DRIE DAGEN NAAR…


EEN INTERNETPROJECT

'Drie dagen naar' is een project om met behulp van het WWW een bezoek aan een grote stad ergens in het buitenland voor te bereiden. Het project wordt in een ideale situatie uitgevoerd samen met docenten in verschillende vakken: bijvoorbeeld informatiekunde, verzorging, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, (kunst)geschiedenis en beeldende vorming. Maar een docent in één van de genoemde vakken kan het project uitvoeren met eigen accenten.

Voor de uitvoering van het project zijn  twee leerlingwerkbladen nodig die hier gedownload kunnen worden:
* Werkblad 1 Individueel (voor elke leerling)
* Werkblad 2 Teams (per groep)

Deze lesbrief kan als Word 7 bestand hier gedownload worden.

ONDERWERP
Het voorbereiden van een driedaagse excursie naar een stad in het buitenland. De leerlingen plannen in groepjes vier onderdelen van een reis van drie dagen:

 1. huisvesting

 2. verzorging: eten en drinken

 3. activiteiten en bezienswaardigheden

 4. vervoer in de stad

DOELEN

 • omgaan met ICT
 • gebruik van een moderne vreemde taal
 • kennis opdoen over een stad in het buitenland
 • kennis maken met een andere cultuur
 • leren samenwerken

DOELGROEP EN TIJDSDUUR

 • Voortgezet Onderwijs, klas 3
 • Het project kost 3 tot 5 lessen.

BENODIGHEDEN

 • Minstens één computer met een Internetaansluiting
 • Browser: Netscape of Explorer
 • Tekstverwerker: naast Word of WordPerfect voldoen Wordpad en Kladblok uitstekend
 • Voor elk groepje: een (digitale) plattegrond van de stad
 • Werkbladen 1 (individueel) en 2 (team)
 • Software om te presenteren, bijv. PowerPoint
 • Eventueel foldermateriaal op Websites van reisbureaus.

VOORBEREIDING DOOR DE DOCENT

 • Bekijk voor de introductie relevante sites om materiaal te verzamelen.
 • Zoek met een zoekmachine naar sites met plattegronden en informatie over
 • steden in Europa.
 • Zorg ook voor een spoorboekje voor de reizigers per trein.
 • Met programma's als WebWhacker kan een hete site gedownload worden. Die kan later in de browser offline bekeken worden.

Suggesties voor informatie voor de introductie over de stad:

 •  hoofdstad, haven, ligging, rivier

 • aantal inwoners

 • infrastructuur

 • industrie

 • geschiedenis, tradities

TIPS

 • Bewaar de bookmarks.
 • Print belangrijke informatie
 • Vraag ook informatie per e-mail
 • De werkbladen kunnen van tevoren of tijdens de uitvoering in de klas of door de docent moderne vreemde talen vertaald worden

UITVOERING VAN HET PROJECT

 1. Introductie door de docent
 2. Inventarisatie door de leerlingen van zaken, die voor zo'n reis de papieren versie van een woordenboek
 3. Groepsindeling.
  Vier teams voor respectievelijk:
      * huisvesting
      * verzorging
      * activiteiten
      * vervoer in de stad.
 4. Eventueel vertalen van de werkbladen
 5. Verzamelen van informatie in de teams
 6. Selecteren van bruikbare informatie in de teams
 7. Maken van de deelpresentaties in de teams
 8. Samenstellen van de presentatie van het geplande bezoek

Leerlingen kunnen bij het plannen van de reis op Internet ook woorden tegenkomen die ze niet kennen. Het gebruik van woordenboeken ligt dan voor de hand. Op drie manieren kan hiermee dan gewerkt worden

 1. de papieren versie van een woordenboek
 2. de digitale versie (bijv. Van Dale)
 3. de online woordenboeken op Internet

Zoeken met een zoekmachine loont ook hier.

TOETS

Bij de beoordeling van het resultaat kunnen verschillende dingen gewogen worden:

 • de concrete informatie: nauwkeurigheid, details en creativiteit
 • de presentatie: technisch en creatief
 • samenwerking in het team.