Docenten op Kennisnet

Software voor verzorging

Gratis cd rom Omgaan met geweld
Het APS, het ICODO en de Stichting Vredeseducatie hebben  de interactieve cd-roms Omgaan met geweld ontwikkeld, één voor het primair onderwijs (10-13 jaar) en één voor het voortgezet onderwijs (14-18 jaar). Eén exemplaar – met docentenhandleiding – is sinds 1 december gratis ter beschikking gesteld aan elke basisschool en elke school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Nadere informatie:Ido Abram (APS), 020-6760899, ibhabram@xs4all.nl .
Jan Durk Tuinier (Stg.Vredeseducatie), 030-2723500,  vrede@xs4all.nl .

Mensenrechten op CD-Rom

Alice O heeft onlangs een CD-Rom gemaakt over Mensenrechten. Op deze CD-Rom maken de leerlingen (12 tot 15 jaar) kennis met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Ze komen terecht op een school waar men het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Aan hen de eer om de school weer leefbaar te maken.
Deze cd-rom heeft al direct een onderscheiding gekregen in de vorm van de Gouden Apenstaart 2003. Te bestellen bij: Amnesty International, 020 - 626 4436.

Save Sex Files

'Safe Sex Files' is een innoverende lespakket over seksualiteit en veilig vrijen.  Het sluit aan bij de eindtermen van de vakken Biologie en Algemene Natuurwetenschappen van het studiehuis.
Omdat het belangrijk is dat veel jongeren in aanraking komen met de in de CD-rom geboden kennis en vaardigheden, is de verkoopprijs laag gehouden. 
Prijs: € 4,54 (fl 10,00) per stuk. 
Docentenhandleiding: € 7,94 (fl 17,50)
Bestelformulier aanvragen:
Projectleider onderwijsprojecten van de Stichting soa-bestrijding, Jos Poelman 030 -2343700. www.soa.nl

Programmamatrix

De Programmamatrix is een elektronisch overzicht van vrijwel alle educatieve software in Nederland en Vlaanderen. Het programma wordt gratis beschikbaar gesteld aan alle basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het is nu ook mogelijk een zoekknop op de eigen website op te nemen, waardoor bezoekers direct met trefwoorden in de Programmamatrix kunnen zoeken.

Tolerantietest

De tolerantie test is een uniek programma dat leerlingen inzicht geeft in de eigen gedachtegang voor wat betreft racisme en discriminatie. De test kan een waardevolle bijdrage leveren aan lessen over racisme, discriminatie en tolerantie bij de vakken Verzorging, Maatschappijleer en Godsdienst. De test bestaat uit 15 meerkeuzevragen. Deze vragen zetten aan tot nadenken over je eigen mening. Uiteindelijk geeft de test aan welk tolerantieniveau je hebt.

Doelstelling en doelgroep
De Tolerantietest is een programma gemaakt voor jongeren vanaf 12 jaar. Het programma/spel kan worden gebruikt op scholen en binnen het jeugdwerk.
Na het verwerken van de tolerantietest kunnen leerlingen:

 • het begrip tolerantie omschrijven;
 • aangeven dat tolerantie in het algemeen niet bestaat;
 • uitleggen dat tolerantie bepaald wordt door de situatie, plaats en tijd;
 • onderscheid maken tussen persoonlijke en maatschappelijke tolerantie.

Uitgever
Sitchting Vredeseducatie
Biltsestraatweg 160
3537 PS Utrecht
Telefoon 030 272 3500
Internet: www.vredeseducatie.nl
E-mail vrede@xs4all.nl

Prijs: € 13,50 exclusief verzendkosten.

