http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl
oktober 2005
oplage: 730
.
Nieuwsbrief Community Speciaal Onderwijs
Maandelijks ontvang je de nieuwsbrief voor het speciaal onderwijs.
Alleen leden van de Community Speciaal Onderwijs ontvangen deze nieuwsbrief.
Aanmelden kan door het invullen van het formulier
Afmelden door een e-mail sturen naar s.kloosterman@kennisnet.net
Informatie uit de nieuwsbrieven wordt bewaard in het archief.

_____________________________________

Inhoud
Community
Forum
Lesgeven
Nieuws
ICT en speciaal onderwijs
Agenda
_____________________________________

CommunityCommunity manager
Sipke Kloosteman

Bijdrage
Je bent lid van een community, dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld reageert op forum-berichten of op berichten die via de mailinglist worden verstuurd. Het is ook mogelijk een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief!
Een leuk computerprogramma gevonden of  een interessante website?
Wil je een mening geven? Aarzel niet en stuur een bijdrage naar de community manager!
Vorige nieuwsbrief gemist? Klik hier!

Forum

Nieuwe reacties op het forum. Steun je collega's en reageer!
Soms stellen ouders vragen op dit forum.

ZMOK
Wat vindt men van de benaming ZMOK ?
Reageer!

Beloningssystemen
Verbazend dat er zo weinig reacties zijn op dit punt...............
Wordt er zo weinig motiverend beloond ?
Reageer!

Leerlijnen
Op school willen we leerlijnen/leerdoelen opzetten voor de volgende vakken; koken, handvaardigheid, bewegingsonderwijs, tuin, ICT en techniek. Wie kan ons helpen?
Reageer!

Schoolkeuze
Mijn zoon zit na de gewone lagere school doorlopen te hebben op de praktijkschool. Na een givo test en bekend met zeer ernstige dyslexie is hij daar uiteindelijk met tegenzin geplaatst. Wij hebben lang gedacht en zo ook de basis school dat hij het vmbo basis beroeps richting wel zou redden.Hij volgt nog 1x per week speciaal les van het Iwal instituut voor zijn dyslexie, dit doen we particlier. Nu was de givo test weg en om ingeschreven te worden op de praktijk school moest hij een nieuwe givo toets maken. Nu scoorde hij een iq van 86 ipv 76 wat hij de eerste keer scoorde. Toch hebben ze de oude givo toets weer boven water gekregen en hier hebben wij voor inschrijving praktijkschool voor getekend. Wij hebben hem ook particulier laten testen en daar komt hij natuurlijk veel beter uit echter niemand kijkt hiernaar. Graag wil ik advies wat wij nog kunnen doen.
Reageer!

Spika
Wie heeft ervaring met het hulpmiddel spika, een leeshulpmiddel voor dyslectische kinderen?
Reageer!

Aanpak dyslexie SBO
Ben benieuwd hoe overige scholen voor SBO omgaan met dyslexie.
Reageer!

Digitaal zorgdossier

In het SBO zijn verschillende disciplines werkzaam, die aan dossiervorming doen. Om e.e.a. overzichtelijk te maken lijkt een digitaal zorgdossier per kind een goede optie. Er zijn inmiddels al verschillende programma's op de markt, maar welke te kiezen ....?
Reageer!

Deel je ervaringen, stel je vragen op het forum
Meer dan 700 collega's zitten klaar om je te helpen.
Ga naar het forum
_____________________________________

Lesgeven

Maandelijks een overzicht van nieuw verschenen lesmateriaal voor het speciaal onderwijs. Lesmateriaal van uitgeverijen en lesmateriaal aangeleverd door communityleden. Blijf sturen!
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

Iets nieuws gezien? Heb je zelf materiaal ontwikkeld voor het speciaal onderwijs? Wees niet bescheiden, maar stuur het op! Wij zorgen voor plaatsing op het internet. Ook uitgeverijen worden uitgenodigd nieuw materiaal voor het speciaal onderwijs te presenteren. Deze nieuwsbrief wordt ontvangen door ruim 670 leden!

