Kinderziekten

Klik op een getal voor een vraag.

1                  
                
2           3    4       
                
         5         
                
6                  
                
                
    7              
                
    8              
                
    9              
  10                
11                  
                
                
  12                

Horizontaal

1. de tijd tussen de besmetting en het verschijnen van de eerste signalen
2. een zeer besmettelijke ziekte van de ademhalingswegen met donkerrode vlekjes in de mond
3. Ziekte die gevaarlijk is voor de ongeboren vrucht
6. verwikkeling van dikoor kan een pijnlijke ontsteking van de .......zijn
7. pertussis
8. mazelen wordt gekenmerkt door donkerrode vlekjes op een wit-blauwachtig centrum op het wangslijmvlies. Deze vlekjes noemt men ..........vlekjes
9. Sommige kinderziekten komen nog zelden voor, doordat men preventief een ....toedient
11. tijdens deze periode van de infectieziekte treden er algemene signalen op
12. belangrijkste kenmerk van pertussis is .........

Verticaal

1. wanneer men de ziekte doorgemaakt heeft, heeft men een blijvende ..........
4. het voornaamste kenmerk van wijnpokken zijn......
5. wijnpokken
9. er zijn bacteriële en ......infectieziekten
10. een ziekte gekenmerkt door een acute, niet-etterende ontsteking van de oorspeekselklier