Behalve de Tolerantietest kun je veel meer educatieve software bestellen. Dit kan via een
Bestelformulier op http://www.vredeseducatie.nl/Bestelformulier.htm 

 

Medische encyclopedie

Dit is een interactieve naslagwerk op medisch gebied. Er wordt informatie gegeven over de werking van het menselijk lichaam, medische verzorging, voeding, conditie en eerste hulp bij ongelukken.
Naast uitgebreide informatie per onderwerp bevat de Medische Encyclopedie veel filmpjes, foto's en duidelijke tekeningen.

Je kunt gericht zoeken op ziektes en kwalen, maar ook op medicijnen en werkzame stoffen. Compleet met informatie over bijwerkingen en alternatieven. Verder wordt van veel ernstige ziekten aangegeven wat de beste behandelingsmethoden zijn. De encyclopedie bevat onder meer:

 • atlas van de anatomie van de mens;
 • informatie over de ontwikkelingen van baby tot bejaarde;
 • prachtige foto's en illustraties met uitvergrootmogelijkheden;
 • zoekmogelijkheid op medicijnen, ziektes en werkzame stoffen.

Leergebied: VMBO: natuurwetenschappelijke vakken, Verzorging, Zorg en Welzijn.
Domein: HAVO/VWO: biologie; VMBO: biologie, Verzorging.

Doel van het programma:
De gebruiker informeren over de werking van het menselijk lichaam, medische verzorging, voeding, conditie en eerste hulp bij ongelukken.
 

Mindscape
Postadres: Postbus 585
2003 RW Haarlem
Telefoon:  (0)23 517 95 95
Internetpagina's: 
E-mail: info-nl@mindscape.com 

Ben jij millenniumproef?

Begin 2000 heeft de Consumentenbond alle vakgroepen verzorging en economie met een millenniumcadeautje verrast: een cd-rom met de titel Ben jij millennium-proof? Met een Cyber Millenniumtest waarmee de leerlingen kunnen testen hoe het gesteld is met hun consumentenkennis. Maar ook met een Consumenten Database boordevol artikelen, leuke videofragmenten en surftips voor het internet. Leerlingen kunnen met behulp van deze Cd-rom heel goed zelf op zoek naar info over consumentenzaken. Verder bevat de Cd-rom een uitgebreide docentenhandleiding, veel lesopdrachten (met ) antwoorden, die allemaal uit te printen zijn.

Uitgegeven door NIAM-TMS

De eerste keer......en meer

De cd-rom voor als je jong bent en wat wilt. Een computerprogramma dat op speelse wijze een groot aantal onderwerpen rond de ontluikende seksualiteit van pubers aan de orde stelt. Een cd-rom waarmee tieners uitgebreid kunnen experimenteren en spelenderwijs boeiende verklaringen en antwoorden krijgen op alle vragen waar je in de puberteit mee bezig bent. Volop informatie over (veilig) vrijen, lichaamsontwikkeling, de menstruatiecyclus, adressen van hulpverleningsinstanties; verder een dagelijks fitnessprogramma, een screensaver en verschillende tests (Wat is jouw droomman, -vrouw? Hoe ben je zelf als vriend(in)? Hoe is de relatie met je ouders?) 
Uitgeverij: Zwijsen B.V., Postbus 805, 5000 AV  Tilburg,  zwijsen1@pi.net
adviesprijs: € 39,00 

BodyWorks

Met BodyWorks ontdekken leerlingen de samenstelling van het skelet, de spieren en de organen. Leerlingen kunnen zien hoe de huid zich vernieuwt, hoe de ogen scherpstellen en het bloed op temperatuur blijft. Maar ook medische verzorging, voeding, veel voorkomende ziektes, het zenuwstelsel, de spijsverteringsorganen, conditie en eerste hulp bij ongelukken worden uitgebreid behandeld. Met Bodyworks gaan leerlingen zelf op onderzoek uit en ontdekken de fascinerende wereld van een complex maar uniek systeem: het menselijk lichaam.
Opbouw van het programma:

