werkwijzer voor een discussieles
 

docenteninformatie
opdracht
wat heb je nodig
voorbereiding
aandachtspunten
uitvoering


Docenteninformatie

Deze discussiewijzer kan gebruikt worden wanneer leerlingen individueel opdrachten of vragen hebben gemaakt die in een groepje moeten worden besproken. Na overleg in de groep moet er per vraag of opdracht één antwoord gevormd worden dat klassikaal besproken wordt.
In het groepje moet in onderling overleg een voorzitter en een secretaris aangewezen worden. De voorzitter stuurt de discussie. De secretaris zorgt ervoor dat het antwoord van de groep op papier komt te staan.
Na de klassikale bespreking van de groeps-antwoorden levert ieder groepje de geformuleerde eindantwoorden én de antwoorden van de individuele leerlingen in.


Opdracht
Je gaat in een groepje de opdrachten die je gemaakt hebt bespreken. Als groepje moeten jullie per gemaakte opdracht tot 1 antwoord zien te komen. Je gaat overleggen tot jullie het eens zijn over dit antwoord.

Wat heb je nodig?
Pen en papier

Voorbereiding


Aandachtspunten

Uitvoering

  naar overzicht