overzicht van nieuw verschenen lesmateriaal voor het speciaal onderwijs. Lesmateriaal van uitgeverijen en lesmateriaal aangeleverd door communityleden. Blijf sturen!
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

Iets nieuws gezien? Heb je zelf materiaal ontwikkeld voor het speciaal onderwijs? Wees niet bescheiden, maar stuur het op! Wij zorgen voor plaatsing op het internet. Ook uitgeverijen worden uitgenodigd nieuw materiaal voor het speciaal onderwijs te presenteren. Deze nieuwsbrief wordt ontvangen door ruim 670 leden!

Taalachterstand
Jos de Wit: In een 20-tal modules worden er oplopend in moeilijkheidsgraad thema's behandeld (interactief; met spreek- en luisteroefeningen), zodat taalvaardigheid en woordenschat in het nederlands wordt vergroot. Elke leerling (ouder) krijgt een eigen code, zodat ieder zelf kan inloggen. Voor scholen zijn er extra CD-roms beschikbaar om leervooruitgang in beeld te krijgen en te volgen. Ook biedt het verdere verdieping.
http://www.etv.nl/ETV/Programma/taalklasnl | www.taalklas.nl

Agressie reductietraining
Vanuit Windesheim-OSO is men op diverse ZMOK-scholen, op locatie, bezig met teambegeleiding, coaching van directieleden etc. Op één van deze ZMOK-scholen, De Bolster (VSO-ZMOK) te Voorst, is men al jaren bezig met agressie-reductietraing. Sjon van de Schepop heeft dit ontwikkeld met een aantal collega´s. Zij hebben daartoe "Zzocon" opgericht. Hun visie en werkwijze werken zo aanstekelijk en het niveau is dusdanig dat we van Windeshein-OSO hebben besloten met hen verder samen te werken. In een artikel geeft Sjon van de Schepop een nadere toelichting op de werkwijze, de visie.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/agressie_reductietraining

Vijf Wijzer voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen
In februari 2001 is in opdracht van het ministerie van OC&W het samenwerkingsprojekt KDC's-Cluster III gestart. Binnen dit projekt werd een werkgroep kindkenmerken en een werkgroep curriculumontwikkeling geformeerd. Bij beide werkgroepen waren mensen van KDC's, mensen uit het onderwijs Cluster III en de universiteit Groningen betrokken (prof Drs. C. Vlaskamp).Deze twee werkgroepen hebben samen De Vijf Wijzer opgeleverd.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/vijf_wijzer
Meer lesmateriaal cluster III

Begeleiden van rouwende leerlingen met verstandelijke beperking
Ook jongeren met beperkte verstandelijke vermogens of met een stoornis uit het autistische spectrum rouwen om de dood van iemand die ze goed kennen. Hun uitingsvormen en reacties kunnen echter anders zijn en vragen van ons als begeleiders extra aandacht. Hoe kun je een verlies tastbaar en zichtbaar maken voor hen op een manier die voor hen veilig is? Een artikel van dr. Riet Fiddelaers n.a.v. Ik mis je zo, Herinneringsboek met handleiding en Ik mis je zo, Doos met fotoset en pictogrammenreeks.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/ik_mis_je_zo

Contact school - ouders
Het contact tussen school en ouders verloopt niet altijd volgens wens. Op het forum wordt druk geklaagd, maar wie heeft een oplossing?
http://www.digischool.nl/so/community/bijdrage2005/contact_ouders_leerkracht.html

Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs
Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs biedt leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten en andere leesspecialisten die in het speciaal (basis)onderwijs werkzaam zijn, richtlijnen om de leesontwikkeling van leerlingen gedurende alle jaargroepen systematisch te volgen.
http://www.taalonderwijs.nl/dyslexie | Meer dyslexie

Luisterboeken
Sommige kinderen vinden het fijn naar een verhaal te luisteren, omdat het lezen voor hen niet meevalt of gewoon omdatze het leuk vinden. Op leesplein.nl en overzicht met boeken die ook als luisterboek verkrijgbaar zijn. 2 t/m 13 november is trouwens uitgeroepen tot de Week van het Luisterboek.
http://www.leesplein.nl | http://www.weekvanhetluisterboek.nl

Herfst
Perdagwijzer van kennisnet biedt een informatieblad rond het thema herfst.
www.kennisnet.nl/po/kinderen/perdagwijzer/herfst/html/index.html | Meer herfst

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek loopt van woensdag 5 t/m zaterdag 15 oktober onder het motto De Toveracademie – Boeken vol magie. De website van de Kinderboekenweek is nu aangepast aan het nieuwe thema en is betoverend mooi geworden.
http://www.kinderboekenweek.nl | Meer kinderboekenweek

Meer lesmateriaal
De onderwerpen in deze rubriek vind je in het archief van onze community. Klik op archief en daarna op lesmateriaal.
http://www.digischool.nl/so/community/
____________________________________

Nieuw(s)

Elke maand een nieuwsoverzicht voor iedereen betrokken bij het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

Op Maat online
Op Maat maakt sinds 2002 eduware voor cognitief laagfunctionerende kinderen. Dit platform is een samenwerkingsverband tussen 6 mytyl/tyltylscholen en ICT&E. Sinds 1 januari 2005 wordt Op Maat ondersteund door Kennisnet. Nu is het Platform bereikbaar via een eigen website.
bron: Kennisnet Speciaal Onderwijs
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/op_maat

