Een werkstuk maken over roken

1 Wat is de bedoeling?

Je gaat een werkstuk maken over roken. Wat er allemaal in moet komen en hoe het er ongeveer uit moet gaan zien, lees je verderop.

2 Wanneer moet je het inleveren?

Schrijf nu alvast in je agenda de datum waarop je het werkstuk in moet leveren:
Werkstuk inleveren op ...........................

3 Wat ga je schrijven over roken?

Je zou bijvoorbeeld over de volgende dingen informatie kunnen opzoeken. Je mag ook 1 onderwerp hieruit kiezen en daar je werkstuk over maken.

4 Waar kan je informatie vinden?

A Je kunt naar een bibliotheek gaan

B Op school kun je in de mediatheek folders vinden over roken, gezondheid en kanker.

C Je kunt (gratis) boekjes bestellen bij

Stichting Volksgezondheid en Roken
Tel. 070 - 352 25 54

D Op internet zoeken. Kijk bijvoorbeeld maar eens in dit overzicht van websites die allemaal te maken hebben met genotmiddelen zoals sigaretten.  

5 Wat ga je doen met de informatie?

Alle informatie die je hebt gevonden ga je netjes in hoofdstukjes zetten. Ieder hoofdstukje krijgt een titel.

Schrijf niet klakkeloos over, maar probeer het in je eigen woorden op papier te zetten. Gebruik zeker geen moeilijke woorden die je zelf niet begrijpt!

6 Een poster of collage maken

Als laatste maak je een mooie poster of collage waarin jij laat zien wat je van roken vindt. Neem daarvoor een groot vel papier en schrijf daarop een opvallende zin die jongeren aanspreekt.

Verder mag je tekenen, schrijven, knippen, plakken enzovoort. Maak er een originele poster van die opvalt als we ze bijelkaar in het lokaal op gaan hangen!

 

7 De indeling van je werkstuk

voorkant

hierop komt de titel van  je werkstuk, je naam, je klas en de datum

inhoud

hierin noem je de titels van de hoofdstukken en het paginanummer

voorwoord

hierin leg je uit waarom je voor jouw onderwerp gekozen hebt

hoofdstukken

alle hoofdstukken moeten een titel hebben

verdeel de tekst netjes in alinea=s

plak er plaatjes bij die bij de tekst passen

conclusie

hierin schrijf je wat je ervan hebt geleerd

poster of collage

belangrijk:

schrijf netjes; of nog beter: gebruik een typemachine of de computer

schrijf niet zomaar dingen over maar

gebruik je eigen woorden en zeker geen woorden die je zelf niet begrijpt

HEEL VEEL SUCCES !!