FAQ's  Vakwijzer 4.0 

Beoordelen. 2

Wat is een beoordeling?. 2

Hoe zoek ik snel in de voorraad bronnen en/of beoordelingen?. 2

Kan ik een beoordeling verwijderen?. 2

Hoe kan ik zien welke van mijn beoordelingen afgekeurd zijn?. 2

Hoe kan ik zien welke van mijn beoordelingen geaccordeerd zijn?. 2

Hoe kan ik een eigen beoordeling wijzigen?. 2

Waarom krijg ik de foutmelding 'Fout bij opbouwen verwijderingsopdracht' wanneer ik in Beoordelingen beheer een beoordeling wil opzoeken?. 2

Beoordelingsformulier 3

Wat is in het beoordelingsformulier het verschil tussen 'titel' en 'omschrijving'?. 3

Wat zijn contenteigenschappen?. 3

Wat moet ik doen met bronnen die een automatisch gegenereerde titel hebben, zoals: 'untitled' en 'geen titel gevonden'?  3

Wat is een domein?. 3

Wat doet Vakwijzer of een community als een site helemaal verandert of verhuist naar een ander adres?. 3

Bronnen. 4

Wanneer is een bron een Site of een Pagina?. 4

Kan ik de afbakening 'Site' wijzigen in 'Pagina'?. 4

Kan ik bronnen verwijderen?. 4

Wat moet ik dan doen als ik een bron niet interessant vind voor mijn community?. 4

Waar komen al die oninteressante bronnen vandaan?. 4

Wat betekent 'Aanmelden bronnen'?. 4

Waar vind ik de beoordelingen die het publiek heeft ingevoerd?. 5

Welke bronnen kan ik toevoegen?. 5

Wat is de functie van eigen materiaal uploaden?. 5

Hoe kan ik een tekstbestand met daarbij losse afbeeldingbestanden uploaden?. 5

Zoeken. 6

Wat kan ik met de URL builder doen?. 6

Wat is de functie van Bladeren in vakken?. 6

Wat is de functie van Bladeren in de bibliotheek?. 6

Diversen. 7

Waarom stopt Vakwijzer met bladeren als ik in Bronnen beheer en/of Beoordelingen beheer door lange lijsten blader?  7

Waarom sluit de browser opeens wanneer ik in het beoordelingsformulier meerdere keuzen bij trefwoorden wil selecteren met de Shift-toets?. 7

Waarop worden de zoekresultaten in bij 'Zoeken' gesorteerd?. 7

Wie controleert of de beoordeelde internetsite nog wel te vinden zijn op het www?. 7

Wat doet Vakwijzer wanneer ik een foute bron (fout adres) invoer?. 7

Wat betekent "deadlink counter" in het zoekscherm?. 7

Wat betekent "bereikbaarheidsscore" in het zoekscherm?. 7

 

Beoordelen

Wat is een beoordeling?

Een beoordeling is een eenmalige evaluatie van 1 bepaalde beoordelaar, van 1 bepaalde bron, voor bepaalde doelgroepen en bepaalde onderwijsniveaus. Een beoordelaar kan één bron meerdere keren beoordelen voor verschillende doelgroepen of verschillende onderwijsniveaus . Een bron kan door verschillende beoordelaars worden beoordeeld.

 

Hoe zoek ik snel in de voorraad bronnen en/of beoordelingen?

Vul in het zoekscherm altijd uw community in. Vakwijzer zoekt dan alleen in de voorraad van uw eigen community.

 

Kan ik een beoordeling verwijderen?

Ja, onder twee voorwaarden: u moet daartoe bevoegd zijn door uw communitymanager, en de beoordeling mag nog niet geaccordeerd (goedgekeurd) zijn. De beoordeling verdwijnt hierdoor helemaal uit het systeem.

 

Hoe kan ik zien welke van mijn beoordelingen afgekeurd zijn?

Klik onderin het scherm op het potlood met het kruis erdoor. U kunt de beoordelingen vervolgens aanpassen.

 

Hoe kan ik zien welke van mijn beoordelingen geaccordeerd zijn?

In het menu Overzichten kiest u Beoordelingsoverzichten en vervolgens Eigen beoordelingen. Kies een periode in en bij Status 'Accoord'. U krijgt uw geaccordeerde beoordelingen in lijstvorm te zien.