Groei aantal kinderen met ernstige gezinsproblemen
Muziekles in het speciaal onderwijs staat onder druk. Moeilijk lerende en verstandelijk gehandicapte kinderen moeten steeds meer presteren. Lezen, schrijven en rekenen staan voorop en voor zingen is nauwelijks tijd meer.
bron: nu.nl
http://www.nu.nl/news.jsp?n=583987&c=10&rss

Brailleschrift gemoderniseerd
Het Nederlandse en Vlaams brailleschrift is voor het eerst in twintig jaar gemoderniseerd.
Bron: Nederlands Dagblad
http://www.nd.nl/newsite/artikel.asp?id=67620 | Meer visuele handicaps

Eerste ABA school in Nederland start in september 2005 in Boxmeer
ABA is een intensieve leermethode (20 a 40 uur per week), die het mogelijk maakt de ontwikkeling te stimuleren bij kinderen met een (ernstige) ontwikkelingsachterstand. In Boxmeer start een school die met ABA gaat werken.
http://www.abakadabra.nl

Verscherpte controles gehandicaptenvervoer
De Inspectie Verkeer en Waterstaat besteedt vanaf eind september tot en met december speciale aandacht aan veilig gehandicaptenvervoer. Uit eerdere controles is namelijk gebleken dat de rolstoelen in de taxibusjes vaak niet op een veilige manier zijn vastgezet. Ook het gebruik van de autogordel door rolstoelgebruikers laat te wensen over.
bron: lvc3

http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/zml_pilot

Steunpunt Dyslexie online
Deze website is een van de pijlers van het Steunpunt Dyslexie. Oudervereniging Balans heeft het Steunpunt ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Het Steunpunt is onderdeel van het Masterplan Dyslexie.
bron: Steunpunt Dyslexie
http://www.steunpuntdyslexie.nl

Meer nieuws
Meer nieuws gerelateerd aan het speciaal onderwijs vind je op
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/actueel
____________________________________

ICT
en speciaal onderwijs

Informatie rond het gebruik van ICT in het speciaal onderwijs
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

Opleiding ICT-Coördinator SO
Ook binnen het speciaal onderwijs is men volop zoekende naar de plaats van ICT in het onderwijsleerproces. Duidelijk is dat de ICT-coördinator binnen het speciaal onderwijs een voortrekkersrol bij de implementatie van ICT kan vervullen. In januari start de opleiding ICT-Coördinator SO - 2006.
bron: Kennisnet Speciaal Onderwijs
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/ict_coordinator | Meer scholing
_____________________________________

Agenda

Een overzicht met conferenties, studiedagen, congressen
Voor een ieder betrokken bij het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

17 september: Werken in een ontwikkelingsland iets voor jou?
Geen geld, geen goederen, maar mensen. Dat is dé manier waarop de internationale ontwikkelingsorganisatie VSO structurele hulp biedt aan ontwikkelingslanden. Ervaren vakdeskundigen, uitgezonden via VSO, versterken met hun kennis en ervaring de deskundigheid en capaciteit van lokale organisaties. Met als doel armoedebestrijding.
Op zaterdag 17 september 2005 organiseert VSO Nederland een informatiemiddag
voor geïnteresseerden werkzaam in het onderwijs. Kijk op www.vso.nl of bel
voor een uitnodiging 030 - 232 06 20.
www.vso.nl

7 oktober: Conferentie Op het juiste PAD
Wilt ook u weten of het Programma Alternatieve Denkstrategieën ook voor uw school 'het juiste PAD' kan zijn? Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is een uitgebreid en gedetailleerd uitgewerkt leerplan om de sociale en emotionele competentie van kinderen gericht en systematisch te bevorderen.
http://svo.feo.hvu.nl/EWT/xml.asp?data=page&id=2710

18 november: Conferentie arbeidsvoorbereiding
Schoolontwikkeling Vso Arbeidsvoorbereiding organiseert in opdracht van het Landelijk Informatie en Steunpunt Arbeidstoeleiding een conferentie voor scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De conferentie staat in het teken van wat scholen vermogen om leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De conferentie heeft een tweejaarlijkse traditie: scholen en bedrijfsleven die zich presenteren en interessante workshops. Plaats: Nieuwegein. Scholen ontvangen in mei 2005 een uitnodiging. Reserveer nu alvast in uw agenda!
Voor meer informatie: KPC Groep, Theo Winnubst e-mail: t.winnubst@kpcgroep.nl
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/liesa

25 november: Hét Congres
In 2003 nam het REC Groot Gelre het initiatief om een landelijk speciaal onderwijs congres te organiseren, dat we Hét Congres noemden. De reacties van de bezoekers waren zo enthousiast, dat duidelijk werd dat Hét Congres een jaarlijks terugkerend karakter diende te krijgen. En dat kreeg het: in 2004 trok Hét Congres ruim 450 bezoekers.

Hét Congres zal dit jaar voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Vereniging Cluster 3, de LVC3 *, georganiseerd worden en dat betekent dat het dé ontmoetingsplaats is voor iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, die langdurig ziek zijn of kinderen en jongeren met epilepsie.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/het_congres

2 en 3 december: Onderwijs en Handicap Markt
Op 2 en 3 december vindt de eerste Onderwijs en Handicap Markt in de Jaarbeurs Utrecht plaats. De markt is onderwijsbreed, dus van (speciaal) basisonderwijs tot het hoger onderwijs én handicapoverstijgend, dus van kinderen met een verstandelijke handicap tot jongeren met een onzichtbare handicap en dyslexie.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/onderwijs-en-handicap-markt
______________________________________

Suggesties?
Mail ze naar s.kloosterman@kennisnet.net
7 oktober verschijnt de volgende nieuwsbrief.
Deadline kopij: 3 oktober

Sipke Kloosterman

©Kennisnet