Internetproject "Drie dagen naar...


Dezebestanden kunnen gebruikt worden voor een leerlingen-internet-project .
Leerling-stappenplan ICT-project
Voor de leerlingen: een stappenplan, werkplan en werkbladen voor het uitvoeren van een internetproject. 
Lesbrief Internetproject  "Drie dagen naar..." 
'Drie dagen naar' is een project om met behulp van het WWW een bezoek aan een grote stad ergens in het buitenland voor te bereiden. Het project wordt in een ideale situatie uitgevoerd samen met docenten in verschillende vakken: bijvoorbeeld informatiekunde, verzorging, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, (kunst)geschiedenis en beeldende vorming. Maar een docent in één van de genoemde vakken kan het project uitvoeren met eigen accenten.
Dit project wordt gebruikt in de informatiekundemethode Vensters.
Leerling-werkbladen "Drie dagen naar…"  
De bestanden zijn geschikt voor Word 7 en hoger.

 

 
naar lesmaterialenoverzicht
laatst bijgewerkt op 19-06-02
2000 Florina Blokland