Kiekeboe, spelenderwijs kijken met slechtziende kinderen
Kiekeboe is een softwareprogramma waarmee slechtziende kinderen van 0 - 5 jaar spelenderwijs worden gestimuleerd in het kijken. De cd-rom bevat oefeningen voor de verschillende stappen die de visuele ontwikkeling doorloopt: visueel gewaarworden, fixeren, volgen, systematisch kijken, detailwaarneming, figuur-achtergrond waarneming, oog-handcoördinatie en deel-geheelwaarneming. Grootte, snelheid, kleur en contrast kunnen worden aangepast aan het kind en er is een opbouw in de moeilijkheidsgraad van de oefeningen. De cd-rom is ook geschikt voor kinderen die maar zeer weinig gezichtsvermoge! n hebben en meervoudig gehandicapte kinderen.
Bron: Bartiméus
http://www.bartimeus.nl/products/producten.asp?id=200678 | Meer lesmateriaal

Digitaal Aangepast Rekenen voor Toekomstige Echte Lwoo-ers.
Dartel staat voor Digitaal Aangepast Rekenen voor Toekomstige Echte Lwoo-ers. Dartel sluit aan bij de rekenmethodes Pluspunt, Rekenrijk, Talrijk, De wereld in getallen en Wis- en reken. Eerst wordt van elke les van elke rekenmethode het minimale minimum voor de zeer zwakke rekenaar aangegeven. Dat is nog (veel) minder dan wat de reguliere methode als minimum aangeeft. De zeer rekenzwakke leerling kan het instructiegedeelte van de rekenles daardoor met de jaargroep mee doen. Vervolgens gaat de leerling op de computer aan de slag met de uitgebalanceerde ortho-leergang van Dartel. Bij elke les uit de reguliere methode hoort een aparte digitale 'ortho-les'. Hierbij is weinig instructie nodig, omdat het leerstof betreft die ruim één jaar onder het niveau van de jaargroep ligt. Elke digitale 'ortho-les' bevat steeds één moeilijkheid. Een aantal dagen wordt aan één en hetzelfde probleem gewerkt. Zo maakt een leerling bijvoorbeeld een aantal dagen geldsommen en daarna een aantal dagen cijfer-optel- en -aftreksommen.
http://www.correctaleerhulp.nl
Ervaringen met dit programma kun je plaatsen op het forum

Internet voor sbo - videoportet
Het project BISON - een anagram van INternet voor Special BasisOnderwijs - is opgezet om de mogelijkheden en beperkingen van internet voor de (speciale) basisschool te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een zoek- en werkomgeving op het internet die specifiek is afgestemd op leerlingen met een zwak technisch leesniveau. Op ISP Wijzer nu een videoportret.
http://www.ispwijzer.nl
http://www.internetvoorsbo.nl

Pictolezen
Geschikt om te leren lezen voor kinderen met het Downsyndroom, maar ook door kleuters als voorloper op een leesmethode. Sluit goed aan bij de leesmethode “Lezen moet je dóén”, van Trijntje de Wit. De drie modules behandelen het pictolezen, letters en klanksynthese en eenvoudige leesstof.
http://www.agteres.nl/index.html?target=Pictolezen_zizhKijken_en_kiezenzhzj.html
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/kijken_en_kiezen

Boekjesreeks Gewoon Zo! biedt hulp aan laaggeletterden
Op Wereldalfabetiseringsdag, 8 september 2005, lanceerde Uitgeverij Eenvoudig Communiceren de boekjesreeks Gewoon Zo!. Deze reeks is speciaal geschreven voor mensen die moeite hebben met lezen én voor wie het regelen van allerlei (dagelijkse) zaken niet vanzelfsprekend is.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/gewoon_zo

Muziek die je kunt zien
Paul van Coeverden maakt animaties waarin muzikale krachten het beeld bepalen. Nieuw is de animatie waar je actief bent door de route van het treintje te bepalen. Aanrader!
http://home.hccnet.nl/paul.van.coeverden | http://home.hccnet.nl/paul.van.coeverden/ros.swf