 

Hoe kan ik een eigen beoordeling wijzigen?

Dit kan via het menu Beoordelingen beheer. Zoek de desbetreffende beoordeling op en klik op het blauwe pennetje. In het volgende scherm kunt u via het gummetje de beoordeling wijzigen. Wanneer de beoordeling reeds geaccordeerd is, zal deze beoordeling met de gewijzigde gegevens ter accordering bij de desbetreffende bevoegde persoon worden aangeboden.

 

Waarom krijg ik de foutmelding 'Fout bij opbouwen verwijderingsopdracht' wanneer ik in Beoordelingen beheer een beoordeling wil opzoeken?

Type in het vak URL geen dubbele punt. Dit teken veroorzaakt een foutmelding. U kunt
'http://'  weglaten. Invullen van een deel van het adres is al voldoende om een zoekresultaat te krijgen. Deze fout wordt zo spoedig als mogelijk verholpen.

 

 

Beoordelingsformulier

Wat is in het beoordelingsformulier het verschil tussen 'titel' en 'omschrijving'?

De omschrijving vult de titel aan en omschrijft het materiaal inhoudelijk. Herhaling van de titel in de omschrijving is niet nodig. Vermeld liever ook geen gegevens over de auteur, de instantie etc., tenzij u vindt dat dat echt inhoudelijke meerwaarde heeft.

 

Wat zijn contenteigenschappen?

Dit zijn eigenschappen van een internetpagina die verborgen zijn in de html-code. Bijvoorbeeld de titel die in de titelbalk van het browserscherm staat, de taal van de pagina, en een eventuele toegangsbeperking (beveiligde site waarbij inloggegevens nodig zijn). Vakwijzer zoekt deze informatie automatisch op. Wanneer deze informatie niet aanwezig is, zal in het beoordelingsformulier een melding staan. U kunt klikken op 'Volg deze link' om de contenteigenschappen aan te vullen.

U kunt de contenteigenschappen ook wijzigen via Bron beheer. U moet daarvoor bevoegd zijn door uw community manager.

 

Wat moet ik doen met bronnen die een automatisch gegenereerde titel hebben, zoals: 'untitled' en 'geen titel gevonden'?

De titel is geen onderdeel van een beoordeling, maar is aan de bron verbonden. U moet bevoegd zijn om de titel te wijzigen. U kunt de bron opzoeken in Bronbeheer, de titel verifiëren en corrigeren.

 

Wat is een domein?

Een domein is een onderdeel van het vakgebied. Elke community heeft het eigen vakgebied ingedeeld in subgebieden. Hiervoor is bijvoorbeeld de indeling van de examenstof in domeinen gebruikt. Bij het beoordelen van een bron wordt de bron ingedeeld bij één of meerdere (sub)domeinen.

 

Wat doet Vakwijzer of een community als een site helemaal verandert of verhuist naar een ander adres?

Als een site verplaatst wordt naar een andere URL, maar inhoudelijk ongeveer hetzelfde blijft, dan kan de URL van de bron gewijzigd worden. U moet daarvoor bevoegd zijn. De wijziging werkt automatisch door in alle beoordelingen die aan de bron verbonden zijn.

Als een site zodanig van karakter verandert dat de bestaande beoordelingen niet meer kloppen, dan kan de communitymanager de bron en beoordelingen verwijderen. Vervolgens kan de site als nieuwe bron ingevoerd en beoordeeld worden.
 

 

Bronnen

Wat is een bron?
Een bron is bijvoorbeeld een adres op het internet. Dit kan één pagina zijn, maar ook een (deel van) een site. Een bron kan ook een document zijn dat door een communitylid in de vakwijzer database is gezet (ge-upload).

Een bron is uniek: in Vakwijzer komt een bron slechts één keer voor. Het is wel mogelijk een bron meerdere malen te beoordelen.

 

Wanneer is een bron een Site of een Pagina?

Een pagina is één enkele pagina waarop de te beoordelen informatie,  opdracht,  animatie, videofilm etc. staat. Een site is een (deel van) een site die u beoordeelt.

 

Kan ik de afbakening 'Site' wijzigen in 'Pagina'?

Alleen als u daarvoor bevoegd bent. Ga naar Bronnen, Bronbeheer en zoek de bron op. Klik op het gummetje achter de desbetreffende bron. Bij 'afbakening' kunt u de wijziging aanbrengen.

