Als het roken van sigaretten echt slecht was

zou het al lang verboden zijn door de overheid.