Tips voor de leerlingbespreking
We zijn geneigd om tijdens een leerlingbespreking ons te concentreren op de problemen. In een column laat Arie Horzel zien dat het ook anders kan.
http://leerlingzorgvo.kennisnet.nl/archief2005/ariehorzel/2005/moerasgas |
Meer columns

Scoringskaart ICT vaardigheden
WAI-NOT heeft een scoringskaart gemaakt van ICT vaardigheden op vlak van e-mail en internetgebruik door mensen met een verstandelijke beperking.
http://www.handicheck.net/artikel412.html | Meer ICT

Herfst
Perdagwijzer van kennisnet biedt een informatieblad rond het thema herfst.
www.kennisnet.nl/po/kinderen/perdagwijzer/herfst/html/index.html | Meer herfst

Kinderboekenweek (2)
De Kinderboekenweek loopt van woensdag 5 t/m zaterdag 15 oktober onder het motto De Toveracademie – Boeken vol magie. Kennisnet heeft een eigen Toveracademie gemaakt.
http://magie.kennisnet.nl | Meer kinderboekenweek

Ramadan
Op de website van de Community groep 5/6 lesmateriaal rond het thema Ramadan
http://www.digischool.nl/po/community56/Ramadan.htm

Meer lesmateriaal
De onderwerpen in deze rubriek vind je in het archief van onze community. Klik op archief en daarna op lesmateriaal.
http://www.digischool.nl/so/community/
____________________________________

Nieuw(s)

Elke maand een nieuwsoverzicht voor iedereen betrokken bij het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

Moeten ze leren of hun diploma halen?
Zeven zeer moeilijk lerende kinderen zijn gisteren hun eerste schooldag begonnen bij het Novalis College in Eindhoven. Autistische kinderen en kinderen met het syndroom van Down krijgen les op een ’gewone’ middelbare school. Een landelijk experiment. Minister Van der Hoeven van Onderwijs had er persoonlijk haar goedkeuring aan moeten geven. Bron: Tumult docentenbox
bron: Docentenbox
www.tumult.nl/docentenbox

Onderscheid tussen reguliere en speciale scholen vervalt
Het kabinet wil een onderwijsstelsel dat de wensen van leerlingen en ouders centraal stelt. Het onderscheid tussen reguliere en speciale scholen vervalt in 2010. Scholen moeten iedere leerling een passend onderwijsaanbod doen.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/onderscheid_regulier_en_speciaal

Nieuwe website WEC-Raad
Informatie over de clusters, de Bezwaar Advies Commissie, projecten en cluster-overstijgende informatie op de nieuwe website van de WEC-Raad
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/wec-raad

Eerste Balans Award uitgereikt
Tijdens het jaarlijks symposium van Balans op dinsdag 4 oktober 2005, is de eerste Balans Award uitgereikt. De Award is een onderscheiding die Balans voortaan elk jaar gaat overhandigen aan ouders en scholen die op een positieve manier met elkaar samenwerken.
bron: Balans Digitaal
http://www.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp?nieuws=1001

Masterplan Dyslexie najaar 2005
Het Masterplan Dyslexie loopt bijna ten einde, maar voor dit najaar staan er nog volop activiteiten gepland.
www.kennisnet.nl/po/leerlingzorg/actueel

Drie veroordeelden terug naar Effatha
De drie voor verkrachting veroordeelde leerlingen van het doveninstituut Effatha in Zoetermeer keren terug naar deze school. Dat heeft Effatha dinsdagavond besloten tijdens een inspraakavond voor ouders.
http://doof.nl/archief/2005/10/drie_veroordeel.php

Meer nieuws
Meer nieuws gerelateerd aan het speciaal onderwijs vind je op
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/actueel
____________________________________

ICT
en speciaal onderwijs

Informatie rond het gebruik van ICT in het speciaal onderwijs
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

Gratis pictogrammen en symbooltalen
Dennis van der Heijden
Ondanks dat veel scholen een eigen systeem hebben voor symbolen en pictogrammen komen er toch veel vragen van ouders en leerkrachten die ondersteuning willen hebben bij het maken van dagritmekaarten of agenda's. Daarom hebben we nu al meer dan 1550 symbolen en pictogrammen verzameld die u van Handicheck.net kunt downloaden.
300 zwart-wit Sclera picto's http://www.handicheck.net/artikel400.html
1250 web-picto's http://www.handicheck.net/artikel384.html
Meer pictogrammen