 

Kan ik bronnen verwijderen?

Als communitylid kunt u de bevoegdheid krijgen om bronnen te verwijderen. Verwijderen van een bron betekent dat de bron met al zijn beoordelingen helemaal uit het systeem verdwijnt. U moet zich realiseren dat ook de beoordelingen van andere communities die aan die bron hangen, verdwijnen. Deze mogelijkheid is dus niet bedoeld om een bron die voor uw community niet interessant is te verwijderen. Want u verwijdert ook alle beoordelingen van andere communities.

U gebruikt deze mogelijkheid bijvoorbeeld als een bepaalde site definitief van internet is verdwenen. Door de bron te verwijderen verdwijnen dan gelijk alle beoordelingen die dan immers geen waarde meer hebben.

 

Wat moet ik dan doen als ik een bron niet interessant vind voor mijn community?

Ook oninteressante bronnen kunt u beoordelen. Dat kan heel snel: in het beoordelingsformulier kunt u aangeven of een bron interessant is voor uw community. U vult achter 'interessant' in: 'nee' en voegt vervolgens de beoordeling toe. De overige velden kunnen leeg blijven.

Uw negatieve beoordeling moet vervolgens - net als elke andere beoordeling - worden geaccordeerd. Een collega zou het immers met uw oordeel oneens kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat de site wel degelijk interessant is voor een specifieke doelgroep of een specifiek onderwijsniveau.

Nadat de site als oninteressant is beoordeeld en deze beoordeling is geaccordeerd, verdwijnt de betreffende bron uit beeld.

U moet zich wel afvragen of de bron inderdaad oninteressant is voor de hele community, inclusief alle domeinen, doelgroepen en onderwijsniveaus. Een bron kan immers voor een bepaald niveau niet interessant zijn, maar voor een ander niveau wel. In dat geval kunt u de bron beter negeren. De bron verdwijnt uit de lijst 'te beoordelen bronnen' doordat een collega in de community de bron wel beoordeelt.

 

Waar komen al die oninteressante bronnen vandaan?

De opzet van Vakwijzer is dat communityleden sites beoordelen en hun oordeel in de databank invoeren. 'Oninteressant' is ook een oordeel.

Het kan zijn dat deze bronnen door een collega in de eigen of een andere community als 'interessant' voor uw community zijn aangemeld. Dit kan natuurlijk onterecht zijn, maar vermoedelijk is het met goede bedoelingen gebeurd.

 

Wat betekent 'Aanmelden bronnen'?

Het publiek (niet lid van een community) kan een bron aanmelden met een eigen beoordeling. Collega’s die (nog) niet actief zijn in de community kunnen toch via het publieksscherm eigen beoordelingen aanmelden. In Vakwijzer nemen twee leden van de community verantwoordelijkheid voor een beoordeling: een lid beoordeelt, een tweede daartoe bevoegd lid, accordeert de beoordeling. Dus ook een door het publiek ingevoerde beoordeling wordt in de community  gecompleteerd en geaccordeerd.

 

Waar vind ik de beoordelingen die het publiek heeft ingevoerd?

Wanneer u bevoegd bent om deze bronnen compleet te maken zoekt u in het menu Beoordelingen Beheer naar beoordelingen met de oorsprong "aangebracht". Klik op het pennetje achter de bron en kies in het volgende scherm het gummetje (wijzigen beoordeling). In het beoordelingsformulier dat nu verschijnt staat de informatie die aan de publiekskant is ingevoerd al klaar. controleer/completeer/verbeter de beoordeling en kies "Toevoegen". Daarmee is het een normale beoordeling geworden. Wanneer u de beoordeling kwalitatief niet voldoende vindt kunt u een scherm terug op het kruisje klikken. De beoordeling wordt dan verwijderd uit het systeem.

 

Welke bronnen kan ik toevoegen?

U kunt in Vakwijzer

1) een URL invoeren van een bron ergens op Internet/Kennisnet, of

2) een document van uw pc uploaden naar Vakwijzer. Dat wordt dan in Vakwijzer zelf opgeslagen.

 

Een bron kan een internetpagina zijn, maar ook een Word-document, een video-bestand of een afbeelding.

 

Wat is de functie van eigen materiaal uploaden?