 • Verklaring van 2100 medische termen;
 • meer dan 1500 onderwerpen;
 • roterende 3D modellen;
 • correcte uitspraak van 1400 anatomische termen;
 • multimedia collegezaal;
 • EHBO tips en gezondheidsgids.Softkey

Softkey
Postbus 9076
1180 MB Amstelveen

Tel: (0)20 495 30 30
 

Hygiënecode voor de horeca 

Geschikt voorde  bovenbouw van het VMBO

Het programma Hygiënecode in de horeca kun je gebruiken bij het onderwerp hygiëne of vlak voor de leerlingen op stage gaan zodat ze gedeeltelijk op de hoogte zijn van de HACCP. Het programma werkt met stukjes video waarna een aantal vragen komen. Er hoort ook een handboek en cd-rom bij met daarin/daarop de volledige tekst van de wettelijke regels rondom HACCP. Het materiaal  is erg educatief, maar soms wat moeilijk voor vmbo. Zeker de eindtoetsen. Het programma houdt precies bij welke onderwerpen de leerlingen gedaan hebben.  Het wordt uitgegeven door : 
SVH Uitgeverij 
Postbus 303 
2700 AH Zoetermeer 
tel. 079 3203712
e-mail: svh@svh.nl 

Op de site www.svh.nl  staat een uitvoerige beschrijving:

Een rondje gezond

Dit programma behandelt verschillende onderwerpen, zoals medicijnen, drugs, alcohol enz. Geprobeerd wordt om informatie over en inzicht in de (schadelijke) invloeden van deze stoffen op het menselijk lichaam te geven. 
Doelgroepen:    Basisvorming, VO,  MBO 
Trefwoorden: gezondheid, drugs, alcohol, voorlichting
Programmabeschrijving:
Het programma bestaat uit 4 onderdelen:

 1. De straat
  Hierin komen acht onderwerpen aan bod, waar JIC's veel informatie over verspreiden (o.a. medicijnen, drugs etc.)
 2. De Atlas
  Dit onderdeel laat de gebruiker kennismaken met de verschillende facetten van het menselijk lichaam.
  Via anatomische kleurenafbeeldingen kan de gebruiker zijn kennis van de anatomie toetsen en verder verdiepen.
  Behalve de database biedt dit onderdeel een alfabetische lijst van anatomische termen waaruit zowel teksten als afbeeldingen direct opgeroepen kunnen worden.
 3. Het woordenboek
  Een zeer uitgebreide verklarende woordenlijst.
 4. Zefalo
  Een Nintendo-achtig spel, dat aandacht vraagt voor de gevaren van het overmatig gebruik van alcohol. Dit spel wordt de volgende stap in de actie "Drank maakt meer kapot dan je lief is". (Voor meer informatie zie de programmabeschrijving in de lijst). 

Specifieke kenmerken:
Het programma is gemaakt in opdracht van Stichting Jongerenwelzijns Informatie.

Te bestellen bij:

Stichting Jeugdinformatie Nederland
Postbus 1373
3500 BJ UTRECHT
Telefoon: 030 - 2394433
Fax: 030 - 2394456
E-mail: jeugdinformatie@sjn.nl
Homepage: http://www.sjn.nl

Diverse computerprogramma's Nibud

 • Geld, tijd en school
  Dit is een computerspel over omgaan met geld voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het computer spel is bedoeld als introductie op het onderwerp 'budgetteren'. Het Nibud wil door dit computerspel leerlingen bewuster leren omgaan met geld. De leerlingen kruipen in de huid van een fictieve scholier die ontdekt wat er allemaal komt kijken bij het omgaan met geld.
  .
 • Geldmanager
  Geldmanager is een computerprogramma waarmee je je persoonlijke financiën kan plannen en beheren. Met het programma kan je gemakkelijk begrotingen maken en de werkelijke uitgaven bijhouden. Daarnaast kan je nagaan hoe het uitgavenpatroon zich verhoudt tot dat van vergelijkbare huishoudens.
  Uitgaven van het NIBUD (070 - 3469527).