CrossLayer, je muis nooit meer kwijt
CrossLayer is een freewareprogramma dat als doel heeft het werken met de computer te vergemakkelijken voor slechtzienden. Het programma projecteert een kruislijn op het scherm die de muisaanwijzer volgt. Deze kruislijn is aan te passen naar uw wensen. Verder zijn er enkele handige opties die het vinden van je muisaanwijzer vergemakkelijken.

Het programma word ontwikkeld in samenwerking met verschillende stichtingen in Nederland. En is in drie verschillende versies te downloaden. Twee hiervan zijn gratis. De derde versie is een demo. Deze versie kun je ook downloaden en zo gratis uitproberen.
(bron: Crosslayer)
http://www.crosslayer.net
Meer ict
_____________________________________

Agenda

Een overzicht met conferenties, studiedagen, congressen
Voor een ieder betrokken bij het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.
Suggesties voor deze rubriek zijn welkom!

31 oktober, 1 en 2 november: Werkconferenties Inclusief Onderwijs
Stichting Perspectief organiseert op 31 oktober, 1 en 2 november 2005 drie Werkconferenties voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de praktijk van inclusief onderwijs. Samen leren: grote klasse!
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/inclusie

3 november: Ééndaagse Workshp screeing en diagnostiek NLD
In deze ééndaagse cursus staat het gebruik en de interpretatie van de Non-verbale leerstoornis schalen en de klinische werkwijzers bij kinderen met (vermoedelijk) NLD centraal.
www.knp-praktijk.nl

3, 22 november en 1 december: Sbo en taal/lezen & dyslexie
Accenten liggen tijdens deze drie conferenties van Masterplan Dyslexie op: protocol sbo (verschijnt zomer 2005) en het LISBO/VLOT project (Lees Impuls (Speciaal) Basis Onderwijs). Achttien sbo-scholen werken binnen dit project planmatig aan het stimuleren van vlot lezen en woordenschat. De ervaringen zijn dat leerlingen gemiddeld 2 AVI-niveaus per jaar omhoog gaan.
http://www.platformwsns.nl/actueel/Conferenties/504.htm

18 november: Conferentie arbeidsvoorbereiding
Schoolontwikkeling Vso Arbeidsvoorbereiding organiseert in opdracht van het Landelijk Informatie en Steunpunt Arbeidstoeleiding een conferentie voor scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De conferentie staat in het teken van wat scholen vermogen om leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De conferentie heeft een tweejaarlijkse traditie: scholen en bedrijfsleven die zich presenteren en interessante workshops. Plaats: Nieuwegein. Scholen ontvangen in mei 2005 een uitnodiging. Reserveer nu alvast in uw agenda!
Voor meer informatie: KPC Groep, Theo Winnubst e-mail: t.winnubst@kpcgroep.nl
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/liesa

25 november: Hét Congres
Hét Congres zal dit jaar voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Vereniging Cluster 3, de LVC3 *, georganiseerd worden en dat betekent dat het dé ontmoetingsplaats is voor iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, die langdurig ziek zijn of kinderen en jongeren met epilepsie.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/het_congres

2 en 3 december: Onderwijs en Handicap Markt
Op 2 en 3 december vindt de eerste Onderwijs en Handicap Markt in de Jaarbeurs Utrecht plaats. De markt is onderwijsbreed, dus van (speciaal) basisonderwijs tot het hoger onderwijs én handicapoverstijgend, dus van kinderen met een verstandelijke handicap tot jongeren met een onzichtbare handicap en dyslexie.
http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/archief_2005/onderwijs-en-handicap-markt
______________________________________

Suggesties?
Mail ze naar s.kloosterman@kennisnet.net
4 november verschijnt de volgende nieuwsbrief.
Deadline kopij: 31 oktober

Sipke Kloosterman

©Kennisnet