Het uploaden is bedoeld om onderwijsinhoudelijk materiaal (bijvoorbeeld lesmateriaal) in Vakwijzer op te slaan. Vakwijzer kan vervolgens als uitwisselingsbank gebruikt worden.

 

Hoe kan ik een tekstbestand met daarbij losse afbeeldingbestanden uploaden?

U kunt de bestanden inpakken in een ZIP file, bijvoorbeeld met WinZip. Wij raden aan de afbeeldingen zoveel mogelijk op te slaan in het document zelf.
 

Zoeken

Wat kan ik met de URL builder doen?

De URL-builder maakt het mogelijk om een link naar vakwijzer te maken voor alle makers van webpagina’s. Zo’n link ziet er uit als een zoekveld of als een hyperlink. Als hij ingevuld wordt of als er op geklikt wordt verschijnt het zoekresultaat in beeld. Zo kan iedereen zijn eigen vakwijzer ingang maken op zijn of haar website.

 

Wat is de functie van Bladeren in vakken?

Met deze optie kan er gebladerd worden in de aanwezige beoordeelde bronnen. U kunt per vak in een zogenaamde boomstructuur bladeren door domeinen en subdomeinen. Per (sub) domein ziet u bijbehorende beoordeelde bronnen.

 

Wat is de functie van Bladeren in de bibliotheek?

Dezelfde als bladeren in vakken, maar de boomstructuur is niet gebaseerd op de verschillende vakken, maar op de SISO-indeling die gebruikt wordt in bibliotheken. U ziet bij een SISO-code bijbehorende beoordeelde bronnen.
 

Diversen

Waarom stopt Vakwijzer met bladeren als ik in Bronnen beheer en/of Beoordelingen beheer door lange lijsten blader?

Dit is bewust in het programma ingebouwd. De reden is snelheid: alle pagina's worden op de achtergrond eerst helemaal opgebouwd voordat de eerste pagina wordt getoond. Door het aantal zoekresultaten te beperken verschijnt de eerste pagina sneller. Het maximum is nu ingesteld op 50 zoekresultaten.

 

Bladeren door lange lijsten bronnen of beoordelingen is echter niet de aanbevolen manier om met Vakwijzer te werken. Beter is:

1) de bronnen of beoordelingen te verwerken in de volgorde waarin ze verschijnen, of

2) één specifieke bron of beoordeling op te zoeken aan de hand van de URL.

 

Waarom sluit de browser opeens wanneer ik in het beoordelingsformulier meerdere keuzen bij trefwoorden wil selecteren met de Shift-toets?

Deze 'browser-crash' is helaas een probleem bij sommige browsers. Het komt bijvoorbeeld niet voor in Internet Explorer 5.5 en Netscape 4.73.

 

Waarop worden de zoekresultaten in bij 'Zoeken' gesorteerd?

De bronnen met de meeste sterren staan bovenaan.

 

Wie controleert of de beoordeelde internetsite nog wel te vinden zijn op het www?

Vakwijzer controleert automatisch en periodiek de bereikbaarheid van de URL's (internetadressen) van alle bronnen. Elke URL wordt eens in de 5 dagen gecontroleerd. Als een pagina van het web wordt verwijderd dan wordt dit automatisch gedetecteerd. Een communitymanager kan deze resultaten inzien. Deze moet nagaan wat er aan de hand is: is de site verdwenen of verplaatst?

 

Wat doet Vakwijzer wanneer ik een foute bron (fout adres) invoer?

Vakwijzer weigert foute adressen niet direct omdat een bron ook tijdelijk onbereikbaar kan zijn. De community moet periodiek de bronnen nalopen die langdurig onbereikbaar zijn.

 

Wat betekent "deadlink counter" in het zoekscherm?

Vakwijzer houdt een telling bij van de bereikbaarheid van URL's. Dit is de deadlink counter. Elke keer als de URL onbereikbaar is gaat de teller 1 omhoog. Elke keer als de URL bereikbaar is gaat de URL terug op 0. In een community wordt door de leden periodiek gezocht naar URLs die een deadlink counter van bijvoorbeeld minimaal 3 hebben. Daarmee is vermoedelijk echt iets aan de hand.

 

Wat betekent "bereikbaarheidsscore" in het zoekscherm?

Hiermee wordt in een percentage aangegeven hoe vaak de URL bij een controle bereikbaar was.