Stop! Milieu-inspectie

Actua uitgeverij heeft diverse softwarepakketten die goed te gebruiken zijn als methode-onafhankelijk materiaal. Stop! Milieu-inspectie

 • geeft inzicht in de milieuvriendelijkheid van een klas of individuele leerling
 • geeft de leerling zelf inzicht in zijn of haar gedrag
 • kan de situatie vergelijken  voor en na eenlessenserie.

Leerlingen beantwoorden vragen over de volgende onderwerpen: huishouden, vervoer, afval, winkelen, natuur. Je kunt de antwoorden van de leerlingen inlezen met het docentendeel. De computer analyseert de antwoorden op frequentie. Je kunt vervolgens de uitslag printen en de antwoorden verzamelen per klas, per leerjaar, of van alle klassen samen. Je spaart zo veel tijd uit. De analyse die anders veel tijd zou kosten, is gereduceerd tot een fractie van die tijd en je hebt tegelijkertijd een overzicht op papier. Leerlingen vinden het prettig werken op de computer. De lay-out is vriendelijk en uitdagend. De leerling kan direct een print van de resultaten krijgen: een inspectierapport.
Prijs: fl 125,- ( exclusief btw en verzendkosten)
Bestellen: Actua uitgeverij, Valkseweg Oost 49, 6741 ZL Lunteren, tel. en fax 0318-482210, e-mail: info@actua-uitgeverij.nl

Bij dezelfde uitgeverij zijn ook de volgende pakketten te koop:
 • Ondersteunende programma's bij verschillende informatieboekjes uit de Kenmerkreeks van Zorn uitgeverij:
  Pakket 4: Voor je begint, De natuur terug, Bloed, Biotechnologie 1
  Pakket 5: Aardappel, Champignon, Kanker, Biotechnologie 2
 • Energieverbruik ** (pakket 6): het energieverbruik in kJoule bij verschillende activiteiten. Leerlingen voeren de activiteiten in, die ze gedurende een dag hebben uitgevoerd. De computer geeft het aantal kJoule's en telt alles op. Het resultaat is te printen.
 • Activiteiten (pakket 13): Tijd glipt door je vingers weg. Plannen is een goede zaak. Leerlingen kunnen in een weekoverzicht hun activiteiten invullen. Dit kan als overzicht en als diagram geprint worden (MS-DOS).

Eetmeter Extra

Een programma om uit te rekenen hoeveel energie, eiwitten, vetten ed. je maaltijden leveren. Uitkomsten kunnen vergeleken worden met de norm. 
Uitgegeven door het Voedingscentrum.

Weet wat je eet

Dit lespakket is voor de leerling een ontdekkingsreis: uitgaande van de eigen situatie, gedrag en belevingswereld ontdekt hij zelf wat voeding is en wat het betekent voor zijn dagelijkse leven, groei en gezondheid. Zo leert hij zelfstandig onderbouwde keuzen te maken met betrekking tot zijn eetgedrag. 
Het pakket is bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 16 jaar. Het kan voor allerlei groepen worden ingezet van Basisvorming tot VWO en (I)VBO. Het lespakket is opgenomen in een ringband. 

Het bestaat uit materiaal voor docent en leerlingen. In de ringband zitten 3 diskettes met educatieve software, docentenhandleiding en een praktische voedingsmiddelengids. 

Benodigde apparatuur: minimaal de configuratie nodig: 386PC met MS Windows 3.11 of Windows'95, VGA-grafische kaart (256 kleuren), muis, monitor met 16 kleuren en een 3,5 inch diskdrive...

Het complete pakket kost € 159,93 en is te bestellen bij ThiemeMeulenhoff: 0575-594994 of per fax bij het Voedingscentrum (070) 3 06 88 63 of op www.voedingscentrum.nl.

© kennisnet/digischool 2003-2005